Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Εργαλεία προβολής και προώθησης των πωλήσεων

Εργαλεία προβολής και προώθησης των πωλήσεων
Τα εργαλεία προβολής και προώθησης των πωλήσεων προς τους καταναλωτές και τους ενδιάμεσους.
Για να επιτύχει το στόχο του ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της επιχείρησης θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ορισμένα  μέσα, εργαλεία προώθησης:
Υπαίθρια διαφήμιση χώρου
Διαφήμιση στα ΜΜΕ
Ομιλίες
Παρουσίαση πωλήσεων
Επιδείξεις
Εμπορικά γραμματόσημα και κάρτες
Διαγωνισμοί
Χορήγηση πριμ στους καλύτερους πωλητές
Δωρεάν δείγματα προϊόντος σε πιθανούς πελάτες.
Ειδικές τιμές
Κουπόνια εκπτώσεων
Σημεία πωλήσεων σε χώρους συγκέντρωσης μεγάλου πλήθους, όπως πολυκαταστήματα, αεροδρόμια
Κατάλογοι προϊόντων με τα χαρακτηριστικά και τις τιμές τους
Τηλεοπτικές και κινηματογραφικές διαφημίσεις
Εμπορικές εκθέσεις
Συνέδριο πωλήσεων
Διαδίκτυο
Κατάλληλη συσκευασία

Η Στρατηγική Προώθησης των Πωλήσεων

Η Στρατηγική Προώθησης των Πωλήσεων
Η προώθηση των πωλήσεων περιλαμβάνει διάφορους μηχανισμούς που μπορούν να διακριθούν:
Μηχανισμούς για την προώθηση στους καταναλωτές (δωρεά δείγματα προϊόντων, εκπτωτικά κουπόνια για επιστροφή χρημάτων, προσφορές, μειώσεις τιμών κ.λ.π.).
Μηχανισμούς για εμπορική προώθηση (εκπτώσεις αγορών, δωρεάν αγαθά, έκπτωση εμπορευμάτων, ομαδική διαφήμιση, διαγωνισμοί μεταξύ των πωλητών για τις μεγαλύτερες  πωλήσεις).
Η σημασία της προώθησης θα είναι γενικώς μεγαλύτερη όπου:
Τα προϊόντα είναι ομοειδή. Στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διαφοροποιήσουν το προϊόν επηρεάζοντας τη συμπεριφορά του καταναλωτή.
Τα προϊόντα βρίσκονται είτε στο πρώτο στάδιο του κύκλου ζωής τους, στο οποίο θα πρέπει να γίνει η ενημέρωση και να δημιουργηθεί ενδιαφέρον στους καταναλωτές, είτε στο στάδιο της ωριμότητας όπου απαιτούνται δαπάνες για να αμυνθεί η επιχείρηση και να διατηρήσει μερίδιο στην αγορά.
Τα προϊόντα πωλούνται με ταχυδρομικές εντολές
Τα προϊόντα πωλούνται σε βάσεις αυτοεξυπηρέτησης (π.χ. ράφια Supermarket).
Από τις μεθόδους προώθησης είναι ευρέως αποδεκτό ότι στο καταναλωτικό μάρκετινγκ η σημαντικότερη μέθοδος είναι η διαφήμιση, ενώ στο βιομηχανικό μάρκετινγκ είναι η προσωπική πώληση.

Μέθοδοι προώθησης των πωλήσεων και τρόπος επιλογής τους

Μέθοδοι προώθησης των πωλήσεων και τρόπος επιλογής τους
Η προβολή και η προώθηση των προϊόντων αποτελεί μια πολύ σημαντική δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας προϊόντων ή υπηρεσιών.
Αυτή επιτυγχάνεται με:
Τη διαφήμιση
Την προσωπική πώληση
Τη δημοσιότητα
Τις δημόσιες σχέσεις
Διαφήμιση, είναι κάθε πληρωμένη μορφή παρουσίασης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών από ένα ορισμένο φορέα.    
Προσωπική πώληση, είναι η προφορική παρουσίαση αγαθών ή υπηρεσιών η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία πωλήσεων.
Η προσωπική πώληση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
(α) την άμεση προσωπική αντιμετώπιση του αγοραστή,
(β) την καλλιέργεια φιλικών σχέσεων,
(γ) τη θετική ανταπόκριση του αγοραστή.
Δημοσιότητα, είναι η απρόσωπη παρουσίαση με σκοπό την αύξηση της ζήτησης για ένα προϊόν ή την προβολή μιας επιχείρησης, με τη δημοσίευση σημαντικών εμπορικών ειδήσεων για το προϊόν, σε κάποιο μέσο δημοσίευσης ή την παρουσίασή του από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή άλλο μέσο δημοσιότητας, η οποία δεν πληρώνεται από την επιχείρηση. Με τη δημοσιότητα η επιχείρηση ή το προϊόν της αποκτά το ενδιαφέρον του κοινού, χωρίς δαπάνη της επιχείρησης.
Η δημοσιότητα έχει τα ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά:
(α) μεγάλη φιλαλήθεια και
(β) προσέγγιση αγοραστών που αποφεύγουν τους πωλητές και τη διαφήμιση.
Δημόσιες σχέσεις, είναι μία ποικιλία προγραμμάτων που είναι φτιαγμένα για να βελτιώσουν, να διατηρήσουν ή να προστατεύσουν την εικόνα ενός προϊόντος ή μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνουν διάφορες εκδηλώσεις επικοινωνίας.
Παράδειγμα:
Δεξιώσεις σε ανθρώπους του δημοσιογραφικού χώρου και σε ανθρώπους που η άποψή τους διαμορφώνει την κοινή γνώμη, εμφανίσεις στην τηλεόραση στελεχών επικοινωνίας της επιχείρησης, παροχή χορηγιών σε κοινωφελείς εκδηλώσεις, ενέργειες που έχουν ως στόχο την προώθηση των πωλήσεων της επιχείρησης.
Συνήθως οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ένα σύνολο μεθόδων προώθησης των πωλήσεων ενός προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς να επιλέγουν αποκλειστικά μία και μόνη μέθοδο πωλήσεων, γιατί έτσι αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των οικονομικών πόρων που διατίθενται για την προώθηση.
