Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Ο Ζούκερμπερκ ετοιμάζει εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που θα ελέγχει όλο το σπίτι!

Ο Ζούκερμπερκ ετοιμάζει εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που θα ελέγχει όλο το σπίτι!
Με την δημιουργία του Facebook, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ κατάφερε να σημάνει μια καινούργια εποχή για το διαδίκτυο, εγκαθιδρύοντας την κυριαρχία των social media.
Πλέον, με το Facebook να έχει πάνω από 1.5 δισεκατομμύρια χρήστες και τον Αμερικανό επιχειρηματία να είναι ένας από τους νεότερους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο, ο ιδρυτής του δημοφιλέστερου μέσου δικτύωσης έχει θέσει νέους στόχους.
Παρότι δεν ήταν ευρέως γνωστό, ο Ζούκερμπεργκ είχε θέσει ως προσωπικό στόχο, μέσα στο 2016 να δημιουργήσει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα τον βοηθούσε στις λειτουργίες του σπιτιού. «Οπως ο Jarvis στο Ironman» σχολίασε στη προχθεσινή του δημοσίευση στο Facebook, όπου παραθέτει αναλυτικά το πλάνο του.
Σκεφτείτε ένα σπίτι όπου, όταν ξυπνάτε θα σας ενημερώνει για τις υποχρεώσεις της ημέρας, την θερμοκρασία που έχει, θα σας φέρνει τα ρούχα που επιθυμείτε και θα σας φτιάχνει πρωινό. Ολα αυτά μόνο για το… πρωί!
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον και αυτό είναι κάτι που ο Ζούκερμπεργκ γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ξεκίνησε αυτήν την προσπάθεια, την δημιουργία του δικού του Jarvis. Μιας εφαρμογής που θα μπορεί να ελέγχει το σπίτι του χρήστη, αρκεί ο τελευταίος να της στέλνει οδηγίες μέσω… chat.
Information Technology Engineer - Developer

