Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Μάρκετινγκ - καταναλωτής - περιβάλλον

Μάρκετινγκ - καταναλωτής - περιβάλλον
Παρά τη σημαντική βοήθεια την οποία προσφέρει το Μάρκετινγκ στην κοινωνία και παρά το γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες, εκφράζονται αρκετά παράπονα εναντίον του.
Υποστηρίζεται από κάποιους ότι πολλές φορές, οι δραστηριότητες του σε μια χώρα μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της κατανάλωσης δυσανάλογη με το ύψος των εισοδημάτων και αυτό να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα στην αποταμίευση και στις επενδύσεις όλης της οικονομίας.
Ακόμα εξαιτίας του, οι βιομηχανίες αυξάνουν τη ρύπανση και δημιουργούν προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον.
Επιπλέον πως οι δραστηριότητες του αυξάνουν το κόστος στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και αυτό το πληρώνουν οι καταναλωτές.
Επίσης ότι παρακινεί τους ανθρώπους στην υπερβολική κατανάλωση και κάνει τους ανθρώπους να αγοράζουν αγαθά τα οποία, στην πραγματικότητα, δε χρειάζονται.
Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν καταναλωτικά κινήματα. Το πρώτο δημιουργήθηκε το 1927 στις ΗΠΑ. Το κίνημα αυτό το 1936 μετονομάστηκε σε Ένωση Καταναλωτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί από το 1962 το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών.
Στη χώρα μας ιδρύθηκε το 1971 το Ινστιτούτο Προστασίας των Καταναλωτών (ΙΝΚΑ). Λειτουργούν και άλλες οργανώσεις με μικρότερο αριθμό μελών, όπως είναι η Ένωση Πολιτών κ.α. Από την πλευρά του κράτους, από το 1981 λειτουργεί στο Υπουργείο Εμπορίου Υπηρεσία Προστασίας και Ενημέρωσης Καταναλωτών. Τώρα ανήκει στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου του Υπουργείου Εμπορίου και ονομάζεται Τμήμα Προστασίας Καταναλωτή. Στη χώρα μας, για την προστασία του καταναλωτικού κοινού και των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων, λειτουργεί και η Αγορανομική Υπηρεσία που συνεποπτεύεται από τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξεως και Εμπορίου.
Επιπλέον έχουμε και τη δημιουργία κινημάτων οικολογικού περιεχομένου όπως ενδεικτικά αναφέρουμε το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ), την Ελληνική Οργάνωση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA), Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων κ.α. που σαν στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μεταξύ των μελών και τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση τοπικών, και όχι μόνον, προβλημάτων, όπως και γενικότερων θεμάτων του κοινωνικού συνόλου.
Το Μάρκετινγκ όμως στην τελική, μπορεί:
Να βοηθήσει στη σωστή διαχείριση των παραγωγικών συντελεστών, γιατί, μεταξύ άλλων, προγραμματίζει την παραγωγή προϊόντων τα οποία πρόκειται να ικανοποιήσουν ανθρώπινες ανάγκες, χωρίς σπατάλη παραγωγικών συντελεστών σε προϊόντα που θα παραμείνουν απούλητα και αχρησιμοποίητα.
Με τις έρευνες Μάρκετινγκ, οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών πριν σχεδιάσουν και παραγάγουν τα προϊόντα τους. Μπορούν να καθορίσουν την κατάλληλη τιμή πώλησης του προϊόντος, ώστε να είναι τόσο υψηλή που να δημιουργεί εμπιστοσύνη για το προϊόν στους υποψήφιους αγοραστές και τόσο χαμηλή ώστε να μην μπορούν να «μπουν» στην αγορά οι ανταγωνιστές.
Μπορούν, ακόμη, να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα που παράγουν να φτάνουν στους καταναλωτές όσο το δυνατό πιο σύντομα και χωρίς σπατάλη χρημάτων, καθώς επίσης και τον τρόπο που θα τους βοηθήσει να «μπουν» σε νέες αγορές.
Με όλα αυτά αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση τους, και, επιπλέον, γίνονται επενδύσεις και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, όπως μουσεία, αθλητικοί σύλλογοι κλπ. , με το Μάρκετινγκ οργανώνουν και προβάλλουν το έργο τους.
Το Μάρκετινγκ βοηθά το κράτος στη λειτουργία του. Για παράδειγμα το Μάρκετινγκ μπορεί να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα στη Πυροσβεστική Υπηρεσία για την προστασία των δασών με τη συνεργασία των κατοίκων των γύρω περιοχών. Οι κάτοικοι ενημερώνονται τια τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν όταν εκδηλωθεί η φωτιά, αλλά κυρίως για το τι πρέπει να κάνουν για την πρόληψη της, τι πρέπει να προσέχουν και με ποιο τρόπο να συνεργαστούν με τον τοπικό πυροσβεστικό σταθμό και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες όπως ΔΕΗ κλπ.
Επομένως, ότι παράπονα και αν προκαλούνται από τις δραστηριότητες του Μάρκετινγκ μπορούν να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν αν τα κράτη λειτουργούν με κανόνες, όπως πρέπει, και αν οι ίδιοι οι άνθρωποι το θελήσουν πραγματικά. Το Μάρκετινγκ είναι ένα εργαλείο στα χέρια των  ανθρώπων και δε μένει παρά οι ίδιοι να ορίσουν αν η χρήση του θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα ή και αρνητικά, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. 


Διαφημιστική Εκστρατεία - Advertising Campaign

Διαφημιστική εκστρατεία
Η διαφημιστική εκστρατεία είναι μια σειρά αλληλοσυνδεόμενων ενεργειών προώθησης με σκοπό την επίτευξη των στόχων του μάρκετινγκ. Η διαχείριση μιας διαφημιστικής εκστρατείας αποτελείται από τις φάσεις του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της εκτέλεσης και τέλος, της ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Η διαφημιστική εκστρατεία αποτελείται από μια ή περισσότερες προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν ως σκοπό την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πελατών. Απευθύνεται σε δυνητικούς ή σε υπάρχοντες πελάτες, ενώ έχει συγκεκριμένη διάρκεια η οποία γενικά δεν υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος. Για τη στόχευση της διαφημιστικής εκστρατείας χρησιμοποιούνται μετρικές μάρκετινγκ, ώστε να προσδιορίσουμε το τμήμα της αγοράς στην οποία απευθύνεται. 