Για την επιλογή του τρόπου προώθησης των πωλήσεων, κάθε επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη της τους παρακάτω παράγοντες:
(α) τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της,
(β) τον προϋπολογισμό που έχει στη διάθεσή της,
(γ) το είδος του προϊόντος,
(δ) το είδος της πολιτικής προβολής και προώθησης που θα ακολουθήσει.
Οι αντικειμενικοί σκοποί της επιχείρησης καθορίζουν  την επιλογή των μεθόδων προώθησης των πωλήσεων, τον τρόπο με τον οποίο φθάνουν στην ομάδα στόχο των καταναλωτών, που έχουν επιλεγεί για την προώθηση των πωλήσεων του συγκεκριμένου προϊόντος.
Το ύψος του ποσού των χρημάτων που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση για την προώθηση των πωλήσεων, είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή των μεθόδων και μέσων προώθησης.
Η επιλογή και η αποτελεσματικότητα του τρόπου προώθησης των πωλήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το είδος του προϊόντος.
Τα καταναλωτικά προϊόντα ευρείας χρήσης (παγωτά, χυμοί, γάλα, απορρυπαντικά, καλλυντικά κ.α.), πρωτεύουσα σημασία στη προώθησή τους έχει η διαφήμιση.
Ακολουθούν:
(α) τα ειδικά προγράμματα προώθησης π.χ. βραχυχρόνια κίνητρα ενθάρρυνσης των πωλήσεων (κουπόνια εκπτώσεων, διαγωνισμοί κ.λ.π.),
(β) οι προσωπικές πωλήσεις με απευθείας επαφή εκπαιδευμένων πωλητών και καταναλωτών των προϊόντων και
(γ) οι δημόσιες σχέσεις. Αντίθετα για διαρκή καταναλωτικά προϊόντα (π.χ. μηχανήματα, τεχνολογικό εξοπλισμό, εργαλεία κ.λ.π.), πρωτεύουσα σημασία στη προώθηση των πωλήσεων έχει η προσωπική πώληση, η απευθείας δηλαδή επαφή πωλητών και καταναλωτών των προϊόντων. Δευτερεύοντα ρόλο παίζουν η διαφήμιση και οι δημόσιες σχέσεις.
Το είδος της πολιτικής που θα ακολουθήσει η επιχείρηση για να προωθήσει τις πωλήσεις αναφέρεται στην επιλογή των μέσων προώθησής τους.
Τέτοιες μέθοδοι και μέσα προώθησης των πωλήσεων είναι:
(α) ενισχύουν επιλεκτικά την ζήτηση,
(β) αποδυναμώνουν τα ανταγωνιστικά προϊόντα,
(γ) παρέχουν βοήθεια στους πωλητές,
(δ) σταθεροποιούν τις πωλήσεις ,
(ε) διαφοροποιούν το προϊόν στους καταναλωτές. 

Διαφημίσεις video: Πώς θα κερδίσετε τη μεγαλύτερη απόδοση;

Διαφημίσεις video: Πώς θα κερδίσετε τη μεγαλύτερη απόδοση;
Όσοι ασχολούνται με τη διαφήμιση, γνωρίζουν εκ πείρας ότι οι διαφημίσεις αποδίδουν καλύτερα όταν είναι προσαρμοσμένες για διαφορετικά μέσα. Για παράδειγμα, μια διαφήμιση ραδιοφώνου μπορεί να μην εμφανίζεται αποδοτικά στην τηλεόραση και μια τηλεοπτική διαφήμιση μπορεί να μην έχει ικανοποιητική απόδοση σε άλλα μέσα.
Για τον ίδιο λόγο, όλες οι μορφές διαφημίσεων βίντεο δεν λειτουργούν σωστά στο πλαίσιο της ροής ειδήσεων (NewsFeed) του Facebook.
Το τελευταίο συνεργάστηκε πέρυσι με το MetrixLab προκειμένου να μελετήσει ποιες διαφημίσεις λειτουργούν καλύτερα στο Facebook News Feed και ποιες διαφημιστικές πρακτικές πρέπει να υιοθετήσουν οι διαφημιζόμενοι για να έχουν βέλτιστη απόδοση. Τα ευρήματα περιγράφονται στη συνέχεια…
Διαφορετικές συσκευές χρειάζονται διαφορετικά διαφημιστικά βίντεο
Η MetrixLab ανέλυσε 68 τηλεοπτικές καμπάνιες FMCG απ’ ολόκληρη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (την επονομαζόμενη περιοχή EMEA) και διαπίστωσαν ότι μόνο 8 από τις 68 διαφημίσεις βίντεο που ελέγχθηκαν (ποσοστό 12%) αξιολογήθηκαν ως κορυφαίες όσον αφορά στην απόδοσή τους, ενώ για τις 53 (ποσοστό 78%) αυτή ήταν μη βέλτιστη ή ακόμα και προβληματική. Το MetrixLab πραγματοποίησε ανάλυση δεδομένων, προκειμένου να καταλάβει γιατί συνέβη αυτό και τι διαφοροποιούσε τους κορυφαίους διαφημιζόμενους από τους υπόλοιπους.
Εντόπισαν, λοιπόν, μια απλή και σαφή διαφορά: τα διαφημιστικά βίντεο που είχαν σχεδιαστεί ειδικά για τη ροή ειδήσεων του Facebook δούλεψαν καλά, ενώ οι παραδοσιακές τηλεοπτικές διαφημίσεις δεν είχαν ανάλογη απόδοση.
Με βάση αυτή την ανάλυση, η MetrixLab συνέστησε στους διαφημιζόμενους και τους συνεργάτες τους να εξετάσουν την ενσωμάτωση τεσσάρων βασικών αρχών στις διαφημίσεις βίντεο που προορίζονται για το Facebook:
1. Ενσωμάτωση του brand της εταιρίας νωρίς (μέσα στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα του βίντεο).
2. Εμφάνιση του σήματος (λογότυπο) τουλάχιστον στη μισή διάρκεια του βίντεο.
3. Το βίντεο να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομο, αλλά όχι μικρότερο απ’ όσο χρειάζεται.
