Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Μείγμα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 7Ps

Μείγμα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 7Ps
Στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, εκτός από τα βασικά και ελεγχόμενα στοιχεία του Μάρκετινγκ (Προϊόν /Υπηρεσία, τιμή, διανομή, προώθηση), που επικοινωνούν τα χαρακτηριστικά και την εικόνα στους πελάτες ή επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών, έρχονται να προστεθούν και τα εξής ακόμη πιο σημαντικά στοιχεία, το Ανθρώπινο δυναμικό και οι διαδικασίες και τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παρερχόμενη τελική υπηρεσία και την ικανοποίηση των πελατών. Πρέπει όμως να επιμείνουμε στο people. Οι υπηρεσίες παρέχονται από ανθρώπους. Επομένως πέρα από το μάρκετινγκ προς τους καταναλωτές (external marketing) ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί και στο μάρκετινγκ προς τους εργαζόμενους (internal marketing) μέσω της εκπαίδευσης και της παρακίνησής τους να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες. Τα χρήματα και ο χρόνος που χρειάζονται για να γίνει αυτό δεν αποτελούν έξοδο, αποτελούν επένδυση.
Μείγμα Μάρκετινγκ
Προϊόν
Αφορά τον προσδιορισμό, την επιλογή και την ανάπτυξη του προϊόντος, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή. Τα κύρια στοιχεία που διαμορφώνουν την πολιτική προϊόντος είναι:
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά/ Προδιαγραφές
 • Ποιότητα
 • Σχέδιο/ μεγέθη/ χρώμα
 • Εμπορικό σήμα - Μάρκα
 • Xρηστικότητα
 • Συσκευασία
 • Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
 • Εγγύηση
 • Πολιτική επιστροφών
Τιμή
Αφορά τον καθορισμό των τιμών και της τιμολογιακής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες του καταναλωτή, τον ανταγωνισμό και το κόστος παραγωγής. Τα κύρια στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πολιτική τιμών είναι:
 • Τιμή τιμοκαταλόγου
 • Εκπτώσεις
 • Προμήθειες
 • Άλλα κίνητρα
 • Όροι πληρωμής/τρόποι
Διανομή
Αφορά την επιλογή ενός καναλιού διανομής και των μεθόδων διανομής ώστε να  εξασφαλιστεί η ύπαρξη των προϊόντων όταν και όπου ζητούνται, ώστε ο αγοραστής να τα αποκτήσει όσο το δυνατόν ευκολότερα. Τα κύρια σημεία που διαμορφώνουν την πολιτική διανομής είναι:
 • Κανάλια διανομής
 • Μέθοδοι διανομής
 • Γεωγραφική Κάλυψη
 • Σημεία πώλησης
 • Μεταφορά
 • Αποθήκευση
 • Αποθέματα
Προώθηση
Αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικής προώθησης και περιλαμβάνει το σύνολο των επικοινωνιακών καναλιών και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική επικοινωνία με το δυνητικό αγοραστή (να προκαλεί το ενδιαφέρον και την επιθυμία του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αγοράς και κατανάλωσης ενός προϊόντος). Τα κανάλια επικοινωνίας είναι:
 • Διαφήμιση (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, υπαίθρια διαφήμιση/οutdoor)
 • Δημοσιότητα και Δημόσιες σχέσεις (δελτία τύπου, ομιλίες, χορηγίες, δωρεές, προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, lobbying κ.α.)
 • Προώθηση πωλήσεων (κουπόνια, εκπτώσεις, δείγματα, επιδείξεις, προωθητικό υλικό, εκθέσεις, διαγωνισμοί, κ.α.)
 • Προσωπική πώληση
 • Άμεσο και αλληλεπιδραστικό μάρκετινγκ (άμεση επικοινωνία με τον καταναλωτή π.χ. μέσω direct mail, τηλεμάρκετινγκ, τηλεόρασης αμφίδρομης επικοινωνίας,  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτύου, κινητού τηλεφώνου).
Άνθρωποι
Οι άνθρωποι αποτελούν σημαντικό στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ, και είναι αναπόσπαστο εργαλείο για τις υπηρεσίες. Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει μια τράπεζα, μια αεροπορική εταιρία ή ένα εμπορικό κατάστημα συνδέεται στενά με την εξυπηρέτηση που προσφέρει ο υπάλληλος, ο πωλητής, ή ο καταστηματάρχης, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της επιχείρησης που έρχεται σε έμμεση ή άμεση επαφή με τους πελάτες. Κύρια στοιχεία για την πολιτική ανθρώπινου δυναμικού είναι:
 • Εκπαίδευση
 • Προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
 • Κίνητρα - Πριμοδότηση
 • Εταιρική κουλτούρα
Διαδικασίες
Η φύση των διαφόρων διαδικασιών, ο βαθμός πολυπλοκότητάς τους και ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους αποτελούν επίσης σημαντικά στοιχεία του μίγματος Μάρκετινγκ και σχετίζονται με την ποιότητας εξυπηρέτηση του πελάτη. Π.χ., η μεταφορά χρηματικών ποσών από ένα τραπεζικό λογαριασμό σε κάποιον άλλο μπορεί να γίνει με επίσκεψη στο τραπεζικό κατάστημα κατά τις εργάσιμες ώρες ή μέσω ΑΤΜ, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή από το γραφείο ή το σπίτι του πελάτη χωρίς αυτός να είναι υποχρεωμένος να επισκεφθεί την τράπεζα.
Περιβάλλον επιχείρησης
Αφορά τα στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν την εικόνα της επιχείρησης (πραγματική ή ψυχολογική επίδραση) και σχετίζονται με τις υποδομές, το περιβάλλον και τις δράσεις της. Κάποια στοιχεία που σχετίζονται με το περιβάλλον της επιχείρησης είναι:
 • Τοποθεσία εγκαταστάσεων
 • Κτίριο  (ποιότητα κατασκευής, εξωτερικός και εσωτερικός διάκοσμος)
 • Εξοπλισμός γραφείου  και τεχνολογικός εξοπλισμός
 • Λειτουργικότητα, ασφάλεια και υγιεινή των χώρων
 • Σήμανση (εγκαταστάσεων, οχημάτων, στολές προσωπικού)
 • Έντυπα π.χ. αποδείξεις πώλησης
 • Τμήμα εξυπηρέτησης πελατώνΜάρκετινγκ σχέσεων, Σύνδεση με πελάτες