H οργάνωση μιας διαφημιστικής εκστρατείας απαιτεί σημαντικό σχεδιασμό και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απαντηθούν βασικά ερωτήματα όπως:
 • Ποιο είναι το τμήμα της αγοράς στην οποία στοχεύουμε;
 • Ποια είναι τα κανάλια του μάρκετινγκ και τα σημεία επαφής που θα χρησιμοποιηθούν στη διαφημιστική εκστρατεία;
 • Ποια είναι η στρατηγική επικοινωνίας;
 • Ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος για να γίνει;
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα μας δίνουν τα βασικά στοιχεία που χρειαζόμαστε για να πάρουμε τις απαραίτητες αποφάσεις. Τα στοιχεία αυτά είναι η αγοραστική συμπεριφορά πελατών, η οποία προκύπτει από τις αγορές του πελάτη στο παρελθόν και το προφίλ πελατών το οποίο προκύπτει από την επεξεργασία της αλληλεπίδρασης του πελάτη με την επιχείρηση. Με βάση τις παραπάνω αποφάσεις, ένα σύστημα διαχείρισης διαφημιστικής εκστρατείας θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζει διαφορετικού τύπου εκστρατείες όπως:
 • Διαφημιστική εκστρατεία υψηλού όγκου σε πολλά κανάλια, με πολλά σημεία επαφής και για πολλά τμήματα της αγοράς.
 • Διαφημιστική εκστρατεία βασισμένη σε κουπόνια, όπου οι πελάτες λαμβάνουν έκπτωση όταν αγοράζουν προϊόντα που διαφημίζονται στα κουπόνια.
 • Διαφημιστική εκστρατεία ανταμοιβής πελατών είτε για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα νέοι πελάτες είτε παλαιοί.
 • Διαφημιστική εκστρατεία προσφορών, όπου το σύστημα κάνει προσωποποιημένες προσφορές σε πελάτες με βάση το προφίλ τους.
Η εφαρμογή διαχείρισης διαφημιστικής καμπάνιας θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει την παρακάτω λειτουργικότητα:
 • Δημιουργία σχεδίου μάρκετινγκ. Το σχέδιο μάρκετινγκ (marketing plan) ορίζεται με τη μορφή ενός έργου μάρκετινγκ και μπορεί να συνδέεται με πολλές διαφημιστικές εκστρατείες.
 • Δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας. Περιλαμβάνει:
 1. Ορισμό τύπου και στόχων διαφημιστικής εκστρατείας. Οι στόχοι μπορεί να είναι τυποποιημένοι και μπορεί να είναι: αύξηση αναγνωρισιμότητας εμπορικών σημάτων (brand awareness), απόκτηση νέων πελατών, ενημέρωση πελατών, διακράτιση πελατών, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, δημιουργία συστάσεων πελατών.
 2. Δημιουργία ιεραρχιών προϊόντων συνδεδεμένων με τη διαφημιστική εκστρατεία.
 3. Συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων
 4. Οικονομική διαχείριση διαφημιστικής εκστρατείας.
 5. Δημιουργία ημερολογίου διαφημιστικής εκστρατείας
 6. Διαχείριση των διαφημιστικών καναλιών και σημείων επαφής με πελάτες. Τα διαφημιστικά κανάλια μπορεί να είναι:
 7. Τηλεόραση και Ραδιόφωνο (παραδοσιακό ή διαδίκτυο),
 8. Τηλε-μάρκετινγκ,
 9. Internet (web sites, search engines, social networks, blogs, social networks, κ.λπ.),
 10. Τύπος (εφημερίδες, περιοδικά, ένθετα, διαφημιστικά φυλλάδια, κ.λπ.),
 11. Ταχυδρομείο (παραδοσιακό, ηλεκτρονικό),
 12. Μηνύματα (SMS, άμεσα μηνύματα, κ.λπ.),
 13. Εκθέσεις, παρουσιάσεις.
Διαχείριση συνεργατών διαφήμισης. 
Οι συνεργάτες είναι συνήθως Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) ή πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, οι οποίοι επιλέγονται με σύνθετα κριτήρια με σκοπό τη μεγιστοποίηση του διαφημιστικού αποτελέσματος (π.χ. σε ποια ΜΜΕ θα παίξουν, σε ποιους δικτυακούς τόπους θα εμφανιστούν οι διαφημίσεις).
 • Διαχείριση ομάδων-στόχων, και λιστών αποδεκτών (συνήθως λίστα με e-mail πελατών).
 • Διαχείριση ερωτηματολογίων πελατών (π.χ. ερωτηματολόγια ικανοποίησης).
 • Διαχείριση φόρμας επικοινωνίας με πελάτες.
 • Εκτέλεση της διαφημιστικής εκστρατείας που συνήθως γίνεται με τη σύνδεση των συνεργατών διαφήμισης με το ημερολόγιο της διαφημιστικής εκστρατείας.
Μέτρηση της απόδοσης της διαφημιστικής εκστρατείας. 
Η μέτρηση της απόδοσης γίνεται με τη συλλογή στοιχείων και τον υπολογισμό μετρικών όπως ενδεικτικά αναφέρονται(Kumar, 2012):
 • Κόστος ανά χίλια μηνύματα (Cost Per Thousand - CPT) που μας δίνει το συνολικό κόστος 1000 μηνυμάτων.
 • Κόστος ανά απόκριση (Cost Per Response - CPR) που είναι ο λόγος του κόστους της διαφημιστικής εκστρατείας προς τον συνολικό αριθμό αποκρίσεων των πελατών.
 • Κόστος ανά παραγγελία (Cost Per Enquiry - CPE) που είναι ο λόγος του κόστους της διαφημιστικής εκστρατείας προς τον συνολικό αριθμό παραγγελιών πελατών.
 • Κόστος ανά πώληση (Cost Per Enquiry - CPE) που είναι ο λόγος του κόστους της διαφημιστικής εκστρατείας προς τον συνολικό αριθμό πωλήσεων.
 • κ.ά.
O υπολογισμός των μετρικών ξεκινά από την αρχή της διαφημιστικής εκστρατείας, ώστε να μπορέσουμε να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες άμεσα, αν αυτές απαιτούνται.