4. Το διαφημιστικό μήνυμα πρέπει να «περνάει» νωρίς, ώστε να το λάβουν ακόμα κι αυτοί που δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν ολόκληρο το βίντεο.
Αυτή η εργασία είχε ως συνέχεια και επέκταση μια σειρά από white papers που μας βοηθούν να καταλάβουμε περισσότερα για τη σημασία της δημιουργικότητας στην εποχή του κινητού, την πειστική δύναμη του βίντεο και το πώς μπορούμε να τραβήξουμε την προσοχή των χρηστών.
Διαφορετικές πλατφόρμες χρειάζονται διαφορετικές διαφημίσεις βίντεο;
Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το Instagram, για παράδειγμα, μπορεί να «συνεισφέρει» σε ένα media plan, προκειμένου το κοινό να χαρακτηρίσει τον διαφημιζόμενο ως ευφάνταστο, ξεχωριστό, δημιουργικό ή εμπνευσμένο.
Σε σύγκριση με το Facebook, το Instagram βρέθηκε να εκπληρώνει περισσότερο την επιθυμία των χρηστών για διασκέδαση, χαλάρωση και ανακάλυψη, αυξάνοντας την αίσθηση της έκπληξης και της απόλαυσης.
Ωστόσο, ένας άλλος τρόπος με τον οποίο οι διαφημιζόμενοι μπορεί να επιθυμούν να ενσωματώσουν το Instagram στο media plan τους, είναι να το χρησιμοποιήσουν σε συνδυασμό με το Facebook, σ’ αυτό που ονομάζουμε Βελτιστοποίηση Τοποθέτησης (Placement Optimization).
Τα οφέλη αυτής της προσέγγισης έχουν συνήθως να κάνουν με την απόδοση, παρά με την αντίληψη για ένα brand: Η βελτιστοποίηση τοποθέτησης βρίσκει άτομα στο κοινό-στόχο είτε στο Facebook είτε στο Instagram, κάτι που μπορεί να μειώσει το CPM της καμπάνιας.
Ωστόσο, για να είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η προσέγγιση είναι αποτελεσματική, θα έπρεπε πρώτα να κατανοήσουμε πώς θα αποδίδει το ίδιο βίντεο στις ροές δεδομένων μέσω Facebook και Instagram.
Σ‘ αυτό το πνεύμα, το επόμενο στάδιο της ανάλυσης που ανέλαβε πέρυσι η MetrixLab, ήταν να διαπιστώσει αν οι δημιουργικοί κανόνες που ισχύουν για το Facebook ισχύουν και για το Instagram.
Μ’ άλλα λόγια, είναι δυνατόν το ίδιο βίντεο να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram, για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των CPM και να δώσει ένα συγκρίσιμο επίπεδο απόδοσης της καμπάνιας;
Για να το καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα, το MetrixLab εξέτασε 80 διαφημίσεις βίντεο. Επέλεξε ένα συνδυασμό διαφημιστικών βίντεο από το Facebook και το Instagram, με τα μισά να περνούν ως «επεξεργασμένο» βίντεο (με βάση την ταξινόμηση του MetrixLab από το 2016) και τα άλλα μισά ως «μη βελτιστοποιημένο», καθώς δεν πληρούσαν την ταξινόμηση του MetrixLab / δεν λειτούργησαν χωρίς ήχο.
Το MetrixLab εξέτασε κάθε μια διαφήμιση τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram και διαπίστωσε έναν κρίσιμο συσχετισμό στις επιδόσεις των δυο πλατφορμών. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφημίσεις που έχουν καλή απόδοση σε μια ροή, κατά κανόνα θα έχουν καλή απόδοση σε κάθε ροή.
Η νέα μελέτη επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα εκείνης του 2016, καθώς έδειξε πως διπλάσιος αριθμός από τις μη-βελτιστοποιημένες διαφημίσεις δεν απέδωσαν τα δέοντα, όταν έπαιξαν σε διαφορετική ροή από εκείνη για την οποία είχαν δημιουργηθεί.
Επίσης, εξέτασε τη δυνατότητα γενικής αντίδρασης και διαπίστωσε ότι οι διαφημίσεις αποδίδουν παρόμοια ακόμα και εκτός του περιβάλλοντος του newsfeed.
Με άλλα λόγια, οι μη-βελτιστοποιημένες διαφημίσεις δεν είναι κακές διαφημίσεις, αλλά το περιβάλλον των newsfeed είναι τέτοιο που μπορεί να μειώσει την ικανότητά τους για επιθυμητό αντίκτυπο, αν δεν συμμορφώνονται με τις τέσσερις συστάσεις που έκανε το MetrixLab το 2016.
Τέλος, η MetrixLab διαπίστωσε ότι το βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανεξάρτητο της ροής δεδομένων, είναι επίσης πιο πιθανό να δημιουργήσει τη βέλτιστη απόδοση τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram, όσον αφορά στην αναγνώριση διαφημίσεων και τη λήψη μηνυμάτων, ενώ οι χρήστες θα το παρακολουθήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Δουλεύουν με όλα, όμως η πλατφόρμα συνεχίζει να μετράει…
Η ανάλυση του MetrixLab για το 2017επιβεβαίωσε τη θεωρία(συμπέρασμα και του 2016) ότι για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση από τις καμπάνιες, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν τη χρήση βίντεο που ενσωματώνει την ταυτότητα της μάρκας μέσα στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα, τη διατηρεί παρούσα για τουλάχιστον τη μισή διάρκεια του βίντεο, χρησιμοποιεί όσο χρόνο χρειάζεται για να «περάσει» το μήνυμα και μάλιστα παρουσιάζεται σχεδόν εξαρχής στο βίντεο.
Η ανάλυση του 2017 επιβεβαιώνει, επίσης, ότι οι οδηγίες της MetrixLab για την προστασία των τροφοδοσιών δεν περιορίζονται στο Facebook, αλλά αποτελούν γενικά βέλτιστες πρακτικές για δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας Βελτιστοποιημένης Τοποθέτησης.