Μάρκετινγκ σχέσεων, Σύνδεση με πελάτες
Η πελατοκεντρική αυτή προσέγγιση των εταιρειών, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία δημιουργίας, διατήρησης και ενίσχυσης στενών σχέσεων προστιθέμενης αξίας με τους πελάτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη. Η έμφαση μετακινείται στη διατήρηση υπαρχόντων πελατών και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων πελατειακών σχέσεων .
Γιατί όμως παρατηρείται αυτή η νέα έμφαση στη συγκράτηση και την ανάπτυξη πελατών ;
Ο βασικός λόγος έγκειται σε μια σειρά δεδομένων των αγορών όπως:
1.Τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά προφίλ, οι περισσότερο εξελιγμένοι ανταγωνιστές και η πλεονάζουσα δυναμικότητα σε ορισμένους κλάδους συνεπάγεται την ύπαρξη λιγότερων πελατών
2.Το κόστος προσέλκυσης ενός νέου πελάτη είναι πενταπλάσιο από εκείνο για τη διατήρηση της ικανοποίησης ενός υφιστάμενου πελάτη
3.Το ότι η απώλεια ενός πελάτη συνεπάγεται την απώλεια ολόκληρης της ροής αγορών που θα έκανε ο πελάτης σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα – αξία διάρκειας ζωής του πελάτη.
Ικανοποίηση πελατών και αφοσίωση και συγκράτηση Πελατών
Σήμερα οι περισσότερες επιτυχημένες εταιρίες ανεβάζουν τον πήχη των προσδοκιών και παρέχουν αποδόσεις που ανταποκρίνονται σε αυτές τις προσδοκίες. Αυτές οι εταιρίες ενστερνίζονται την ιδέα της ολικής ικανοποίησης πελατών. Για παράδειγμα η Honda ισχυρίζεται: «ένας λόγος που οι πελάτες μας είναι τόσο ικανοποιημένοι είναι ότι εμείς δεν είμαστε».
Οι πολύ ικανοποιημένοι πελάτες παράγουν πολλά οφέλη για την εταιρία:
1.Είναι λιγότερο ευαίσθητοι ως προς την τιμή
2.Παραμένουν αφοσιωμένοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
3.Μιλούν με θετικά λόγια σε άλλους για την εταιρία και τα προϊόντα της
4.Υπάρχει μία τεράστια διαφορά ανάμεσα στην αφοσίωση των ικανοποιημένων πελατών και των πλήρως ικανοποιημένων πελατών
Ο ενθουσιασμός του πελάτη δημιουργεί μία συναισθηματική σχέση με ένα προϊόν ή μία υπηρεσία και όχι απλώς μία λογική προτίμηση, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη αφοσίωση.
Μία μελέτη έδειξε ότι οι πλήρως ικανοποιημένοι πελάτες είναι κατά περίπου 42% πιθανότερο να είναι αφοσιωμένοι από ότι οι απλώς ικανοποιημένοι πελάτες. Εξίσου σημαντική είναι και μια άλλη μελέτη της ΑΤ&Τ που έδειξε ότι το 70% των πελατών που δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με ένα προϊόν ή μία υπηρεσία εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι να μετακινηθούν προς κάποιον ανταγωνιστή, ενώ οι πελάτες που είναι πολύ ικανοποιημένοι είναι κατά πολύ περισσότερο αφοσιωμένοι.
Σήμερα ο στόχος δεν είναι η εξασφάλιση μερικών εμπορικών συναλλαγών από πολλούς πελάτες, αλλά η εξασφάλιση όλων των συναλλαγών από τους υφιστάμενους πελάτες.

Τα «συστατικά» που οδηγούν μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών στην επιτυχία

Τα «συστατικά» που οδηγούν μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών στην επιτυχία
Επειδή οι περισσότερες εταιρείες έχουν και προϊόντα και υπηρεσίες, ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει πολλές φορές, είναι το αν είναι υπηρεσία ή προϊόν αυτό που τελικά παρέχουν.
Αλυσίδα υπηρεσίας – κέρδους
Η παροχή υπηρεσιών συχνά συγχέεται με την παροχή εκείνη των προϊόντων(υλικών αγαθών). Στην πραγματικότητα όμως, υπάρχουν πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις που έχουμε παροχή μόνον καθαρής υπηρεσίας ή μόνον καθαρού προϊόντος. Αυτό είναι γνωστό ως Service Continuum (συνεχής και ομογενής παροχή της υπηρεσίας), για αυτό και όλες οι εταιρείες ανεξαιρέτως  πλέον, δίνουν έμφαση σε όλες εκείνες τις διαδικασίες (υπηρεσίες) που στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και στην ικανοποίηση του πελάτη ακόμη και μετά την πώληση.
Οι επιτυχημένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών εστιάζουν την προσοχή τους και στους πελάτες αλλά και στους υπαλλήλους τους. Κατανοούν την αλυσίδα υπηρεσίας – κέρδους, η οποία συνδέει τα κέρδη της εταιρίας με την ικανοποίηση των εργαζομένων και των πελατών.
Η αλυσίδα υπηρεσίας-κέρδους αποτελείται:
1.Ποιότητα εσωτερικής εξυπηρέτησης: επιλογή και εκπαίδευση υπαλλήλων, ένα ποιοτικό περιβάλλον εργασίας και ισχυρή υποστήριξη για όσους έρχονται σε επαφή με τους πελάτες, που οδηγούν σε …
2.Ευχαριστημένους και παραγωγικούς υπαλλήλους εξυπηρέτησης: πιο ικανοποιημένους, αφοσιωμένους και παραγωγικούς υπαλλήλους.
3.Μεγαλύτερη αξία υπηρεσίας: πιο αποτελεσματική και αποδοτική δημιουργία αξίας για τον πελάτη και παροχή υπηρεσιών
4.Ικανοποιημένους και πιστούς πελάτες: ικανοποιημένους πελάτες οι οποίοι παραμένουν πιστοί, επαναλαμβάνουν την αγορά και συνιστούν την εταιρία σε άλλους.
5.Υγιή κερδοφορία και ανάπτυξη της εταιρίας: ανώτατες αποδόσεις της εταιρίας παροχής υπηρεσιών