Αυτοματοποιημένο Μάρκετινγκ - Automated Marketing

Αυτοματοποιημένο Μάρκετινγκ
H χρήση της τεχνολογίας για την υποστήριξη της διαδικασίας του μάρκετινγκ και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών είναι σήμερα εξαιρετικά διαδεδομένη. Η χρήση του διαδικτύου και γενικότερα των τεχνολογιών ιστού έχει αλλάξει δραστικά τη φύση του μάρκετινγκ τα τελευταία χρόνια.
Τα πλεονεκτήματα του Αυτοματοποιημένου Μάρκετινγκ (AM) με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων είναι τα εξής:
• Μειώνει το κόστος και αυξάνει την παραγωγικότητα του μάρκετινγκ.
• Κάνει το μάρκετινγκ πιο αποτελεσματικό αφού επιτρέπει την υλοποίηση μάρκετινγκ κλειστού κυκλώματος που βασίζεται στον κύκλο σχεδιάζω, υλοποιώ, μετρώ και έπειτα βελτιώνω, επειδή ακριβώς τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να μας δίνουν μετρήσεις για την αποτελεσματικότητά του.
• Επιτρέπει στην επιχείρηση να σχεδιάζει και να εκτελεί άμεσα διαφημιστικές καμπάνιες αποκρινόμενη στις ανάγκες και τις ευκαιρίες της αγοράς.
• Η ύπαρξη αυτοματοποιημένων αναφορών και αναλυτικών δεδομένων μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα τις ανάγκες των πελατών αλλά και την εικόνα που έχει η επιχείρηση στους πελάτες.
• Βελτιώνει την εμπειρία των πελατών στην αλληλεπίδρασή τους με την επιχείρηση, αφού επιτρέπει προσωποποιημένη πληροφόρηση του πελάτη, στοχευόμενη επικοινωνία κ.ά.
Το Αυτοματοποιημένο Μάρκετινγκ επιτρέπει να προσφέρουμε μεγαλύτερη ποικιλία αλλά και περισσότερα σε αριθμό σημεία επαφής με τους πελάτες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση εφαρμογών, συνήθως δικτυακών, τα οποία επιτρέπουν την άμεση αλληλεπίδραση της επιχείρησης με τους πελάτες. Στην κατηγορία του Αυτοματοποιημένο Μάρκετινγκ εντάσσεται πλήθος εφαρμογών που αυτοματοποιούν με καινοτόμο τρόπο την επαφή με τον πελάτη δίνοντας στη σύγχρονη επιχείρηση μεγάλες δυνατότητες. 
Μερικές σημαντικές εφαρμογές είναι:
• Εφαρμογές αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων,
• Υπηρεσίες πληροφόρησης διαδικτύου,
• Εφαρμογές διαμόρφωσης προϊόντων και υπηρεσιών,
Συστήματα και εφαρμογές διαχείρισης πελατειακών σχέσεων
• Εφαρμογές προσωποποιημένης πληροφόρησης διαδικτύου (Personalized Web Pages,)
• Διαχείριση διαφημιστικής εκστρατείας (campaign management),
• Εφαρμογές ανταμοιβής πελατών (loyalty management),
• E-mail marketing,
Εταιρική Διαχείριση Μάρκετινγκ (Enterprise Marketing Management – EMM),
• Μάρκετινγκ βασισμένο σε γεγονότα (Event based Marketing),
• Τμηματοποίηση της αγοράς (Customer segmentation).

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Telemarketing

Telemarketing
Στην εποχή μας το τηλέφωνό είναι ευρύτατα διαδεδομένο, αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο της καθημερινής επικοινωνίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ζωή μας. Το τηλέφωνο είναι ένα βασικό εργαλείο για την επιχείρηση και τον επαγγελματία. Σε ένα απλό τηλεφώνημα αποδίδονται το ίδιο καλά, τόσο μία πληροφορία, όσο και η εμπορική δραστηριότητα της Επιχείρησης μας. Σεβόμενοι κάποιες αρχές, μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά μια τηλεφωνική συνομιλία και να επωφεληθούμε από αυτήν. Σήμερα μπορούμε να κρίνουμε το μέγεθος της βοήθειας που αντιπροσωπεύει το τηλέφωνό για την πώληση εξ΄ αποστάσεως. Δεν μπορεί να υπάρξει marketing ή δραστηριότητα πωλήσεων που να μη γίνεται τμηματικά ή ολοκληρωτικά με την χρήση τηλεφώνου.
Το Telemarketing βοηθάει:
 • Να βρεθούν υποψήφιοι πελάτες
 • Να καλλιεργηθούν υποψήφιοι πελάτες
 • Να κλειστί ραντεβού για πωλήσεις αντιπροσώπου
 • Να υλοποιηθεί η λήψη παραγγελιών από προγράμματα computer μέχρι βαρύ εξοπλισμό κατασκευών, από καλλυντικά σε λογιστικές μηχανές, αντικείμενα 1.000 ευρώ μέχρι 100.000.000 ευρώ
 • Να γίνει προσέγγιση πελατών σε απόμακρες περιοχές
 • Να πραγματοποιηθεί άνοδος των λογαριασμών σε υψηλές επικερδείς επενδύσεις
 • Να ενεργοποιηθούν επαφές με αδρανείς πελάτες
 • Να γίνει επισήμανση νέων πελατών, νέων λογαριασμών
 • Να ληφθούν πιστωτικές αιτήσεις
 • Να παρουσιασθούν νέα προϊόντα στα δίκτυα διανομής
 • Να αναπτυχθούν νέα δίκτυα διανομής
 • Να προωθούν εξειδικευμένα προϊόντα/εμπορεύματα και υπηρεσίες
 • Να διαθέσει πλεονάζοντα εμπορεύματα
 • Να συντονιστούν οι ενέργειες για ταυτόχρονη πώληση, λιανική και χονδρική
 • Να γίνουν έρευνες αγοράς
 • Να επισημάνει τις δυνατότητες για διείσδυση στην αγορά
 • Να ελεγχθούν για την εγκυρότητα τα αποτελέσματα των διαφημιστικών εντύπων που έχουν σταλεί ταχυδρομικώς
 • Να αποσταλούν μαγνητοφωνημένα μηνύματα σε επιλεγμένους αγοραστές και πελάτες