Ωστόσο, δεδομένων των χαρακτηριστικών - και κατά καιρούς διαφορετικών - δυνατοτήτων απόδοσης του Facebook ή του Instagram αλλά και του πώς, πότε και γιατί τα χρησιμοποιούν οι χρήστες, είναι σημαντικό οι διαφημιζόμενοι να επιλέξουν οι ίδιοι τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσουν αυτές τις δύο ισχυρές πλατφόρμες, βάσει των στόχων της καμπάνιας τους. Για παράδειγμα, η χρήση του Instagram μπορεί να αποδειχθεί ιδανική για τους διαφημιζόμενους που έχουν ως στόχο να αλλάξουν την αντίληψη για την μάρκα τους.
Για να αυξήσετε, πάλι, την αποτελεσματικότητα μιας καμπάνιας στο Facebook, καλό είναι να υιοθετήστε τη Βελτιστοποίηση Τοποθέτησης.
Άλλο συμπέρασμα της ίδιας έρευνας είναι ότι κάθε διαφημιζόμενος του οποίου ο πρωταρχικός στόχος στο Facebook είναι η αποδοτικότητα από πλευράς κόστους μπορεί -και πρέπει- να επεκτείνει την καμπάνια του και στη Βελτιστοποίηση Τοποθέτησης.
Μπορεί να αναμένει ότι το βίντεο του θα λειτουργήσει εξίσου καλά στο Instagram και το Facebook, με αναμενόμενα αποτελέσματα.
Επιπλέον, η επέκταση μιας καμπάνιας που δημιουργήθηκε για το Facebook ώστε να συμπεριλάβει και το Instagram, μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του όγκου του διαθέσιμου κοινού της καμπάνιας, καθώς θα προσεγγίσει άτομα σε δύο από τις –πέραν κάθε αμφισβήτησης-σημαντικότερες πλατφόρμες σήμερα.
Οι διαφημιζόμενοι μπορούν, επίσης, να διαπιστώσουν το όφελος από το χαμηλότερο CPM, διατηρώντας παράλληλα σημαντικό επίπεδο απόδοσης, το οποίο τελικά θα αυξήσει την απόδοση της διαφημιστικής δαπάνης ή την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας τους.
Βελτιστοποίηση Τοποθέτησης είναι όταν επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε το Facebook και το Instagram στο πλαίσιο μιας καμπάνια, αφήνοντας το σύστημα να επιλέξει πού θα εμφανιστεί η διαφήμιση με κριτήριο τη φθηνότερη τιμή, ανά οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Τόσο το Facebook όσο και το Instagram έχουν μέσο CPM, αλλά αυτά ποικίλουν ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση σε επίπεδο χρήστη. Αν θέλετε να φτάσετε στο 70% ενός διαθέσιμου κοινού, το CPM θα είναι μεγαλύτερο απ’ ότι αν θέλετε να φτάσετε στο 50% του ίδιου διαθέσιμου κοινού, κι όλα τα άλλα μεγέθη να παραμένουν ίδια.
Χρησιμοποιώντας τη Βελτιστοποίηση Τοποθέτησης αυξάνετε το συνολικό μέγεθος ενός κοινού, που σημαίνει ότι η προσέγγιση της καμπάνιας σας αντιπροσωπεύει χαμηλότερη ποσοστιαία προσφορά, επομένως έχει χαμηλότερο CPM.
Καθώς ο ήχος δεν παίζει αυτόματα στις ροές του Facebook και του Instagram, προστέθηκε και αυτό το κριτήριο, για να διασφαλιστεί ότι το brand και το μήνυμα θα μπορούν να μεταδοθούν αποτελεσματικά για όλους τους χρήστες.
Μέσα από το φακό των Instagrammers και Μια ιστορία των δύο Feeds
Μειώνοντας το CPM, ένας διαφημιζόμενος μπορεί είτε να πάρει την ίδια απόδοση με χαμηλότερη δαπάνη, είτε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που του περισσεύουν και, υπό την προϋπόθεση πως όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν αμετάβλητοι, να πάρει καλύτερη απόδοση με το ίδιο επίπεδο δαπανών.
Και οι δύο αυτές επιλογές θα έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη απόδοση στις διαφημιστικές δαπάνες.
Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο white paper του Facebook ‘Optimizing Audience Buying on Facebook και Instagram’.
Πηγή: facebook.com/business

Facebook: οι βασικές διαφημιστικές του αρχές

Facebook: οι βασικές διαφημιστικές του αρχές
Καθώς ο κόσμος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τους παρόχους συνεχίζουν να εξελίσσονται και να αλληλοεπιδρούν, η ομάδα του Facebook θεώρησε χρήσιμο να περιγράψει τις βασικές αρχές που καθορίζουν τη διαφημιστική της πολιτική μέσω του Facebook, του Messenger και του Instagram.
Η ομάδα διαφημίσεων στο Facebook εργάζεται για την πραγματοποίηση ουσιαστικών συνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και ανθρώπων. Αυτό από μόνο του θέτει τον πήχη ψηλά, δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στο Facebook, το Instagram και το Messenger για να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν με τους φίλους και την οικογένειά τους.
Στόχος του Facebook είναι να εμφανίζει διαφημίσεις με τόση συνάφεια και χρηστικότητα, όσο και το άλλο περιεχόμενο που βλέπετε.
Αν αυτό γίνει αποτελεσματικά και με σεβασμό στο συνδρομητή, η διαφήμιση στο Facebook μπορεί, επίσης, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας - όπως έδειξαν πρόσφατες έρευνες.


Χτίζουμε πρώτα για τους ανθρώπους
Η διαφήμιση είναι ο τρόπος με τον οποίο το Facebook μπορεί να παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του. Όμως, οι διαφημίσεις δεν πρέπει να αποτελούν ένα είδος «φόρου» για την εμπειρία σας.
Οι διαφημίσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συναφείς και χρήσιμες, σε σχέση με τις άλλες δημοσιεύσεις που βλέπετε. Αυτό είναι σημαντικό και για τις επιχειρήσεις, επειδή είναι απίθανο να λάβετε υπόψη διαφημίσεις που είναι άσχετες ή ενοχλητικές.
Γι αυτό είναι σημαντικό θέμα η κατανόηση του κατά περίπτωση κοινού. Το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο καθορίζει ποιες διαφημίσεις θα εμφανίζονται σ’ εσάς, δίνει προτεραιότητα σ’ ότι σας αφορά περισσότερο κι όχι στο πόσα χρήματα θα πάρει το Facebook από οποιαδήποτε διαφήμιση.