Η ποιότητα των υπηρεσιών στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Η ποιότητα των υπηρεσιών στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες παρέχονται από ανθρώπους. Επομένως πέρα από το μάρκετινγκ προς τους καταναλωτές (external marketing) ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί και στο μάρκετινγκ προς τους εργαζόμενους (internal marketing) μέσω της εκπαίδευσης και της παρακίνησής τους να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες. Τα χρήματα και ο χρόνος που χρειάζονται για να γίνει αυτό δεν αποτελούν έξοδο, αποτελούν επένδυση.
Οι υπηρεσίες είναι δύσκολες. Και το δυσκολότερο πράγμα είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας. Η ποιότητα των υπηρεσιών κρίνεται κάθε φορά που ο πελάτης συναντάει τον υπάλληλο. Κρίνεται κάθε φορά που ο πελάτης περνάει την πόρτα της επιχείρησης.
Οι πελάτες κρίνουν την ποιότητα της υπηρεσίας συγκρίνοντας το ληφθέν, κατά τη γνώμη τους, επίπεδο υπηρεσίας (perceived service) με το προσδοκώμενο επίπεδο (expected service). Αν το ληφθέν είναι κατώτερο του προσδοκώμενου τότε η εταιρεία χάνει. Αν το ληφθέν είναι ίσο (ή ακόμη καλύτερα ανώτερο) του προσδοκώμενου τότε η εταιρεία κερδίζει, μέχρι την επόμενη φορά που θα ξανάρθει ο πελάτης.
Στο μάρκετινγκ των υπηρεσιών υπάρχουν πέντε «κενά» (gaps) που σχετίζονται με το επίπεδο της ποιότητας και τα οποία είναι αυτά που πρέπει ο marketing manager να αποφύγει ώστε να μην χάσει τους πελάτες του.
Κενό 1: Άλλα θέλει ο πελάτης και άλλα νομίζει το management ότι θέλει. Το top management δεν αντιλαμβάνεται πολλές φορές το τι πραγματικά θέλει ο πελάτης με αποτέλεσμα να του προσφέρει υπηρεσίες που δεν καλύπτουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.
Δουλειά του marketing manager είναι καταρχήν να ανιχνεύσει το τι θέλει ο πελάτης και έπειτα να πείσει το top management να προσφέρει τις ανάλογες υπηρεσίες.
Κενό 2: Το management ξέρει τι θέλει ο πελάτης αλλά δεν θέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. To management γνωρίζει ότι ο πελάτης θέλει, π.χ., γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση αλλά αυτές οι απαιτήσεις δε ικανοποιούνται.  
Κενό 3: Το management θέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας αλλά αυτές δεν ακολουθούνται. Το προσωπικό μπορεί να μη θέλει ή να μη μπορεί να ακολουθήσει τις προδιαγραφές ποιότητας.
Κενό 4: Άλλα υπόσχονται οι διαφημίσεις και άλλη είναι η πραγματικότητα. Διαφήμιση είναι υπόσχεση της επιχείρησης για την κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει στους νέους και παλαιούς πελάτες της. Αν η διαφήμιση που κάνει η εταιρεία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα τότε καταστρέφετε η σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη.
Κενό 5: Κενό μεταξύ perceived και expected service. Αυτό το κενό συμβαίνει όταν ο πελάτης “παρερμηνεύει” την ποιότητα της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, είναι προσδοκώμενο (expected) σε ένα καλό εστιατόριο να έρχεται που και που ο σερβιτόρος να ρωτήσει αν όλα είναι εντάξει, αλλά όταν το κάνει αυτό κάθε πέντε λεπτά τότε το ληφθέν (perceived) κατά τη γνώμη του πελάτη σέρβις είναι ενοχλητικό.
Διαχείριση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Υπηρεσίας
Ενδυνάμωση των υπαλλήλων – παροχή της εξουσίας, της ευθύνης και των κινήτρων που χρειάζονται για να αναγνωρίσουν, να ενδιαφερθούν και να φροντίσουν για τις ανάγκες των πελατών.  Οι κορυφαίες εταιρίες παροχής υπηρεσιών, δεν ικανοποιούνται απλώς από την παροχή καλών υπηρεσιών, αλλά στοχεύουν στην παροχή 100% άψογων υπηρεσιών.
Διαχείριση της Παραγωγικότητας των Υπηρεσιών
Οι καλύτερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών έχουν «πάθος με τους πελάτες τους» και καθορίζουν πολύ υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές
Η GeneralElectric αποστέλει 700,000 ερωτηματολόγια σε πελάτες ζητώντας την βαθμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών
Οι καλύτερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών επικοινωνούν τους προβληματισμούς τους σχετικά με την ποιότητα στους εργαζομένους και τους παρέχουν συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα στην τήρηση ποιοτικών προδιαγραφών τις οποίες οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν για να υπάρξουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Εσωτερικό Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Εσωτερικό Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Το μάρκετινγκ των υπηρεσιών παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που δεν συναντώνται στο μάρκετινγκ των προϊόντων. Οι υπηρεσίες έχουν να κάνουν με ανθρώπους. Και οι άνθρωποι δεν είναι μηχανήματα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία στις υπηρεσίες αλλά ταυτόχρονα και η μεγαλύτερη πρόκληση.
Για να μπορέσει μια εταιρεία να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της, να έχει ικανοποιημένους πελάτες και κατά συνέπεια να είναι κερδοφόρα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους στην εταιρεία, η διαφορά του Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών σε σχέση με το Μάρκετινγκ του προϊόντος. Η διαφορά αυτή, μεταξύ άλλων, οφείλεται στο γεγονός ότι οι Υπηρεσίες είναι άυλες και κατά συνέπεια, υπάρχει μεγάλη προσωπική αλληλεπίδραση με τον πελάτη.
Εσωτερικό Μάρκετινγκ
Το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι εξίσου σημαντικό με το εξωτερικό μάρκετινγκ και πολλές φορές μπορεί και να προηγείται έναντι του εξωτερικού μάρκετινγκ
Ένα είδος εσωτερικού Μάρκετινγκ, είναι και η εκπαίδευση του προσωπικού από μία εταιρία παροχής υπηρεσιών, με σκοπό να εκπαιδεύσει και να προωθήσει αποτελεσματικά τους υπαλλήλους της που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες, καθώς και όλο το προσωπικό υποστήριξης της υπηρεσίας, προκειμένου να εργαστούν σαν ομάδα για να προσφέρουν ικανοποίηση στον πελάτη.

