Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Πωλητές – Πωλήσεις

Πωλητές – Πωλήσεις
Η δραστηριότητα ενός Πωλητή για την αναζήτηση νέων πελατών και η πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών με αποτελεσματικότητα τον καθορίζουν ως επιτυχημένο ή αποτυχημένο.
Η προσέγγιση της δραστηριότητα αυτής, δηλ, της αναζήτησης νέων πελατών, είναι πολύ επίπονη αλλά συγχρόνως και πολύ γοητευτική γιατί ανταμείβει τον ενθουσιασμό και το δυναμισμό των πωλητών με υψηλά επίπεδα επιτυχίας.
Επιτυχημένος πωλητής θεωρείται αυτός που έφτασε σε ένα εντυπωσιακό επίπεδο πωλήσεων. Η επιτυχία ενός πωλητή εκτός από την απόκτηση πλούτου, είναι αυτός που συνεχίζει να είναι πάντα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που εξυπηρέτησε μέσα από την πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι αναγκασμένοι να πουλάνε εκ των πραγμάτων πάντα σε νέους πελάτες πρέπει να είναι:
  • Πραγματικά η δουλειά που θέλουν να κάνουν και να την ακολουθήσουν ως καριέρα
  • Η ανάγκη εύρεσης νέων πελατών είναι η καθημερινή τους δραστηριότητα, είναι το επάγγελμα τους
  • Να είναι πεπεισμένοι ότι η υπηρεσία ή το προϊόν που πουλάνε είναι χρήσιμα και ανταγωνιστικά
Ο πωλητής πρέπει να έχει τις εξής ικανότητες;
  • Να είναι οργανωμένος σε οτιδήποτε κάνει
  • Να είναι αυτοπειθαρχημένος
  • Να επιμένει στις μεθόδους που επιλέγει να ακολουθήσει
  • Να συγκεντρώνεται στον στόχο του
  • Να μην αλλάζει κατευθύνσεις εύκολα ψάχνοντας μόνιμα για τον εύκολο δρόμο
Με το χρόνο ο πωλητής θα ανακαλύψει την μέθοδο που προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες στον πελάτη και την μέθοδο που αυτές οι υπηρεσίες αναβαθμίζονται. Στην πραγματικότητα είναι η ουσία της επιτυχίας του Πωλητή.
Ο Πωλητής όταν φθάσει σε αυτό το σημείο δεν θα έχει τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο ξεκίνημά του. Οι πελάτες θα έρχονται μόνοι τους λόγω συστάσεων. Η πώληση θα έχει κλείσει πριν ακόμα έρθει ο πελάτης στον χώρο εργασίας του. Δεν θα φοβάται τον ανταγωνισμό γιατί θα έχει κερδίσει την αφοσίωση του πελάτη.  

Η επιτυχία της πωλήσεως συνδέεται άμεσα με την αναζήτηση και την προσέγγιση νέων πελατών. Η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά στην ικανότητά του να πουλήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες θα ανταμείψουν τον κόπο του ΠΩΛΗΤΗ πλουσιοπάροχα.