Δεν διαθέτουμε αλλού τα δεδομένα σας
Το Facebook δεν διαθέτει προς πώληση προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομά σας, τις αναρτήσεις που έχετε κάνει, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας σε οποιονδήποτε. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών αποτελεί κεντρικό άξονα του τρόπου με τον οποίο σχεδιάστηκε το σύστημα διαφημίσεών του.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσωποποιεί τις διαφημίσεις και να παρέχει στους διαφημιζόμενους σημαντικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση των διαφημίσεών τους, αλλά χωρίς οι διαφημιζόμενοι να μάθουν ποιοι είστε.
Μπορείτε να ελέγξετε τις διαφημίσεις που βλέπετε
Κάνοντας κλικ στην επάνω δεξιά γωνία μιας διαφήμισης, μπορείτε να αποκρύψετε εύκολα όσες διαφημίσεις δεν σας αρέσουν ή να αποκλείσετε διαφημίσεις από έναν διαφημιζόμενο που δεν σας αρέσει.
Κάνοντας κλικ στο "Γιατί βλέπω αυτό;" βλέπετε περισσότερα σχετικά με το λόγο που εμφανίστηκε η διαφήμιση και μεταφέρεστε στις Προτιμήσεις Διαφήμισης.
Οποιοσδήποτε μπορεί να επισκεφτεί τις Προτιμήσεις Διαφημίσεών του, για να μάθει περισσότερα σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις πληροφορίες οι οποίες επηρεάζουν τις διαφημίσεις που βλέπει, και μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις πληροφορίες, ώστε να λαμβάνει πιο σχετικές διαφημίσεις.
Η διαφήμιση πρέπει να είναι διαφανής
Θα πρέπει να είστε σε θέση να καταλάβετε εύκολα ποιος σας εμφανίζει διαφημίσεις και να δείτε τι άλλες διαφημίσεις προβάλλει ο ίδιος διαφημιζόμενος.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η λειτουργία Διαφάνειας Διαφημίσεων η οποία σας επιτρέπει να επισκεφθείτε οποιαδήποτε σελίδα στο Facebook και να δείτε τις διαφημίσεις ενός διαφημιζόμενου, ανεξάρτητα από το αν αυτές εμφανίζονται ή όχι σε εσάς.
Αυτό όχι μόνο δημιουργεί διαφάνεια σχετικά με τη διαφήμιση στο Facebook, αλλά παράλληλα αυξάνει την υπευθυνότητα των διαφημιζομένων σχετικά με την ποιότητα των διαφημίσεων που δημιουργούν.
Η διαφήμιση πρέπει να είναι ασφαλής, χωρίς να χωρίζει ή να διακρίνει
Με προδιαγραφές που απαγορεύουν την έκφραση μίσους, τον εκφοβισμό κι άλλα είδη απρεπούς συμπεριφοράς, οι διαφημιστές υπάγονται σε αυστηρό πλαίσιο ώστε να αποφευχθούν διαφημίσεις οι οποίες δημιουργούν διακρίσεις –μάλιστα, πρόσφατα, το πλαίσιο αυτό και οι προδιαγραφές έγιναν αυστηρότερα.
Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση να χρησιμοποιείται για την υπόθαλψη μίσους ή διακρίσεων και η διαφημιστική πολιτική του Facebook αποσκοπεί σ’ αυτό ακριβώς.
Πραγματοποιώντας προληπτικούς ελέγχους στις διαφημίσεις, με τη χρήση αυτοματοποιημένων και μη εργαλείων, αντιδρά άμεσα όταν οι χρήστες αποκλείουν ή επισημαίνουν κάποιες διαφημίσεις ως προσβλητικές.
Η διαφήμιση εξετάζεται ως προς το περιεχόμενό της, τη στόχευση, τη σελίδα προορισμού και την ταυτότητα του διαφημιζομένου. Στόχος μας είναι η αποτροπή και η κατάργηση περιεχομένου που παραβιάζει αυτές τις πολιτικές, χωρίς βεβαίως να φτάνουμε ως τη λογοκρισία του δημόσιου λόγου.
Η διαφήμιση πρέπει να δίνει δυνατότητες σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις
Πιστεύουμε ότι κι οι μικρότερες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ίδια εργαλεία που στο παρελθόν ήταν διαθέσιμα μόνο στις ισχυρότερες εταιρείες, με μεγάλα τμήματα marketing.
Έχουμε εκατομμύρια διαφημιζομένους - από μικρές επιχειρήσεις έως συλλογικές οργανώσεις - που εξαρτώνται από εμάς για να φτάσουν στο ακροατήριο τους, ώστε να μεγαλώσουν και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας.
Εφόσον ακολουθούν τις προδιαγραφές και τις πολιτικές της κοινότητας του Facebook και συμβάλλουν στη διατήρηση της ασφάλειας των χρηστών, η πλατφόρμα θα εξακολουθήσει να δίνει τη δυνατότητα σ’ όλους τους διαφημιζομένους να προσεγγίσουν το κοινό τους και να προβάλουν τη διαφημιστική τους καμπάνια.
Βελτιώνοντας πάντα τη διαφήμιση
Το Facebook γνωρίζει πως τα προσδοκώμενα αποτελέσματα θα έλθουν μέσα από συνεχείς βελτιώσεις και επενδύσεις. Καθώς οι συμπεριφορές των ανθρώπων αλλάζουν, η πλατφόρμα προσαρμόζεται, ανταποκρινόμενη στα σχόλια και παρέχοντας βέλτιστες διαφημίσεις που βλέπουν οι χρήστες.
Για παράδειγμα, όταν οι χρήστες μετατοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο, το Facebook ανταποκρίθηκε σ’ αυτή την αλλαγή. Γνωρίζοντας ότι για τη βελτίωση των υπηρεσιών του απαιτείται συνεχές feedback, θα συνεχίσει να ελέγχει και να ενημερώνει ορισμένες από τις λειτουργίες του, όπως οι μορφές διαφήμισης, οι μετρήσεις και τα στοιχεία ελέγχου διαφημίσεων.