Τα χαρακτηριστικά του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Τα χαρακτηριστικά του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
To Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, επιβάλει σε όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας, να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, να δώσουν προσοχή στην επικοινωνία με τον πελάτη, μεγαλύτερη επικέντρωση στους στόχους και στην φιλοσοφία της εταιρείας, πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και της υπηρεσίας που παρέχεται.
Το βασικό ερώτημα: είναι το μάρκετινγκ των υπηρεσιών διαφορετικό από το μάρκετινγκ των προϊόντων;
Αν δεχτούμε ότι το μάρκετινγκ είναι η κατανόηση και η κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή τότε θα λέγαμε ότι και τα δυο είναι το ίδιο. Ωστόσο, σε πιο πρακτικό επίπεδο, πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ του μάρκετινγκ των υπηρεσιών και του μάρκετινγκ των προϊόντων και αυτό απορρέει από το γεγονός ότι οι υπηρεσίες έχουν χαρακτηριστικά που δεν έχουν τα προϊόντα. Άρα είναι λογικό να πούμε ότι το μάρκετινγκ των υπηρεσιών διαφέρει.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών;
Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών είναι τα εξής: (1) η άϋλη φύση (intangibility), (2) το αδιαχώριστο (inseparability), (3) η μεταβλητότητα (variability), (4) η άμεση απαξίωση (perishability).
1. Η άϋλη φύση (intangibility)
Οι υπηρεσίες είναι άϋλες. Δεν είναι πράγματα, είναι διαδικασίες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά τους από τα προϊόντα.
Στο μάρκετινγκ των προϊόντων ο marketer προσπαθεί να προσθέσει αφηρημένες έννοιες (π.χ. μέσω της διαφήμισης) στο brand ώστε να το διαφοροποιήσει από τον ανταγωνισμό.
Στο μάρκετινγκ των υπηρεσιών ο marketer επιδιώκει να προσθέσει χειροπιαστά στοιχεία ώστε να προσδώσει υλική υπόσταση στην άϋλη φύση της υπηρεσίας. Αυτό είναι αναγκαίο γιατί ο καταναλωτής υπηρεσιών βγάζει συμπεράσματα για την (προσδοκώμενη) ποιότητα της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη του πράγματα όπως είναι το περιβάλλον όπου παρέχεται η υπηρεσία, οι άνθρωποι τόσο το προσωπικό όσο και οι άλλοι πελάτες, ο εξοπλισμός, τα διάφορα έντυπα, τα μηχανήματα κ.λπ. Ο marketer υπηρεσιών, αναπτύσσει και συνθέτει εκείνα τα στοιχεία που θα δώσουν στην υπηρεσία την επιθυμητή εικόνα. Ο marketer υπηρεσιών παίρνει το αφηρημένο και το κάνει συγκεκριμένο.
2. Το αδιαχώριστο (inseparability)
Οι υπηρεσίες παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα. Ο καταναλωτής εμπλέκεται σχεδόν πάντοτε στη δημιουργία της υπηρεσίας. Ο marketing manager πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στον σχεδιασμό των λεγόμενων moments-of-truth δηλαδή στη συμπεριφορά των εργαζόμενων απέναντι στους πελάτες.
Κάθε εργαζόμενος που έρχεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη πρέπει να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προσδοκίες του. Στον χώρο των υπηρεσιών η συμπεριφορά των εργαζόμενων είναι κρίσιμος παράγοντας για τη δημιουργία ικανοποίησης των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη.
Η εταιρεία πρέπει να κρατάει τους εργαζόμενούς της ικανοποιημένους ώστε να έχουν το κίνητρο να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες.
Οι θέσεις εργασίας πρέπει να είναι σχεδιασμένες σωστά, να υπάρχει συχνή και αναλυτική συζήτηση μεταξύ των εργαζόμενων και του management σχετικά με το τι πάει καλά και μπορεί να πάει καλύτερα, τι δεν πάει καλά, τι πρέπει να διορθωθεί και πώς.
Η στενή συνεργασία του marketing manager με τον human resources manager είναι απαραίτητη στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Η εταιρεία που νομίζει ότι μπορεί και θέλει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου αλλά δεν δίνει την ανάλογη σημασία στο HR είναι καταδικασμένη, αργά ή γρήγορα, να πεθάνει.
3. Η μεταβλητότητα (variability)
Η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτάται από το ποιος τις παρέχει, πότε και που. Η ίδια υπηρεσία δεν παρέχεται σχεδόν ποτέ με τον ίδιο τρόπο στον επόμενο ή ακόμη και στον ίδιο πελάτη.
Ο marketing manager πρέπει να τυποποιήσει όσο γίνεται περισσότερο τη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας για να επιτύχει σταθερή και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.
Αυτό γίνεται συνήθως με τη δημιουργία ενός service blueprint στο οποίο αναλύεται λεπτομερώς κάθε δραστηριότητα που μετέχει της διαδικασίας για τη δημιουργία της υπηρεσίας. Έτσι, είναι αναγκαία η στενή συνεργασία του marketing manager με τον operations manager.
Τέλος, η έρευνα μάρκετινγκ και η εφαρμογή συστήματος αναφοράς παραπόνων εκ μέρους των πελατών μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της ποιότητας της υπηρεσίας μέσω του εντοπισμού λαθών, παραλείψεων, αναποτελεσματικοτήτων κ.λπ. στον σχεδιασμό της υπηρεσίας (service blueprint).
4. Η άμεση απαξίωση (perishability)
Από το χαρακτηριστικό του «αδιαχώριστου» προκύπτει και η άμεση απαξίωση. Για παράδειγμα, το λεοφωρείο του ΚΤΕΛ που ταξιδεύει με δέκα θέσεις κενές δεν μπορεί να βάλει στο στοκ αυτές τις θέσεις για να χρησιμοποιηθούν για μελλοντική χρήση. Τα άδεια καθίσματα ενός θεάτρου αποτελούν χαμένα έσοδα.
Οι marketers προϊόντων μπορούν πάντοτε να στοκάρουν ό,τι πωλούν. Οι marketers υπηρεσιών δεν έχουν αυτό το προνόμιο. Μπορούμε βέβαια, να πούμε ότι το «στοκ» στις υπηρεσίες είναι οι πελάτες και οι ουρές που σχηματίζουν έξω από ένα φημισμένο νυχτερινό club, αλλά στους ανθρώπους δεν αρέσει η ταλαιπωρία!
Ανάλογα με τη φύση της υπηρεσίας κατά περίπτωση ο marketing manager πρέπει να σχεδιάζει το σωστό yield management και τις ανάλογες τεχνικές διαχείρισης της ζήτησης ώστε να εξισορροπεί την προσφορά με τη ζήτηση. Για παράδειγμα, όσον αφορά στη ζήτηση ο marketing manager μπορεί να χρησιμοποιήσει την διαφοροποιημένη τιμολόγηση (differential pricing), συστήματα κρατήσεων (reservation systems), συνοδευτικές υπηρεσίες (complementary services) κ.λπ.
Όσον αφορά στην προσφορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν part time υπάλληλοι όταν η ζήτηση είναι μεγάλη, να εφαρμοστούν πρακτικές peak-time efficiency (οι υπάλληλοι κάνουν μόνο ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να εξυπηρετηθεί γρηγορότερα η αυξημένη ζήτηση), να υπάρξουν υπηρεσίες self service κ.λπ.