 • Να μετατρέπονται οι έρευνες αγοράς σε πωλήσεις
 • Να προσκληθούν άτομα σε εκθέσεις, ομιλίες, συνέδρια
 • Να αυξηθούν οι εισπράξεις με συνεχή παρακολούθηση των πιστωτικών λογαριασμών
 • Να αυξήσει τα ποσοστά σε μεγέθη, τιμές ανά είδος, κέρδος ανά παραγγελία
 • Να εκπαιδεύσει το προσωπικό της εταιρείας σας ή των πελατών σας μέσω τηλεφωνικών συσκέψεων
 • Να πωλήσει συμβόλαια και ανανεωτήρια (ασφάλειες)
 • Να συγκεντρώσει πληροφορίες για στιγμιαίες αγορές
 • Να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πελατών σας για τις υπηρεσίες που προσφέρετε
 • Να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα με χαμηλότερο κόστος ανά παραγγελία
 • Να εκτιμήσει ευαίσθητες αγορές
 • Να συντελέσει σε χαμηλότερο συντελεστή επισκέψεων ανά πωλητή
 • Να αυξήσει το μερίδιο αγοράς
 • Να γίνετε η επικοινωνία σε ένα προσωπικό στυλ με τον πελάτη
 • Να αποφεύγονται οι αντεγκλήσεις με τους πελάτες σας
 • Να υπενθυμίσει στους πελάτες την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών
 • Να δημιουργήσει καλύτερη κεντρική διοίκηση και έλεγχο
 • Να γίνεται καλύτερος χειρισμός συνδιαλλαγών με τράπεζες μέσω computer και τηλεφώνου
 • Να ενισχύει τους τοπικούς αντιπροσώπους
 • Να προωθήσει το όνομα της εταιρείας στους πελάτες
 • Να αναγνωρίσει την διάθεση του πελάτη, επιτρέποντας τυχόν αναγκαία διευθέτηση προβλήματος
 • Να εκπαίδευση το προσωπικό των πιο απομακρυσμένων περιοχών μέσω fax
 • Να αυξήσει τους λογαριασμούς πωλήσεων ανά πελάτη
 • Να δώσετε την βοήθεια σε προσωπικούς λογαριασμούς ανεξάρτητα από το κόστος σας ή την απόσταση από την έδρα σας
 • Να μείωση όσο γίνετε τις μη παραγωγικές ώρες
 • Να δημιουργήσετε την ικανότητα στους αγοραστές να αγοράζουν στον κατάλληλο γι αυτούς χρόνο θεωρητικά όλο το 24ωρο
 • Να προωθήσετε τον προσχεδιασμό για τον υπολογισμό κόστους ανά πώληση και πωλητή   

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Λόγοι που επιβάλλουν την Έρευνα Μάρκετινγκ

Λόγοι που επιβάλλουν την Έρευνα Μάρκετινγκ
Στο σύγχρονο Μάρκετινγκ η άμεση εφαρμογή έρευνας αγοράς είναι πρώτης προτεραιότητας υπηρεσία που εκτελεί ο Μάρκετερ.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ικανοποιούν πάντα τις ανάγκες της αγοράς ή ενός τμήματός αυτής. Οι κατασκευαστές-παραγωγοί θα πρέπει πρώτα να εντοπίσουν αυτές τις ανάγκες. Ο Μάρκετερ με την υπηρεσία της έρευνας αγοράς αναζητά και εντοπίζει τα κίνητρά, τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών.
Εκτός όμως από τους γενικούς  λόγους, που επιβάλουν την έρευνα αγοράς, υπάρχουν και οι ειδικοί:
 • Η ανάπτυξη των μεθόδων για μαζικές αγορές. Το κενό επικοινωνίας μεταξύ κατασκευαστή-παραγωγού και της αγοράς, δημιούργησε την  ανάγκη να γνωρίσει και να στοχεύσει την αγορά καλύτερα. Αυτή την υπηρεσία της απευθείας επικοινωνίας την προσφέρει η Έρευνα Μάρκετινγκ.
 • Η μαζική παραγωγή και διάθεση προϊόντων-υπηρεσιών στην αγορά οφείλεται στην Έρευνα Μάρκετινγκ. Ο Μάρκετερ με τα δειγματοληπτικά αποτελέσματα της έρευνας ανακάλυψε και υπολόγισε τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Αποτέλεσμα της έρευνας Μάρκετινγκ ήταν η επιτυχής, μαζική παραγωγή και τυποποίηση προϊόντων-υπηρεσιών, από τους κατασκευαστές-παραγωγούς, στην διάθεση των καταναλωτών.
 • Το  σήμα στα προϊόντα-υπηρεσίες και το brund name της εταιρείας έχει σημασία για τον επιχειρηματία και την επιχείρηση. Ο κατασκευαστής-παραγωγός με το σήμα ξεχωρίζει τα προϊόντα του από τα άλλα όμοια που κυκλοφορούν στην αγορά. Όταν η επιχείρηση επιβληθεί στη αγορά με το σήμα της, τότες, έχει την δυνατότητα να επιβάλει και την δική της τιμολογιακή πολιτική, να αυξήσει, να μειώσει ή να διατηρήσει τις τιμές  των  προϊόντων-υπηρεσιών του σταθερές. Αλλά εάν όμως την στιγμή εκείνη που το σήμα επικρατήσει στην αγορά δημιουργηθεί κάποιο λάθος τότες το κόστος θα είναι μεγαλύτερο για την επιχείρηση, γιατί ο καταναλωτής αναγνωρίζει και θυμάται το σήμα των προϊόντων-υπηρεσιών. Αυτό είναι σημαντικός λόγος πριν κάνουν οποιεσδήποτε ενέργειες να προβαίνουν πρώτα σε έρευνα αγοράς για την αποφυγή λαθών.
 • Η καταναλωτές αυξάνονται συνεχώς και ο αριθμός των πιθανών καταναλωτών να είναι άγνωστος στον κατασκευαστή-παραγωγό. Με την έρευνα Μάρκετινγκ εντοπίζονται οι πιθανοί καταναλωτές, στοχεύονται από τον Μάρκετερ και τους προωθεί τα  προϊόντα-υπηρεσίες της επιχείρησης.
 • Με την έρευνα Μάρκετινγκ αναζητούνται τρόποι για την μείωση του κόστους διάθεσης των προϊόντων-υπηρεσιών. Όταν η μονάδα κόστους στην μαζική παραγωγή έχει μειωθεί, τότες, η μονάδα κόστους στην διάθεση των προϊόντων-υπηρεσιών θα έχει αυξηθεί, ισχύει και το αντίστροφο.   