Ηλεκτρονικά η μισθοδοσία από 22.12.2016 για να εκπίπτει

Ηλεκτρονικά η μισθοδοσία από 22.12.2016 για να εκπίπτει
- Ποιες δαπάνες αφορά η νέα διάταξη
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ χθες (σ.σ. 22.12.2016) ο νόμος 4446/2016 (το γνωστό πολυνομοσχέδιο), και κατά συνέπεια από την ημερομηνία αυτή και μετά, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, δεν θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.
Η περίπτωση ιδ', που ορίζει τα ανωτέρω προστέθηκε στο άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) με το άρθρο 72 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/22-12-2016) και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 22/12/2016, σύμφωνα με το άρθρο 129 του ιδίου νόμου.
Με βάση την ανωτέρω προσθήκη ορίζεται ότι όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ενδεικτικά, δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ, αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, αμοιβές όσων εργάζονται με μπλοκάκι), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Αν οι ανωτέρω δαπάνες δεν εξοφληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, τότε δεν εκπίπτουν.
Παράδειγμα που αφορά στη δαπάνη μισθοδοσίας
Έστω ότι η επιχείρηση "Α" απασχολεί έναν υπάλληλο με εξαρτημένη εργασία. Ο μισθός (καθαρές αποδοχές) του υπαλλήλου του μηνός Δεκεμβρίου 2016 είναι 1.000,00.
α) Αν ολόκληρος ο μισθός του Δεκεμβρίου είχε καταβληθεί στις 21/12/2016, τότε στην περίπτωση αυτή δεν τίθεται θέμα ως προς τον τρόπο εξόφλησης της δαπάνης μισθοδοσίας, αφού η δαπάνη αυτή θα εκπέσει είτε είχε χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής ή πάροχος ηλεκτρονικών πληρωμών είτε η εξόφληση είχε γίνει με μετρητά.
β) Αν ολόκληρος ο μισθός καταβληθεί στις 28/12/2016, τότε η πληρωμή της μισθοδοσίας —προκειμένου να εκπέσει η δαπάνη— πρέπει να εξοφληθεί μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
γ) Σε περίπτωση που ο εργοδότης καταβάλει στις 23/12/2016 το 50% του μισθού, ήτοι 500,00 ευρώ και τα υπόλοιπα 500,00 στις 3/1/2017 (τμηματική εξόφληση), τότε προκειμένου να εκπέσει η δαπάνη μισθοδοσίας πρέπει και οι δύο καταβολές της μισθοδοσίας να πραγματοποιηθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Επισήμανση
Η δαπάνη της μισθοδοσίας του μηνός Δεκεμβρίου 2016 (που αναφέρεται στο ανωτέρω παράδειγμα) που ναι μεν έχει πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2016, αλλά δεν έχει εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνεται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητά της, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτής. Στην περίπτωση που στο έτος εξόφλησης της δαπάνης αυτής διαπιστωθεί ότι αυτή εξοφλήθηκε χωρίς να γίνει χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη μισθοδοσίας, προσθέτοντας τα ποσά αυτής της δαπάνης ως θετική λογιστική διαφορά.
Συνεπώς, προκειμένου να εκπέσουν οι δαπάνες μισθοδοσίας, κ.λπ. που εμπίπτουν στις νέες διατάξεις, πρέπει να εξετάζεται1 ο τρόπος εξόφλησής τους στο φορολογικό έτος που αυτές εξοφλούνται. Δηλαδή, οι δαπάνες μισθοδοσίας2 από 22/12/2016 και μετά εκπίπτουν μεν στο φορολογικό έτος που πραγματοποιούνται, πλην όμως πρέπει να παρακολουθείται ο τρόπος εξόφλησής τους ανεξαρτήτως σε ποιο φορολογικό έτος πραγματοποιείται η εξόφληση αυτή (τμηματικά ή ολικά). Αν η εξόφληση δεν γίνει με τον προβλεπόμενο τρόπο τότε, στο φορολογικό έτος εκείνο που πραγματοποιείται η εξόφληση, κρίνεται τελικά και η εκπεσιμότητα ή μη των δαπανών αυτών. Τα ανωτέρω αποτελούν την προσωπική μας άποψη που στηρίζεται και στην ΠΟΛ. 1216/1.10.2014. Βέβαια, θα περιμένουμε και την ερμηνευτική εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών αναφορικά με το εν λόγω θέμα.
____________
[1] Εφόσον φυσικά πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013.
[2] Καθώς και οι λοιπές δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής επενδυτικών σχεδίων

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής επενδυτικών σχεδίων
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 135056/16.12.2016 σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016.
Αναλυτικά:
Η χορήγηση προκαταβολής επιχορήγησης γίνεται μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έβδομο (1/7) της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, εφόσον έχει υλοποιήσει εγκεκριμένα επενδυτικά έργα συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το ένα έβδομο (1/7) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης και τα σχετικά παραστατικά δαπανών έχουν εξοφληθεί.
Η ανωτέρω προκαταβολή παρέχεται άπαξ, είναι μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης, και αποτελεί την καταβολή της πρώτης δόσης της εγκεκριμένης επιχορήγησης, χωρίς την εφαρμογή των προϋποθέσεων υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου, της υποβολής αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του εν λόγω 50% του επενδυτικού σχεδίου και της πραγματοποίησης επιτόπιου ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής της επιχορήγησης, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου.
Το αίτημα για τη χορήγηση της προκαταβολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε) - Ιδιωτικές Επενδύσεις, μέσω της ενέργειας «ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» και συνοδεύεται:
- από αναλυτική κατάσταση των παραστατικών δαπανών που ο φορέας έχει υλοποιήσει και των πληρωμών τους,
- από τα παραστατικά δαπανών των επενδυτικών έργων που ο φορέας έχει υλοποιήσει, και τα παραστατικά εξόφλησής τους,
- από υπεύθυνη δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με την οποία θα δηλώνει ότι i) έχει υλοποιήσει εγκεκριμένα βάσει της απόφασης υπαγωγής επενδυτικά έργα συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το ένα έβδομο (1/7) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, και ii) τα παραστατικά δαπανών και τα παραστατικά εξόφλησης τους που υποβάλλει συνημμένα, αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, και
- από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την καταβολή ενισχύσεων των αναπτυξιακών νόμων, και γνωστοποιούνται με ανακοίνωση στον ιστότοπο της υπηρεσίας ιδιωτικών επενδύσεων.
Μετά την υποβολή του αιτήματος, η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβληθέντα παραστατικά και δικαιολογητικά. Ειδικότερα η υπηρεσία ελέγχει εάν τα παραστατικά δαπανών και τα παραστατικά εξόφλησης τους αφορούν στο εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής, και εάν το συνολικό ύψος των δαπανών είναι τουλάχιστον ίσο με το ένα έβδομο (1/7) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του αιτήματος εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την καταβολή της προκαταβολής.
Σε περίπτωση που με τον τακτικό έλεγχο για την πιστοποίηση του 50% της επένδυσης ή την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας, ή από έκτακτο έλεγχο, δεν επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα με το αίτημα χορήγησης προκαταβολής και την υπεύθυνη δήλωση που το συνοδεύει στοιχεία, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4399/2016.
Πηγή: Taxheaven