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 
Σήμερα υπάρχουν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που συνοδεύονται από υπηρεσίες και οι υπηρεσίες που συνοδεύονται από προϊόντα.
Ζούμε σε έναν κόσμο υπηρεσιών. Ο τριτογενής τομέας της οικονομίας κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό στο ΑΕΠ όλων των αναπτυγμένων χωρών μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα ενώ αποτελεί και τον μεγαλύτερο εργοδότη.
Για να μπορέσει μια εταιρεία να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της, να έχει ικανοποιημένους πελάτες και κατά συνέπεια να είναι κερδοφόρα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους στην εταιρεία, η διαφορά του Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών σε σχέση με το Μάρκετινγκ του προϊόντος. Η διαφορά αυτή, μεταξύ άλλων, οφείλεται στο γεγονός ότι οι Υπηρεσίες είναι άυλες και κατά συνέπεια, υπάρχει μεγάλη προσωπική αλληλεπίδραση με τον πελάτη.
Υπάρχουν δύο κύριοι παράγοντες για την μεγάλη ανάπτυξη των υπηρεσιών:
Η διεθνής τάση προς απορρύθμιση (deregulation) των αγορών και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Και οι δυο αυτοί παράγοντες έχουν ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, την εμφάνιση νέων ευκαιριών αλλά και απειλών.
Η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού μεταφράζεται σε προσπάθεια από την κάθε επιχείρηση να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της ώστε να επιτύχει. Το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα ονομάζεται “υπηρεσίες”.
Συμπερασματικά όταν μιλούμε για υπηρεσίες δεν αναφερόμαστε μόνο στις επιχειρήσεις που παρέχουν αμιγώς υπηρεσίες αλλά και στις επιχειρήσεις που πουλάνε προϊόντα καθώς πλέον οι τελευταίες δεν μπορούν να αρκεστούν στην πώληση απλά και μόνο ενός ποιοτικού αγαθού και να περιμένουν ότι έτσι θα επιβιώσουν.
Σήμερα οι πραγματικές διαφορές μεταξύ των brand είναι γενικά ελάχιστες. «Όλα ίδια είναι» λένε οι καταναλωτές αναφερόμενοι στα προϊόντα με αποτέλεσμα  οι marketers να δίνουν μεγάλη σημασία στην έκφραση αυτή. Αυτή η ισότητα των μαρκών (brand parity) είναι που κάνει τους marketers να σκέφτονται ποιες συνοδευτικές προς το προϊόν υπηρεσίες να προσθέσουν ώστε να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό.
Αρκετές φορές η προστιθέμενη αξία των συνοδευτικών υπηρεσιών αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής αξίας (value) του προϊόντος. Επιπλέον, με τη λέξη υπηρεσίες εννοείται και η εξυπηρέτηση των πελατών. Οι marketers είτε προωθούν υπηρεσίες είτε προϊόντα είναι, κατ’ ουσίαν, services marketers πλέον.
Το μάρκετινγκ υπηρεσιών ασχολείται με τη διερεύνηση των επιπτώσεων των ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών συγκριτικά με τα αγαθά στη συμπεριφορά των καταναλωτών και σε στρατηγικά ζητήματα του μάρκετινγκ.
Τα ερευνητικά θέματα του μάρκετινγκ υπηρεσιών είναι:
Διασφάλιση, μέτρηση και διοίκηση της ποιότητας στις υπηρεσίες και επίτευξη αριστείας.
Διερεύνηση της σημασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και της βέλτιστης διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα.
Διοίκηση της επίπτωσης των υλικών στοιχείων και του περιβάλλοντα χώρου παροχής της υπηρεσίας (servicescape) στην αξιολόγηση και την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών.
Δημιουργία, διατήρηση και διαχείριση μακροπρόθεσμων σχέσεων με πελάτες και διερεύνηση των θετικών και αρνητικών συνεπειών αυτής της στρατηγικής προσέγγισης.

ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για προσλήψεις ανέργων άνω των 50 ετών

ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για προσλήψεις ανέργων άνω των 50 ετών
Δύο προγράμματα για την επιχορήγηση επιχειρήσεων προκειμένου να προσλάβουν 15.000  ανέργους άνω των 50 ετών ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.
Το ένα πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης και προβλέπεται η πρόσληψη 5.000 ανέργων και το δεύτερο πρόγραμμα αφορά σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 20 άτομα πλήρους απασχόλησης για τις οποίες προβλέπεται η πρόσληψη 10.000 ανέργων.
Τα προγράμματα απευθύνονται  σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε. και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ, μηνιαίως.
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.
Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας, συμπεριλαμβάνονται στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που καταβάλλονται.
Διάρκεια επιχορήγησης
Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά 30 ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης για άλλους εννέα μήνες, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (12+9=21 μήνες), η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμα, χωρίς επιχορήγηση. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόγραμμα λήγει, μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης (12μηνης) επιχορήγησης και η επιχείρηση δεν δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμα.
 Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους εννέα μήνες, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος για άλλους εννέα μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης (9μηνη επιχορήγηση), οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμα, χωρίς επιχόρηγηση (9+3=12μήνες).
Διευκρινίζεται ότι ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι- ηλικίας άνω των 50 ετών -εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών. Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι- ηλικίας άνω των 50 ετών -εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των έξι μηνών.