SEO - Search Engine Optimization

SEO - Search Engine Optimization
Το SEO είναι το αρκτικόλεξο των λέξεων «Search Engine Optimization» και αφορά τη Βελτιστοποίηση μίας ιστοσελίδας για την ανεύρεση της από τις Μηχανές Αναζήτησης. Το SEO χρησιμοποιείται από τους Web developer και γενικά τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη σχεδίαση και την κατασκευή των site, με σκοπό να ανεβάσουν το ranking τους στις μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, Bing κ.α.) και τελικά να αυξήσουν τους επισκέπτες τους.
Πολλοί πιστεύουν ότι το SEO και γενικά η προώθηση ενός site και έχει να κάνει με τη σωστή επιλογή keywords, τη μελέτη των ανταγωνιστικών site και της αγοράς γενικότερα, και ολοκληρώνεται με μία καλή καμπάνια Google Adwords. Αν και αυτά μπορεί να αποτελούν στοιχεία ενός SEO, η τοποθέτηση ενός site στην πρώτη σελίδα των μηχανών αναζήτησης δεν είναι τόσο απλή υπόθεση.
Όταν αναφερόμαστε στο SEO ενός site, αυτό που ουσιαστικά μας ενδιαφέρει είναι το site μας να είναι αναγνώσιμο από τις μηχανές αναζήτησης, να μπορούν δηλαδή οι μηχανές αναζήτησης να βρουν το site μας και τα περιεχόμενα του. Παρακάτω παρατίθενται κάποιες βασικές συμβουλές προς αυτή την κατεύθυνση.
Περιεχόμενα σε HTML μορφή
Αυτό που οι μηχανές αναζήτησης βλέπουν σε ένα site είναι ο HTML κώδικας. Εικόνες, Flash αρχεία ή Applets και γενικά ότι δεν είναι σε μορφή κειμένου δεν είναι αναγνώσιμα από τις μηχανές αναζήτησης. Μπορεί ένα site που είναι φτιαγμένο εξ’ ολοκλήρου από Flash να είναι εντυπωσιακό, πρωτότυπο και να μαγνητίζει το μάτι του επισκέπτη, αλλά οι μηχανές αναζήτησης δεν πρόκειται να δουν ποτέ τα περιεχόμενα του και τις συνδέσεις του. Και αυτό για εσάς μπορεί να σημαίνει λιγότερους επισκέπτες. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι ένα site θα πρέπει να αποτελείται μόνο από κείμενα. Το web design πλέον έχει αναπτυχτεί τόσο που οι χρήστες του Internet έχουν γίνει πολύ απαιτητικοί και δεν αρκούνται μόνο στην πληροφορία, τους ενδιαφέρει και το λειτουργικό αλλά και το εικαστικό κομμάτι ενός site. Οι εικόνες ενός site καλό είναι να συνοδεύονται από κάποια περιγραφή σε text μορφή κάνοντας χρήση των «alt attributes» ή θα μπορούσατε ακόμα και να εμφανίζονται μέσω css ως αντικατάσταση του κειμένου. Τα Flash αρχεία ή οποιαδήποτε αρχεία video ή ήχου θα μπορούσαν να συνοδεύονται από ένα κείμενο ως περιγραφή.
Η δομή των link να είναι Crawlable
Αυτό που κάνουν οι μηχανές αναζήτησης είναι να κάνουν crawl τα site που βρίσκουν, δηλαδή να ψάχνουν τα περιεχόμενα των σελίδων, να βρίσκουν τα link που περιέχουν οι σελίδες αυτές, να πηγαίνουν μετά σε νέες σελίδες μέσω αυτών των link και να πλοηγούνται με αυτόν τον τρόπο σε όλες τις σελίδες ενός site. Τα link λοιπόν ενός site πρέπει να είναι αναγνώσιμα από τις μηχανές αναζητήσεις. 
Κάποια κοινά λάθη είναι τα παρακάτω:
«Link» κρυμμένα σε form tags
Τέτοια «link» θα μπορούσαν για παράδειγμα να είναι η μετάβαση σε μία νέα σελίδα μέσω ενός drop down μενού μέσα σε ένα form tag. Οι search spiders όμως δεν πρόκειται να πατήσουν κανένα submit κουμπί για να μεταβούν στη νέα σελίδα και ένα τέτοιο link δεν θα είναι αναγνωρίσιμο από τους spiders των μηχανών αναζήτησης. Επίσης τέτοια link είναι και αυτά που παρουσιάζονται μετά από search, όπως για παράδειγμα τα link που παρουσιάζονται μετά από μία αναζήτηση σε ένα site που έχει πολλά προϊόντα. Παρόλο που η αναζήτηση σε ένα τέτοιο site είναι απαραίτητη, θα μπορούν για παράδειγμα οι κατηγορίες των προϊόντων ή ακόμα και κάποια προϊόντα, με τη λογική ότι είναι τα πιο δημοφιλή ή τα πιο οικονομικά να παρουσιάζονται σε μορφή HMTL link.
«Link» σε μη προσπελάσιμα Javascript
Όταν χρησιμοποιείτε javascript για link, π.χ. σε κάποιο μενού, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα link εμφανίζονται ως HTML link και δεν ενεργοποιούνται με javascript εντολές, για να είναι αναγνωρίσιμα από τους spiders.
«Link» σε frames ή iframes
Τα link σε frames ή iframes μπορούν να γίνουν crawl, όμως μπορούν να δημιουργήσουν θέματα δομής όσον αφορά την οργάνωση και το «following» των μηχανών. Φανταστείτε για παράδειγμα να εμφανίζεται στις μηχανές αναζήτησης ως αποτέλεσμα μίας αναζήτησης ένα iframe του site σας, o επισκέπτης σας θα δει μόνο το περιεχόμενο του iframe και όχι τη σελίδα θα που θέλατε. Καλό είναι γενικά να αποφεύγονται.
«Link» μέσα σε flash, applet ή άλλα plug-ins
Link που βρίσκονται σε flash για τις μηχανές αναζήτησης είναι αόρατα. Γι’ αυτό καλό είναι το flash να μην χρησιμοποιείται για μενού πλοήγησης. Σελίδες με πάρα πολλά link Είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς ότι οι μηχανές αναζήτησης έχουν την τάση να κάνουν crawl μέχρι έναν αριθμό link σε κάθε σελίδα και ο αριθμός αυτός κυμαίνεται γύρω στα 100 link.