Πηγή:Facebook Newsroom

Startup Marketing


Startup Marketing
Το Startup Marketing βασίζεται στο Content Marketing και στα Social Media. Το πιο σημαντικό στοιχείο για να στήσουμε μια επιτυχημένη και αποδοτική επιχείρηση, είναι να βαδίσουμε με σταθερά βήματα ώστε να εξασφαλίσουμε από την αρχή σταθερά θεμέλια. Προσδιορίζουμε το target Market
Ορίζουμε πρώτα ένα ασφαλές target market και έπειτα επενδύουμε δυναμικά σε  σύγχρονες στρατηγικές Marketing.
Υπάρχουν 4 βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας:
-Το εύρος του αγοραστικού κοινού
Απευθυνόμαστε σε γυναίκες ή σε άντρες; Διαχωρίζουμε το κοινό σας με βάση γεωγραφικά στοιχεία; Ξεκαθαρίζουμε τα όρια του αγοραστικού κοινού της εταιρείας μας, για να προσαρμόσουμε σωστά το marketing μας.
-Την αγοραστική δύναμη του κοινού
Το κοινό μας έχει χρήματα να δαπανήσει για το προϊόν μας;
-Τον ανταγωνισμό της αγοράς
Η αγορά παρουσιάζει κορεσμό; Υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές στον τομέα μας;
-Την αξία της προσφοράς
Αξίζει πραγματικά να προωθήσουμε το προϊόν μας στην αγορά;
Ορίζουμε τα keywords
Δημιουργούμε την keywords λίστα μας. Η λίστα αυτή θα μας βοηθήσει στη διαχείριση του κεντρικού μας site, του blog και των social media. Διαλέγουμε λέξεις και φράσεις που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το brand μας.  Σκεφτόμαστε τι είναι αυτό που θα πληκτρολογούσε κανείς στις μηχανές αναζήτησης (Google, Amazon, Bing, κ.λ.π) για να βρει το site της Startup μας. Ξεκινάμε με μία βασική λίστα έως 5 keywords που προσδιορίζουν το ακριβές αντικείμενο της εταιρεία μας. Η λίστα αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην αξία της προσφοράς μας, τι ακριβώς προσφέρουμε στους πελάτες μας. Έπειτα, διευρύνουμε την λίστα μας προσθέτοντας δευτερεύοντα, πιο ειδικά keywords. Αξιοποιούμε τα εργαλεία αναζήτησης keywords για να εντοπίσουμε δυνατά keywords, που θα ανεβάσουν την επισκεψιμότητα και την απόδοση της σελίδας μας.
Επιχειρηματική επιτυχία της Startup
Η επιτυχία είναι διαφορετική για κάθε Startup. Αν για μία A Startup η επιτυχία είναι 1000 νέες εγγραφές ανά μήνα, για μια B Startup ίσως είναι 70.000€ έσοδα ανά μήνα. Καθορίζουμε το ξεκίνημα της Startup μας με την ιδέα ως όραμα για όλη τα μέλη της ομάδας της επιχείρησης. Η δημιουργία και η ανάπτυξή της επιχείρησης μας βασίζεται στην συνέπεια της αρχικής ιδέας. Το θετικό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής θα είναι η επιτυχία. Ως επιχειρηματίες η επιτυχία για εμάς μπορεί να είναι οι εγγραφές, τα έσοδα, ή τα κέρδη.
Conversion Rate
Ένα επιτυχημένο Startup marketing, εκτός των άλλων εργαλείων, βασίζετε και στο conversion rate της επιχειρηματικής ιστοσελίδας σας στο διαδίκτυο.
Παράδειγμα:
Οι εγγραφές στο newsletter μας. 100 νέες εγγραφές ανά μήνα δείχνουν σημαντική άνοδο, αν το conversion rate σας ανέρχεται στο 20%. Αντίθετα, αν το conversion rate της σελίδας σας είναι κοντά στο 1%, 100 νέες εγγραφές στο newsletter είναι ασήμαντες.
Με τους εξειδικευμένους τρόπους αυξάνουμε το Conversion Rate των αιτήσεών μας!
Διανομή του budget μας
Υπολογίζουμε από την αρχή το κεφάλαιο που διαθέτουμε στη Startup μας και βάζουμε όρια στις επενδύσεις που χρειάζεται να κάνουμε. Ερευνάμε και μελετάμε τις ανάγκες της Startup επιχείρησης μας και αναλόγως διανέμουμε το budget στον προϋπολογισμό των εξόδων μας.
Παράδειγμα:
Μπορεί το site μας να είναι το πιο ισχυρό εργαλείο μας και να θέλουμε να επενδύσουμε το 35% του προϋπολογισμού μας σε αυτό ή μπορεί να θέλουμε να διαθέσετε το 15% του προϋπολογισμού για τη δημιουργία μιας καμπάνιας email marketing ή να διαθέσουμε το 10% για μια διαφημιστική καμπάνια SEM.
Social Media
Τα social media την σημερινή εποχή είναι  ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους για να προωθήσουμε περιεχόμενο με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες μας και να αλληλοεπιδράσουμε με τους Νέους Δυνητικούς πελάτες μας. Αυτό επιτυγχάνεται με την τακτική δημοσίευση περιεχομένου με σκοπό να προσελκύσει παλαιούς και νέους πελάτες στο site μας δημιουργώντας εκατοντάδες νέα leads.  Η Startup μας, είναι υποχρεωμένη, να   αφιέρωση το ανάλογο χρόνο στην αξιοποίηση και τη διαχείριση των social media. Με την κοινωνική δικτύωση της startup μας ενισχύουμε το marketing.
Social Media που μας ταιριάζουν
Την Startup επιχείρησή μας πρέπει να την εγγράψουμε   στα social media, χαράζοντας και ακολουθώντας συγκεκριμένη στρατηγική. Η παρουσία μας δεν είναι αναγκαία σε όλα τα social media, μόνο και μόνο για να ανταποκριθούν στις τάσεις(trends) της αγοράς ή ακόμα επειδή είναι τοποθετημένοι σε κάποια κοινωνικά δίκτυα οι ανταγωνιστές μας («αν κάποιος πάει να πέσει στον γκρεμό δεν τον ακολουθούμε και εμείς»).