Πηγή: ΟΑΕΔ 

ΕΦΚΑ εισφορές 2017 - Εκτύπωση του ειδοποιητηρίου

ΕΦΚΑ εισφορές 2017 - Εκτύπωση του ειδοποιητηρίου
Μέσω αυτής της υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση εξ ίδιου δικαιώματος (γήρατος), αναπηρίας ή λόγω θανάτου, για τον ΕΦΚΑ. Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από τους εξής φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΑ και Γ.Λ.Κ. (Δημόσιο). [Κάντε click στο link στο τέλος του άρθρου για να εισέλθετε στο web site του ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr].
Με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, αποδίδεται ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Η επεξεργασία του συνταξιοδοτικού αιτήματος θα ξεκινήσει με την κατάθεση των ελλειπόντων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ.
Εκτύπωση ειδοποιητηρίου για ασφαλιστικές εισφορές στο www.efka.gov.gr
Όπως γνωστοποιήθηκε από την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017, έχει τεθεί σε λειτουργία από το site του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), η εφαρμογή για την εκτύπωση των ειδοποιητηρίων πληρωμή ασφαλιστικών
Οι αλλαγές
Για όλους τους ασφαλισμένους
Όλοι πλέον ασφαλίζονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ καταβάλλουν τις εισφορές τους όλοι οι εργαζόμενοι είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και από τον ΕΦΚΑ λαμβάνουν την κύρια σύνταξή τους όλοι οι συνταξιούχοι.
Ενοποιούνται οι κανόνες και οι υπηρεσίες για όλους. Μισθωτούς και μη μισθωτούς. Στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Για όλα τα επαγγέλματα. Χωρίς «παιδιά και αποπαίδια». Όλοι πληρώνουν το ίδιο ποσοστό των εισοδημάτων τους (με ένα μεταβατικό διάστημα για την ομαλή μετάβαση κάποιων κατηγοριών εργαζομένων). Όλοι απολαμβάνουν τις ίδιες -όλο και πιο υψηλού επιπέδου- υπηρεσίες. Όλοι λαμβάνουν σύνταξη στο ίδιο ποσοστό επί των εισφορών τους, όταν έρθει η ώρα.
Στην ιστοσελίδα, σταδιακά, θα μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες. Το πρώτο διάστημα λειτουργίας, ορισμένες από αυτές θα παρέχονται μέσω των παλαιών ιστοσελίδων των
Ταμείων που λειτουργούσαν έως 31/12/2016. Και σύντομα, όλες θα παρέχονται πλέον από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Ασφαλιστική Ικανότητα ασφαλισμένου για το 2017
Ασφαλιστικό Ιστορικό μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ
Εφαρμογή εκτίμησης της θεμελίωσης δικαιώματος για σύνταξη
Εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης (αρχικά, τουλάχιστον για το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
Ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης
ΑΠΔ εργοδοτών
Αίτηση για εξέταση για πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ
Πιστοποιητικό αναπηρίας για όσους αναμένουν αποτελέσματα ΚΕΠΑ
Βεβαιώσεις εισφορών αυτοαπασχολούμενων
Ενημερωτικά σημειώματα και φορολογικές βεβαιώσεις συνταξιούχων
Δημιουργείται ο online προσωπικός ασφαλιστικός λογαριασμός.
Με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από όλα τα πρώην ταμεία και απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Τα γνωστά σημεία και καταστήματα εξυπηρέτησης όλων των φορέων συνεχίζουν να λειτουργούν για την ομαλή μετάβαση και εξοικείωση των ασφαλισμένων στις σύγχρονες μηχανογραφικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Σύντομα ξεκινά τη λειτουργία του και το ειδικό call center του ΕΦΚΑ. Καλώντας στο 1555 (αστική χρέωση) οι πολίτες θα λαμβάνουν ενημέρωση για τα θέματα που τους απασχολούν.
Οι πληρωμές των εισφορών γίνονται μέσω της τράπεζας που επιλέγει ο ασφαλισμένος, με γρήγορο και απλό τρόπο Στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες.
Ιδρύονται τα πρώτα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης. Σταδιακά, θα λειτουργήσουν 11 ΠΕΚΑ σε όλη τη χώρα, ώστε να ασκούν δίκαιο και εντατικό έλεγχο για την ασφάλιση και να πατάξουν την ανασφάλιστη εργασία.
Τι αλλάζει
Για τους συνταξιούχους
Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης γρήγορα και απλά.
Πολύ σύντομα, η αίτηση συνταξιοδότησης θα υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά για όλους τους ασφαλισμένους. Σε ενιαία ηλεκτρονική φόρμα -διαθέσιμη στο www.efka.gov.gr- ανεξάρτητα από το πόσοι ήταν οι φορείς ασφάλισης. Στη συνέχεια, ο αιτών ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την πορεία της αίτησης. Όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή εξοικείωση με την τεχνολογία, μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε ΚΕΠ, όπου οι υπάλληλοι θα τον βοηθήσουν άμεσα.
Τα γνωστά σημεία και καταστήματα εξυπηρέτησης όλων των φορέων συνεχίζουν να λειτουργούν για την ομαλή μετάβαση και εξοικείωση των συνταξιούχων στις σύγχρονες μηχανογραφικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Για την ενημέρωση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία ο τηλεφωνικός αριθμός 1555 και η ιστοσελίδα www.efka.gov.gr, η οποία θα εμπλουτίζεται σταδιακά με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες, πληροφορίες και αιτήσεις.

Συντάξεις χηρείας με εγκύκλιο/νόμος Κατρούγκαλου

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
Σε σταδιακή κατάργηση των συντάξεων χηρείας φέρνει η εγκύκλιος για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου.
Οι περιορισμοί δεν είναι μόνο ηλικιακοί, επειδή ο νόμος προβλέπει ότι στο εξής σύνταξη χηρείας εφ’ όρου ζωής θα παίρνουν οι επιζώντες σύζυγοι που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος, αλλά μπαίνουν περιορισμοί και στο ποσό της σύνταξης που μπορεί να μειωθεί ακόμη και στα 30 ευρώ το μήνα για όσους καταστούν δικαιούχοι σύνταξης μετά το νέο νόμο και στο μέλλον δικαιωθούν και με σύνταξη χηρείας.
Με το παλιό καθεστώς που ίσχυε για όσους πήραν σύνταξη λόγω θανάτου μέχρι τις 12/5/2016, ο επιζών σύζυγος παίρνει το 70% της σύνταξης του θανόντος, ανεξάρτητα από την ηλικία του και μετά την τριετία το ποσό περιορίζεται στο 50% εφόσον ο επιζών συνταξιοδοτείται ή εργάζεται-ασφαλίζεται.
Διαβάστε τι είχε προηγηθεί για τις συντάξεις χηρείας
Με το νέο καθεστώς, και σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, από το σχέδιο της εγκυκλίου οι συνταξιούχοι ή οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα δικαιωθούν σύνταξη χηρείας μετά τις 13/5/2016, που ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου, θα πάρουν:
Το 50% της σύνταξης του θανόντος για μια τριετία και αν στη λήξη της τριετίας είναι κάτω των 55 ετών, τότε η σύνταξη διακόπτεται για πάντα. Για παράδειγμα ασφαλισμένος/η ή και άνεργος/η 46 ετών θα πάρει σύνταξη χηρείας ως τα 49 και μετά τίποτε.
Το 50% της σύνταξης που λάμβανε ή επρόκειτο να λάβει ο θανών και αν ο δικαιούχος (επιζών σύζυγος) κλείνει τα 55 εντός της τριετίας της πρώτης καταβολής, τότε η σύνταξη διακόπτεται μόλις περάσουν τα τρία χρόνια αλλά επαναχορηγείται στα 67. Αν όμως στα 67 ο επιζών παίρνει και δική του σύνταξη, τότε θα πάρει το 25% αντί του 50% της σύνταξης.
Για παράδειγμα, δικαιούχος σύνταξης χηρείας λόγω θανάτου μετά τις 13/5/2016, με αρχικό ποσό 600 ευρώ, θα πάρει τα 300 ευρώ για μια τριετία και αν κλείνει μέσα στην τριετία αυτή τα 55, η σύνταξη θα ανασταλεί στη λήξη της τριετίας και θα επαναχορηγηθεί στα 67. Αν στα 67 ο δικαιούχος παίρνει και δική του σύνταξη, τότε τα 300 ευρώ θα γίνουν 150 ευρώ. Αν στα 67 δεν πάρει δική του σύνταξη, επειδή δεν συμπληρώνει τα ένσημα, και δικαιωθεί με το επίδομα ανασφάλιστου του ΟΓΑ, δηλαδή με τα 360 ευρώ, τότε κινδυνεύει αν επιλέξει τη σύνταξη χηρείας να χάσει τα 360 ευρώ του ΟΓΑ!!!
Και αυτό γιατί στη νομοθεσία του ΟΓΑ προβλέπεται ότι το προνοιακό ποσό σύνταξης ή επιδόματος καταργείται από τη στιγμή που ο συνταξιούχος παίρνει και δεύτερη σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία. Σε αυτή την περίπτωση θα κινδυνεύσει να χάσει τα 360 ευρώ και να μείνει με 150 ευρώ.