Χρήση των Keyword
Τα keyword (λέξεις κλειδιά) είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες για να κάνουν αναζήτηση στο Internet. Αυτό σημαίνει ότι οι κατάλληλες λέξεις – keyword που συνδέονται με το περιεχόμενο των σελίδων σας είναι μία σοβαρή υπόθεση. Οι μηχανές αναζήτησης ψάχνουν τα keyword που αναζητούνται στα διάφορα site όπου υπάρχουν, αλλά δεν μένουν μόνο στην ύπαρξη τους, σημαντικό είναι και ο τρόπος που χρησιμοποιούνται στις σελίδες των site, ώστε τα αποτελέσματα της αναζήτησης να είναι όσο το δυνατόν πιο σχετικά με την ερώτηση της αναζήτησης.
Επομένως ένας τρόπος για να βελτιώσει κάποιος το ranking του είναι να κάνει χρήση των keyword στους τίτλους των σελίδων, στα URL, στα κείμενα καθώς και στα meta data. 
Μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές για τη χρήση ενός κυρίαρχου keyword:
Χρησιμοποιήστε το τουλάχιστον μία φορά στο «Title» της σελίδας, φροντίζοντας όμως ο τίτλος να είναι εύηχος και φυσικά να βγάζει νόημα.
Βάλτε το σε h1 Header tag
Χρησιμοποιήστε το στο κείμενο της σελίδα σας τουλάχιστον 2 – 3 φορές.
Κάντε το bold.
Όπου μπορείτε βάλτε το στο alt των εικόνων. Βοηθάει και στην αναζήτηση των εικόνων.
Μπορείτε να το βάλετε στο URL.
Βάλτε το στο meta description tag.
Meta Tags
Title Tags
Ο τίτλος είναι πολύ σημαντικός, ίσως ο πιο σημαντικός από όλα τα meta tag, τόσο για τις μηχανές αναζήτησης όσο και για την προσέλκυση των επισκεπτών στο site σας μετά τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Μην σκέφτεστε μόνο «keyword» και «μηχανές αναζήτησης». Σκεφτείτε σαν επισκέπτης! Θα πατούσατε ένα link βλέποντας τον τίτλο της σελίδα σας? Αν ναι, τότε γιατί να μην το κάνουν και οι πιθανοί επισκέπτες σας, αν πάλι όχι τότε σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξετε. Προσπαθήστε το μήκος του τίτλου να μην υπερβαίνει τους 70 χαρακτήρες και το κύριο keyword να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχή του τίτλου.
Meta Robots
Τα meta Robots tag μπορούν να ελέγξουν τη δραστηριότητα των spider των μηχανών αναζήτησης. Παρακάτω φαίνονται κάποια παραδείγματα:
Index/NoIndex: λέει στις μηχανές εάν η σελίδα πρέπει να γίνει crawl ή όχι
Follow/NoFollow: λέει στις μηχανές εάν τα link στη συγκεκριμένη σελίδα πρέπει να γίνουν crawl ή όχι.
Noarchive: λέει στις μηχανές να μην αποθηκεύσουν ένα cached αντίγραφο της σελίδας
Meta Description
Το meta description ουσιαστικά είναι μία μικρή περιγραφή του περιεχομένου της σελίδας. Μπορεί στην αναζήτηση το description να μην παίζει μεγάλο ρόλο, όμως βοηθάει στην προσέλκυση των clicks μετά την αναζήτηση, αφού το κείμενο αυτό εμφανίζεται ακριβώς κάτω από τον τίτλο. Το κείμενο αυτό καλό είναι να μην έχει μεγαλύτερο μήκος από 160 χαρακτήρες αφού συνήθως οι μηχανές αναζήτησης δεν παρουσιάζουν μεγαλύτερο κείμενο από αυτό των 160 χαρακτήρων και φυσικά να περιγράφει το περιεχόμενο της σελίδας σας όσο το δυνατόν καλύτερα. Να έχετε πάντα στη σκέψη σας ότι σημασία δεν έχει μόνο να έρχονται επισκέψεις στο site σας, αλλά αυτοί οι επισκέπτες να μένουν στο site σας, να διαβάζουν το περιεχόμενο του, να μαθαίνουν το site σας και εάν το site σας αφορά μία επιχείρηση αυτοί οι επισκέπτες να γίνονται και πελάτες σας.
Meta Keywords
Τα meta keywords δεν παίζουν πλέον τόσο σημαντικό ρόλο όσο έπαιζαν παλιότερα, παρόλα αυτά καλό είναι να χρησιμοποιούνται.
URLs
To URL (Uniform Resource Locator) μίας σελίδας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μηχανές αναζήτησης. Καλό είναι να περιέχουν κατάλληλες λέξεις κλειδιά (keywords) που εκφράζουν το περιεχόμενο της σελίδα σας. Για παράδειγμα μία σελίδα ενός site που αναφέρεται σε υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδων θα μπορούσε το URL της να είναι http://www.domain.com/web-design ή http://www.domain.com/web-development. Δώστε έμφαση στο URL, μην υπερβάλλετε όμως δίνοντας μεγάλα ονόματα. Το URL πρέπει να είναι μικρό και να είναι εύκολο να γίνει copy / paste σε ένα email ή ένα blog. Εάν έχει ένα site με μεγάλο βάθος link κατηγοριοποιείστε τις σελίδες σας δίνοντας ονόματα που σημαίνουν κάτι και βοηθούν τον επισκέπτη. Για παράδειγμα, εάν ένα site έχει πολλές κατηγορίες και πολλά προϊόντα, ένα URL της μορφής http://www.domain.com/books/classics/ntostogiefski είναι πολύ καλύτερο από ένα της μορφής http://www.domain.com/cat/subcat/auth=46. Χρησιμοποιείται την παύλα «-» για να διαχωρίσετε τις λέξεις. Δεν χρησιμοποιούν όλες οι μηχανές αναζήτησης το underscore «_» ή το «+» για να διαχωρίζουν τις λέξεις. Γενικά, το καλό στήσιμο ενός site από πλευράς SEO είναι πολύ σημαντικό, όμως πολλές φορές δεν είναι αρκετό από μόνο του. Παράγοντες όπως, το «link building» δηλαδή άλλα site να περιέχουν link προς το δικό σας site, η χρήση των social media, η διαφήμιση κ.α. είναι επίσης πολύ σημαντικοί. Τέλος μην ξεχνάμε τον κυριότερο παράγοντα, τόσο για να αυξηθεί το ranking όσο και για να αυξηθούν αλλά και να διατηρηθούν οι επισκέπτες ενός site, το ίδιο το περιεχόμενο ενός site. Εάν το περιεχόμενο ενός site δεν κερδίζει το ενδιαφέρον των επισκεπτών, τότε οι επισκέπτες σας δεν θα διαθέτουν πολύ χρόνο στις σελίδες σας, δεν θα το ξαναπατούν στα αποτελέσματα αναζητήσεων, δεν θα το προτείνουν, δε θα το διαδίδουν μέσω των social media ή με τη λογική του «link building» ακόμα και η διαφήμιση σας μπορεί να μην έχει αποτελέσματα αφού οι επισκέπτες θα μπαίνουν αλλά δε θα μένουν στο site σας.