Πρέπει να δούμε ποιο κοινωνικό δίκτυο ταιριάζει στην δικιά μας Startup. Στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, στο YouTybe, όλα αυτά είναι εξίσου δημοφιλή σήμερα αλλά το καθένα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Παράδειγμα:
Στο Facebook, προώθουμε οπτικό περιεχομένο όπως φωτογραφίες και βίντεο. Στο Twitter προσελκύει περισσότερες εμφανίσεις σε links. Το Instagram είναι μια δωρεάν εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας και κοινοποίησης φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο με τους ακολούθους τους (followers) ή με επιλεγμένη ομάδα φίλων, να σχολιάζουν και να δηλώνουν ότι μια δημοσίευση τους αρέσει. Το YouTube είναι ένα Κοινωνικό Μέσο κοινοποίησης, αναπαραγωγής και διαμοιρασμού βίντεο. Είναι το δημοφιλέστερο στο είδος του, αφού κάθε μήνα το επισκέπτονται πάνω από 1 δισ. ενεργοί χρήστες, ενώ κάθε λεπτό ανεβαίνουν 100 ώρες βίντεο.
Κάθε social media έχει διαφορετική στόχευση και διαφορετική λειτουργία. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα ηλικιακά όρια που αφορούν κάθε δίκτυο. Το Tumblr για παράδειγμα προσελκύει νεανικό κοινό, ενώ στο LinkedIn κινούνται χρήστες  μεγαλύτερης ηλικίας, που είναι ενεργοί στον εργασιακό χώρο.
Η τέχνη του post
Κάθε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης στοχεύει σε ηλικιακά διαφορετικό κοινό. Τέλος πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ώρες που αυτό το κοινό κινείται στο διαδίκτυο.
Παράδειγμα:
Εάν στοχεύουμε σε νέους ηλικιακά, οι πρωινές και οι βραδινές ώρες είναι οι καλύτερες για να κοινοποιήσουμε τα posts μας.
Facebook: Δημοσιεύουμε με σταθερή συχνότητα τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Ιδανική ημέρα είναι το Σάββατο για να κοινοποιήσουμε τα post. Μετά τις 12 το μεσημέρι είναι η καλύτερη ώρα για να κάνουμε share.
Twitter: Δημοσιεύουμε νέα tweets όλες τις ημέρες της εβδομάδας με συχνότητα 5 tweets ανά ημέρα. Μετά τις 5 το μεσημέρι είναι η καλύτερη ώρα για να κάνουμε retweet.
Η δημιουργία των post θέλουν έμπνευση
Σκοπός της Startup είναι να εξασφαλίσετε μια δυνατή παρουσία στα social media κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των χρηστών του διαδικτύου. Δημιουργούμε περιεχόμενο που είναι καλαίσθητο, ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος των διάφορων πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο και  αξίζει πραγματικά. Μοιραζόμαστε όμορφες εικόνες ή motivational quotes με τους followers μας, ώστε κάθε φορά που μας επισκέπτονται στη σελίδα μας θα βρίσκουν νέο και ενδιαφέρον υλικό που θα τους κεντρίζει την περιέργεια. Με αυτό τον τρόπο χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες και συγχρόνως τους προτρέπουμε να αλληλοεπιδράσουν και με άλλους χρήστες για να μοιραστούν τις εμπειρίες που αποκόμισαν από την σελίδα μας,  μαζί τους. Προσεγγίζουμε δημοφιλή άτομα με υψηλή κοινωνική αποδοχή και προσπαθούμε να τους εντυπωσιάσουμε. Αν καταφέρουμε να τραβήξουμε την προσοχή τους, είναι πιθανόν να προωθήσουν τις ιδέες μας και να μας μάθουν οι followers τους.
Δημιουργούμε blog
Η δημιουργία ενός blog είναι αρκετά σημαντική για την επιχείρησή σας. Είναι η πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει πριν ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα social media. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για κάτι δύσκολο. Μία πολύ γνωστή πλατφόρμα  για blog είναι το WordPress, το οποίο μπορείτε να το βρείτε δωρεάν και να δουλέψετε με τα plugins που διαθέτει. Επίσης μια ακόμη δημοφιλή πλατφόρμα δωρεάν δημιουργίας και σχεδιασμού Blog προφέρει η Google. Το blog μας πρέπει να είναι αισθητικά ελκυστικό ο σχεδιασμός του να μην έχει περιττά στοιχεία και να είναι λειτουργικό.
Δημιουργία στοχευόμενου περιεχόμενου και προώθηση αποτελεσματικού Content.
Δημιουργούμε μία θεματική λίστα
Έπειτα από το στήσιμο του blog, προχωράμε στην δημιουργία  ενός πετυχημένο περιεχόμενου, ενός πετυχημένου άρθρου. Πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε τα άρθρα μας, δημιουργούμε πρώτα μία θεματική λίστα. Αυτή θα βασίζεται στη λίστα με τα keywords που έχουμε ήδη δημιουργήσει για το SEO της σελίδας μας. Ξεκινούμε γράφοντας μερικές ιδέες γύρω από κάθε μας keyword. Σημειωτέο χρησιμοποιούμε πάντα τα keywords στους τίτλους με τρόπο, που να εντάσσονται αρμονικά στο νόημα. Οργανώνουμε τις ιδέες μας και προγραμματίζουμε τις δημοσιεύσεις, κοινοποιήσεις των post. Σημειώνουμε στο calendar προγραμματίζοντας όλες τις εργασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν στο blog μας. Περιγράφοντας τις ιδέες μας, ποιος θα αναλάβει να γράφει τα άρθρα, ποια άρθρα είναι υπό κατασκευή και ποια έχουν ολοκληρωθεί, κάθε πότε θα δημοσιεύονται. Η συνέπεια στην εργασία μας θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους χρήστες του διαδικτύου με αποτέλεσμα να γίνουν πιστοί αναγνώστες των άρθρων μας.
Διευκρινίζουμε τι είδους περιεχόμενο θα δημοσιεύουμε
Έχοντας πάντα στο μυαλό μας το target market στο οποίο απευθυνόμαστε δημιουργούμε το ανάλογο περιεχόμενο.