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ασφαλιση Συγγενικών Προσώπων Α΄ και Β΄ Βαθμού Συγγένειας σε Ατομική Επιχείρηση

Ασφάλιση Συγγενικών Προσώπων Α΄ και Β΄ Βαθμού Συγγένειας σε Ατομικές Επιχειρήσεις
Η ασφάλιση στο ΙΚΑ των προσώπων που συνδέονται με Α’ και Β’ βαθμού συγγενική σχέση με τον εργοδότη αποτελεί βασικό ζήτημα που απασχολεί την πλειοψηφία των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Θέμα υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τίθενται μόνο για την παροχή εξαρτημένης εργασίας στις Ατομικές Επιχειρήσεις στις οποίες ο μισθωτός έχει συγγενική σχέση με τον εργοδότη.
Ο όρος Συγγένεια περιλαμβάνει:
α) Συγγενείς  Α' Βαθμού εξ αίματος θεωρούνται τα παιδιά προς τους γονείς και οι γονείς προς τα παιδιά.
β) Συγγενείς Β' Βαθμού εξ αίματος είναι:
Η κατ’ευθείαν γραμμή, ο παππούς και η γιαγιά προς τα εγγόνια τους και Εκ πλαγίου, τα αδέλφια μεταξύ τους.
γ) Οι σύζυγοι δεν συνδέονται με κανενός είδους συγγένεια μεταξύ τους, δηλαδή δεν είναι συγγενείς, όμως σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας.
δ) Η συγγένεια εξ αγχιστείας είναι η συγγένεια που δημιουργείται μετά από έναν γάμο. Στην προκειμένη περίπτωση, οι συγγενείς εξ αγχιστείας του εργοδότη υπάγονται στη γενική ρύθμιση, δηλαδή ασφαλίζονται όπως και οι λοιποί εργαζόμενοι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/1951), καθόσον οι διατάξεις του Ν. 1759/1988 αναφέρονται μόνο στη συγγένεια εξ αίματος α’ και β’ βαθμού.
Όταν υπάρχει εξαρτημένη εργασία, δηλαδή, όταν ο εργοδότης προσλαμβάνει έναν εργαζόμενο και προσδιορίζει ο ίδιος, τον τρόπο, τον χρόνο, το είδος και τον τόπο παροχής της εργασίας, τότε ο εργαζόμενος θα πρέπει να ασφαλιστεί στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που παρέχουν:
α) Εξαρτημένη εργασία με αμοιβή μέσα στα όρια της χώρας ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας, ΝΠΔΔ, Δημόσιο) και το είδος της σχέσης εργασίας (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.
β) Εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα. Εάν όμως πρόκειται για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΟΚ) ή για χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης, τότε η ασφάλιση καθορίζεται από τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού της ΕΟΚ και των διμερών συμβάσεων.
γ) Οι αλλοδαποί που απασχολούνται στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε εργασία που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Εφ' όσον δεν προέρχονται από χώρες της ΕΟΚ ή από χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνδεθεί με διμερή σύμβαση που να ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα.
Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Αναγκαστικού Νόμου 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων», (ΦΕΚ Α΄ 179/14-21.6.1951), ορίζονται τα υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενα πρόσωπα, χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά στα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού. Το ως άνω άρθρο, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με το Άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν.1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις»,(ΦΕΚ 50 /18.3.1988), ως εξής: «..Επίσης υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του νόμου αυτού (1846/1951) τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας, εφ όσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης....».
Με την από 11/04/2012 δημοσίευση του Ν.4075/12, «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις», προβλέπεται ότι, τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες που έχουν ατομική επιχείρηση και με τους οποίους είναι σύζυγοι, ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας, υπάγονται στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ και του ΟEE.
Ο εργαζόμενος (σύζυγος ή συγγενής α’ και β’ βαθμού) σε ατομική επιχείρηση ασφαλίζεται υποχρεωτικά με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και με 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα (δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής ασφάλισης του συγγενικού προσώπου ως απασχολούμενου με μερική απασχόληση ή για λιγότερες ημέρες ασφάλισης) βάση του Άρθρου 4 (Κανονισμός Ασφάλισης στο ΙΚΑ των Προσώπων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Μελών της οικογένειας τους-ΑΥΥΠΚΑ Φ21/3288/88 ΦΕΚ 4/89τ. Β', που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1759/88). Αναφορικά με τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών με το Ν. 4075/2012 αυτά είναι ίδια με όλους του λοιπούς εργαζόμενους που απασχολούνται σε ομοειδείς ειδικότητες. Τέλος σε καμία περίπτωση, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να υπολογίζονται σε ασφαλιστική κλάση κατώτερη απ’ αυτή που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά.
Συμπέρασμα: η ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού είναι μεν υποχρεωτική δεν επιβάλλεται όμως αυτοδίκαια. Στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι, δεν επιβάλλεται πρόστιμο για ανασφάλιστη εργασία στα πρόσωπα αυτά.