Information Technology Engineer - Developer

Κοστολόγηση

Κοστολόγηση
Η έννοια του Κόστους είναι το σύνολο των πάσης φύσεως και μορφής οικονομικών θυσιών οι οποίες απαιτούνται για να παραχθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία-κάτω από τις δεδομένες τεχνικοοικονομικές συνθήκες- και να πάρει ορισμένη μορφή ή ιδιότητες καθώς και θέση στο χώρο ή στο χρόνο».
Κόστος είναι η αξία των οικονομικών μέσων που χρησιμοποιούνται για να παραχθεί το κοστολογούμενο προϊόν. Για υπάρχει κόστος, πρέπει να υπάρχουν προϊόντα ή εμπορεύματα ή υπηρεσίες που πρέπει να κοστολογηθούν. Αυτά (προϊόντα, εμπορεύματα, υπηρεσίες) ονομάζονται φορείς κόστους. Το κόστος δεν μετριέται μόνο σε σχέση με τους φορείς του. Μπορεί να συσχετιστεί και με τμήματα ή λειτουργίες της επιχείρησης. Τμήματα μπορεί να είναι, το εργοστάσιο, μια μεμονωμένη μηχανή κλπ. Οποιοδήποτε τμήμα της επιχείρησης επιβαρύνεται ή είναι η αιτία δημιουργίας κόστους, μπορεί να θεωρηθεί σαν κέντρο κόστους. Η επιβάρυνση ενός κέντρου κόστους πρέπει να γίνεται με τις δαπάνες οι οποίες είναι σχετικές με αυτό.  Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον τρόπο που θα επιλέξουμε να κάνουμε κοστολόγηση, δημιουργούμε και παρακολουθούμε τις κατηγορίες κόστους. (σταθερό, μεταβλητό, άμεσο, έμμεσο, κλπ). Στην αναφορά που θα κάνουμε θα λάβουμε την παραδοχή ότι η επιχείρηση έχει δυο κέντρα κόστους. Το άμεσο (που αφορά το προϊόν, εμπόρευμα, υπηρεσία) και το λειτουργικό που αφορά την λειτουργία της επιχείρησης κλπ.
Για να κάνουμε κοστολόγηση, απαραίτητο στοιχείο είναι να έχουμε τα σωστά δεδομένα. Η άμεση πηγή πληροφόρησης των δεδομένων μιας επιχείρησης είναι το λογιστήριο. Χωρίς σωστό λογιστήριο, με αληθή δεδομένα, δεν μπορούμε να κάνουμε κοστολόγηση σε καμία περίπτωση.
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Mια επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει δύο ποσά ή συντελεστές κόστους. Το ΑΡΧΙΚΟ και το ΤΕΛΙΚΟ.
ΑΡΧΙΚΟ : Θα ονομάσουμε το αρχικό κόστος ή τον συντελεστή που μας στοίχισε η αγορά ή παραγωγή ή υπηρεσία. Το αρχικό θα μας χρησιμεύσει για να υπολογίσουμε την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησής μας . Δηλαδή να προσδιορίσουμε τις τιμές ανά μονάδα με τις οποίες θα πουλάμε τα εμπορεύματα , προϊόντα , υπηρεσίες μας.
ΤΕΛΙΚΟ : Αντίστοιχα θα ονομάσουμε το τελικό κόστος ή συντελεστή , το οποίο δεν είναι άλλο από το συνολικό. Το τελικό θα μας χρησιμεύσει για να υπολογίσουμε τις μονάδες (εμπορεύματος , προϊόντος , υπηρεσίας ) που πρέπει να πουλήσουμε για να έχουμε αρχικά την επιχείρησή μας στο «νεκρό σημείο» (έσοδα = έξοδα) και στην συνέχεια τις μονάδες που πρέπει να πουλήσουμε προκειμένου να παράγουμε το επιθυμητό κέρδος.
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΩΝ – ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα ποσά – οικονομικά δεδομένα τα ομαδοποιούμε σε τρείς κατηγορίες . Τις αγορές , το άμεσο κόστος , το λειτουργικό κόστος.
ΑΓΟΡΕΣ : Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει και μόνο το ποσό των αγορών εμπορευμάτων σε εμπορικές επιχειρήσεις ή πρώτων υλών σε παραγωγικές επιχειρήσεις , ενώ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών η κατηγορία αυτή δεν υπάρχει.
ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ : Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κάθε δαπάνη η οποία αφορά άμεσα (και μόνο)στις εμπορικές επιχειρήσεις τα εμπορεύσιμα αγαθά , στις παραγωγικές επιχειρήσεις τις πρώτες ύλες ή την ολοκλήρωση της παραγωγής και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τα έξοδα που δαπάνησε αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή της υπηρεσίας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : Και για τις τρείς κατηγορίες επιχειρήσεων , είναι κοινό και περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να λειτουργήσει η επιχείρηση.
Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ & ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΡΧΙΚΟΥ & ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ. ΧΑΡΑΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Για να υπολογίσουμε ποσά και συντελεστές αρχικού και τελικού κόστους ενεργούμε ως εξής:
Α. ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
1. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
 ΠΟΣΟ: Αξία αγορών + Άμεσο κόστος = Κόστος Πωληθέντων.
