Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Διαφήμιση - Advertising

Διαφήμιση - Advertising
Η ανάπτυξη του εμπορίου συνδέεται στενά από την εξέλιξη της Διαφήμισης. Φυσικά στο ανταλλακτικό εμπόριο ο ρόλος της διαφήμισης είναι περιορισμένος. Όσο όμως αναπτύσσεται αυτό, τόσο αναπτύσσεται και η διαφήμιση, που περιορίζεται στην αρχή σε απλή έκθεση του πωλούμενου είδους και αργότερα αρχίζει να διαφημίζεται αυτό, από στόμα σε στόμα, πρόσωπό με πρόσωπο.
Η διαφήμιση στην Αρχαία Ελλάδα γίνεται διαμέσου εμπορικών κηρύκων, επιγραφών, τοιχοκολλήσεων εμπορικών εκθέσεων κ.λ.π.
Η ελευθερία του εμπορίου η μαζική παραγωγή η εύκολη κυκλοφορία του χρήματος η ανάπτυξη των επικοινωνιών η διευκόλυνση μέσων πληρωμής δίνουν νέες διαστάσεις και δημιουργούν νέες κατευθύνσεις στην διαφήμιση.
Τους ορισμούς για την διαφήμιση την διακρίνουμε σε δύο βασικές κατηγορίες:
1)σε γενικούς και
2)σε ειδικούς
Γενικοί ορισμοί είναι εκείνοι που προσδιορίζουν γενικά την έννοια της διαφήμισης, όπως:
1)Διαφήμιση είναι η έξαρση των πλεονεκτημάτων ενός προσώπου ή πράγματος, με σκοπό την αύξηση της αξίας (ηθικής και υλικής) καθώς και τη δημιουργία και τόνωση της φήμης του.
2)Η διαφήμιση είναι παγκόσμια δραστηριότητα με έναν κοινό στόχο:τη μαζική επικοινωνία για εμπορικούς σκοπούς.
3)Διαφήμιση είναι η διαδοση φήμης για κάτι ή έπαινος που απονέμεται δημόσια σε πρόσωπα ή πράγματα.
Ειδικοί ορισμοί είναι εκείνοι οι οποίοι προσδιορίζουν την έννοια της διαφήμισης από άποψη ειδική όπως εμπορική, τεχνική κ.λ.π. μεταξύ αυτών σημειώνουμε τους εξής:
1)Διαφήμιση είναι το σύνολο των μέσων προβολής, με τα οποία επιδιώκεται η απόκτηση νέας πελατείας ή η διατήρηση της ήδη υφιστάμενης.
2)Διαφήμιση είναι η έξαρση των ιδιοτήτων ή πλεονεκτημάτων ορισμένων εμπορευμάτων, με σκοπό την προσέλκυση αγοραστών.
3)Διαφήμιση είναι το σύνολο των τεχνικών μέσων με ομαδικό αποτέλεσμα, που χρησιμοποιούνται προς όφελος μια επιχείρησης ή μια ομάδας επιχειρήσεων, ώστε να αποκτήσουν, να αναπτύξουν ή να διατηρήσουν μια πελατεία.
4)Διαφήμιση είναι η λειτουργία επικοινωνίας που επιδιώκει να ενημερώσει τους αγοραστές για την ύπαρξη και τις ιδιότητες ενός προϊόντος, να υπενθυμίσει στους χτεσινούς και τωρινούς καταναλωτές τη συνεχιζόμενη ύπαρξη του και το ρόλο του στην κατανάλωση, και να πείσει τους μελλοντικούς καταναλωτές ότι για τις ιδιότητες που έχει το προϊόν τους συμφέρει να το αγοράσουν και να το δοκιμάσουν.
Σύμφωνα με τις παραπάνω απόψεις διαφήμιση είναι η λειτουργία επικοινωνίας μεταξύ ενός ατόμου ή ομάδας και του κοινού, που αποβλέπει στην προβολή πραγμάτων, υπηρεσία κ.ά. με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων τους ή τη δημιουργία και τόνωση της φήμης τους ή την αύξηση της αξίας τους (ηθικής ή υλικής)
Η τεχνική που χρησιμοποιεί η διαφήμιση για να πετύχει τους σκοπούς της είναι μια περίπτωση εφαρμοσμένης ψυχολογίας, που αποβλέπει στο να εξασκήσει επίδραση πάνω στην σκέψη, στα συναισθήματα, στις συνήθειες κα9 στις θελήσεις ενός ατόμου ή μια ομάδας, για να ενεργήσουν κατά ένα τρόπο, και συγκεκριμένα να αγοράσουν άμεσα ή μελλοντικά.  
Η διαφήμιση για να πετύχει τους σκοπούς της χρησιμοποιεί τα διάφορα μέσα επικοινωνίας. Και στην περίπτωση της διαφήμισης κύρια μέσα είναι ο τύπος η τηλεόραση και το διαδίκτυο.
Η διαφήμιση χρησιμοποιεί μια ειδική τεχνική στην επικοινωνία, που αποβλέπει στο να ελκύσει την προσοχή του πελάτη, γι αυτό προστρέχει σε διάφορα μέσα, μεταξύ των οποίων σημειώνουμε τα εξής:
1)Αναζητεί την κατάλληλη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί η θα δημοσιευτεί, και ιδιαίτερα το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο αυτή παρουσιάζεται στον παρατηρητή
2)χρησιμοποιεί το χρώμα (στο κείμενο, στην εικόνα, στο σχέδιο)
3)Προκαλεί διαφοροποιήσεις στο περιβάλλον, ώστε να αποκτά προσωπικότητα. Οι διαφοροποιήσεις αναφέρονται σε διαστάσεις, κατεύθυνση, σχήμα, χρώμα, γραφικούς χαρακτήρες.
4)Επιλέγει τις διστάσεις. Η επιβλητικότητα μιας διαφήμισης εξαρτιέται από το πόσο μεγάλη είναι.
5)Παρέχει την εντύπωση της κίνησης (φυσικής ή τεχνητής) νε κινούμενα σχέδια ή με άλλες γραφικές παραστάσεις ή με εναλλαγή φωτός στις φωτεινές διαφήμισης εξαρτιέται από το πόσο μεγάλη είναι σε μέγεθος.
6)Χρησιμοποιεί την επαναληπτικότητα, η οποία αντισταθμίζει την έλλειψη του επιβλητικού μεγέθους