Οι κύριοι τύποι περιεχομένου που μπορούμε να δημοσιεύσουμε, πέρα από τα άρθρα του blog είναι:
eBooks: Η δημιουργία ενός eBook το οποίο να προσφέρετε δωρεάν στους επισκέπτες του blog με αντάλλαγμα το ονοματεπώνυμο και το email των ενδιαφερόμενων. Με αυτή την μικρή κίνηση έχετε εξασφαλίσει ήδη νέα leads καθώς επίσης και τα στοιχεία τους. Κατόπιν τους παροτρύνουμε να ενεργήσουν βάζοντας τους να βαθμολογήσουν το eBook μας. Αυτό είναι το ιδανικό ξεκίνημα επικοινωνίας με το κοινό μας.
Newsletter: To email marketing είναι ένα από τα χρήσιμα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιεί σωστά η startup επιχείρησή μας για να προωθήσει αποτελεσματικά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει στο κοινό της. Δημιουργούμε μια ευκολόχρηστη  φόρμα εγγραφής στο newsletter σας. Ετοιμάζουμε μια προσφορά από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, δημιουργούμε μια καμπάνια email marketing, και την προωθούμε μέσο των email. Κάθε φορά στέλνουμε και κάτι διαφορετικό. Η ενημέρωση για εκπτώσεις, η προώθηση νέων προϊόντων, τα γενικότερα νέα της εταιρείας ή ακόμα και ένας διαγωνισμός είναι πάντα ελκυστικές λύσεις.
Video: Ανεβάζουμε κάθε video που δημιουργούμε στο blog μας, στην κεντρική σελίδα του site μας καθώς επίσης και στα social media. Έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των χρηστών του internet προτιμούν να βλέπουν videos, παρά να διαβάζουν άρθρα.
Guest Blogging
Το Guest Blogging θεωρείται ζωτικής σημασίας για μία Startup. Επιδιώκουμε να γράφουμε οι ίδιοι ως καλεσμένοι σε αναγνωρισμένες σελίδες, blog, με τον τρόπο αυτό αποκτάμε αναγνωρισιμότητα  στο διαδίκτυο. Επίσης καλούμε έναν γνωστό blogger να γράψει στη σελίδα μας με τον τρόπο αυτό αποκτάμε ισχυρό traffic.
Αναζητούμε πετυχημένους αρθρογράφους που στοχεύουν το ίδιο target market με εμάς και τους προτείνουμε συνεργασίες. Οι περισσότεροι bloggers είναι ανοιχτοί  σε guest συνεργασίες. Προετοιμάζουμε την πρότασή μας και εξηγούμε ποια στοιχεία θέλουμε να καλύπτει το θέμα που πρόκειται να αναθέσουμε. Αναζητούμε μοντέρνες και καινοτόμες ιδέες, για να κάνουμε ένα δυναμικό ξεκίνημα. Όταν το post δημοσιευθεί, ζητούμε από τον guest blogger να το προωθήσει και ο ίδιος στη σελίδα του, ώστε να μας μάθουν οι δικοί του ακόλουθοι.
Αξιοποιούμε τα emails
Αποθηκεύουμε τα στοιχεία των χρηστών που παρακολουθούν την σελίδα μας. Με απλή καταγραφή των emails (κατέβασμα ενός eBook), εγγραφές στο newsletter (άτομα που ενδιαφέρονται να μαθαίνουν ενημερώσεις και να διαβάζουν νέο περιεχόμενο της startup) και εγγραφές στο blog (αναγνώστες του blog).
Τελικοί έλεγχοι και μετρήσεις
Εκτελούμε τους τελικούς ελέγχους και μετρήσεις, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα λειτουργούν σωστά. οι τακτικοί έλεγχοι θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε τις αδυναμίες μας  και να βελτιωνόμαστε συνεχώς.
Analytics Tools
Για να αξιολογήσουμε την πορεία της εταιρείας μας χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης & ανάλυσης , Analytic Tool. Ένα απλό και λειτουργικό εργαλείο είναι τo Google Analytics, το οποίο μας προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, τα δημογραφικά στοιχεία που αφορούν στους επισκέπτες της, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό επιστροφής στην σελίδα και τον χρόνο πλοήγησης σε αυτήν, τις πληροφορίες για τον browser με τον οποίο την επισκέφθηκαν, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους κατέληξαν σε αυτήν. Υπάρχουν αρκετά άλλα αξιόπιστα εργαλεία Analytic Tool που μπορούμε να απευθυνθούμε εκτός από την Google Analytics. Κατανοώντας τα στατιστικά των μετρήσεων και αξιοποιώντας τα, μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε το περιεχόμενο της σελίδας μας.
Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων
Οι μετρήσεις γίνονται κάθε εβδομάδα για να έχουμε σωστή έως ακριβή πληροφόρηση. Ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε δε μπορούμε να το διαχειριστούμε. Συγκρίνουμε κάθε βδομάδα τα αποτελέσματα των μετρήσεων με αυτά της προηγούμενης και κρατάμε εκτενή αρχεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουμε την απόδοση της σελίδας μας ώστε να βελτιστοποιήσουμε το περιεχόμενο της σελίδας μας. Ιδανικά, θα πρέπει να κάνετε μετρήσεις κάθε βδομάδα.
Όταν διαπιστώσουμε ότι το target market μας ανταποκρίνεται θετικά σε μια συγκεκριμένη πρακτική marketing, τότε την επαναλαμβάνουμε και στο μέλλον. Όταν διαπιστώσουμε ότι οι μετρήσεις δείχνουν μειωμένη απόδοση κάποιου newsletter ή μία αποτυχημένη καμπάνια στο Facebook, ελέγχουμε γιατί δεν πήγαν και τόσο καλά και το διορθώνουμε.
Μια επιχείρηση Startup χρειάζεται μία πολύ μελετημένη στρατηγική, ποιοτικό περιεχόμενο και δυναμική παρουσία στα social media. Σε μια Startup επιχείρηση δοκιμάζει συνέχεια καινούρια πράγματα. Η καινοτομία είναι αυτή που κάνει πάντα τη διαφορά. Μια οργανωμένη Startup επιχείρηση στηρίζει την βιωσιμότητα και το κέρδος της, στην δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του Marketing