 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Άμεσο κόστος \ Αξία αγορών Χ 100 = Συντελεστής (%) , ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος προσθετικά επί της τιμής αγοράς μας δίνει το αρχικό κόστος πωληθέντων. Δηλαδή το αρχικό κόστος εμπορευμάτων.
 ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Κόστος πωληθέντων \ τεμάχια = τιμή μονάδας ή Αξία αγορών \ τεμάχια Χ Συντελεστής (%) προσθετικά = τιμή μονάδας . Επί της τιμής μονάδας θα ορίσουμε , με ποιο ποσοστό θα προσαυξάνουμε την αξία προκειμένου να ορίσουμε τιμή πώλησης ανταγωνιστική στην αγορά.
2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
 ΠΟΣΟ: Αξία πρώτων υλών + Άμεσο κόστος = Κόστος Πωληθέντων.
 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Άμεσο κόστος \ Αξία πρώτων υλών Χ 100 = Συντελεστής (%) , ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος προσθετικά επί της τιμής πρώτων υλών μας δίνει το αρχικό κόστος πωληθέντων. Δηλαδή το αρχικό κόστος προϊόντων.
 ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Κόστος πωληθέντων \ τεμάχια = τιμή μονάδας ή Αξία πρώτων υλών \ τεμάχια Χ Συντελεστής (%) προσθετικά = τιμή μονάδας . Επί της τιμής μονάδας θα ορίσουμε , με ποιο ποσοστό θα προσαυξάνουμε την αξία προκειμένου να ορίσουμε τιμή πώλησης ανταγωνιστική στην αγορά.
3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
 ΠΟΣΟ: Άμεσο κόστος = Κόστος Πωληθέντων.
 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Το σύνολο του άμεσου κόστους αποτελεί και το τελικό κόστος πωληθέντων χωρίς να υπάρχει καμία προσαύξηση , για το λόγο αυτό δεν υφίσταται συντελεστής.
 ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Κόστος πωληθέντων \ τεμάχια = τιμή μονάδας . Επί της τιμής μονάδας θα ορίσουμε , με ποιο ποσοστό θα προσαυξάνουμε την αξία προκειμένου να ορίσουμε τιμή πώλησης ανταγωνιστική στην αγορά. Στην υπηρεσία οι μονάδες μέτρησης (δηλ. τεμάχια) ορίζονται ανάλογα του αντικείμενου εργασιών (ώρες εργασίας , μονάδες υπηρεσίας κλπ). Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως η κοστολόγηση γίνετε ανά ώρα εργασίας.
Β. ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
1. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
 ΠΟΣΟ: Κόστος Πωληθέντων (Αξία αγορών + Άμεσο κόστος ) + Λειτουργικό κόστος = Τελικό κόστος
 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : (Άμεσο κόστος + Λειτουργικό κόστος) \ Αξία αγορών Χ 100 = Συντελεστής (%) , ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος προσθετικά επί της τιμής αγοράς μας δίνει το τελικό κόστος πωληθέντων. Δηλαδή το τελικό κόστος εμπορευμάτων.
 ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : Τελικό κόστος \ τεμάχια = τιμή μονάδας ή Αξία αγορών \ τεμάχια Χ Συντελεστής (%) προσθετικά = τιμή μονάδας . Σε αυτή την τιμή μονάδας αν πουλά η επιχείρηση θα έχει φτάσει στο νεκρό σημείο , ενώ πάνω από την τιμή αυτή θα είναι το κέρδος. Προσοχή η τιμή αυτή πρέπει να λειτουργήσει ως στόχος ή ως μέτρο σύγκρισης και όχι ως χάραξη πολιτικής. Διότι η τιμή αυτή δεν έχει ποτέ σταθερά αλλά υποθετικά δεδομένα , με αποτέλεσμα να δίνει λανθασμένα στοιχεία σε κάθε νέα δεδομένα.
2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
 ΠΟΣΟ: Κόστος Πωληθέντων (Αξία πρώτων υλών + Άμεσο κόστος ) + Λειτουργικό κόστος = Τελικό κόστος
 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : (Άμεσο κόστος + Λειτουργικό κόστος) \ Αξία πρώτων υλών Χ 100 = Συντελεστής (%) , ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος προσθετικά επί της τιμής πρώτων υλών μας δίνει το τελικό κόστος πωληθέντων. Δηλαδή το τελικό κόστος προϊόντων.
 ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : Τελικό κόστος \ τεμάχια = τιμή μονάδας ή Αξία πρώτων υλών \ τεμάχια Χ Συντελεστής (%) προσθετικά = τιμή μονάδας . Σε αυτή την τιμή μονάδας αν πουλά η επιχείρηση θα έχει φτάσει στο νεκρό σημείο , ενώ πάνω από την τιμή αυτή θα είναι το κέρδος. Προσοχή η τιμή αυτή πρέπει να λειτουργήσει ως στόχος ή ως μέτρο σύγκρισης και όχι ως χάραξη πολιτικής. Διότι η τιμή αυτή δεν έχει ποτέ σταθερά αλλά υποθετικά δεδομένα , με αποτέλεσμα να δίνει λανθασμένα στοιχεία σε κάθε νέα δεδομένα.
3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
 ΠΟΣΟ: Κόστος Πωληθέντων ( Άμεσο κόστος ) + Λειτουργικό κόστος = Τελικό κόστος
 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : Λειτουργικό κόστος\ Άμεσο κόστος Χ 100 = Συντελεστής (%) , ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος προσθετικά επί του κόστους πωληθέντων , μας δίνει το τελικό κόστος πωληθέντων. Δηλαδή το τελικό κόστος υπηρεσιών.
 ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : Τελικό κόστος \ τεμάχια = τιμή μονάδας ή Άμεσο κόστος \ τεμάχια Χ Συντελεστής (%) προσθετικά = τιμή μονάδας . Σε αυτή την τιμή μονάδας αν πουλά η επιχείρηση θα έχει φτάσει στο νεκρό σημείο , ενώ πάνω από την τιμή αυτή θα είναι το κέρδος. Προσοχή η τιμή αυτή πρέπει να λειτουργήσει ως στόχος ή ως μέτρο σύγκρισης και όχι ως χάραξη πολιτικής. Διότι η τιμή αυτή δεν έχει ποτέ σταθερά αλλά υποθετικά δεδομένα , με αποτέλεσμα να δίνει λανθασμένα στοιχεία σε κάθε νέα δεδομένα.