Από 23/12 μόνο ηλεκτρονικά οι πωλήσεις σε ιδιώτες πάνω από 500€

Από 23/12 μόνο ηλεκτρονικά οι πωλήσεις σε ιδιώτες πάνω από 500€
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016 τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 και πλέον από 22.12.2015 (πρακτικά από σήμερα 23.12.2016, αφού το ΦΕΚ αναρτήθηκε αργά χθες το βράδυ) μειώθηκε το όριο των συναλλαγών από 1.500 σε 500 ευρώ, πάνω από το οποίο θα πρέπει οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών-καταναλωτών και επιχειρήσεων (για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) να γίνονται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.
Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 69 - Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών
Καθορίζεται το πλαίσιο για τη διαβίβαση, την επεξεργασία, τη διαχείριση και τη διάθεση των δεδομένων των συναλλαγών. Αρμόδια υπηρεσία ορίζεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Μειώνεται από 1.500 ευρώ σε 500 ευρώ το ύψος των συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων πάνω από το οποίο οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κλπ.). Δεν επιτρέπεται εξόφληση με μετρητά για συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ.
Διάταξη νόμου
2. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.»
Συνεπώς, η εξόφληση όλων των συναλλαγών άνω των 500 ευρώ (σ.σ. τελική τιμή με φ.π.α.) μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.) πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (π.χ. όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.
Επισημάνσεις σύμφωνα και με την παλαιότερη ΠΟΛ.1027/9.2.2011 (προφανώς όσα αναφέρει η εν λόγω  απόφαση θα ισχύουν και σήμερα μετά τη μείωση του ορίου συναλλαγών, όμως ενδέχεται να υπάρξει και νέα εγκύκλιος που θα δίνει νέες διευκρινίσεις)
Ας παραθέσουμε μερικά από τα σημεία της ανωτέρω απόφασης:
- Ως αξία συναλλαγής, για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
- Προκαταβολές που εισπράττονται ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν συναλλαγές ύψους άνω του ισχύοντος κάθε φορά ορίου, εμπίπτουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας, ανεξαρτήτως του ποσού έκαστης τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.
-Σε περίπτωση πώλησης αγαθών (όπως οχήματα, κ.λπ.) σε ιδιώτη «με ανταλλαγή», εξοφλείται από τον ιδιώτη - αγοραστή, με ηλεκτρονικό μέσο, η διαφορά της αξίας που προκύπτει από το συμψηφισμό των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ισχύον, κάθε φορά, όριο.
- Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντων αγαθών, η αξία των οποίων προηγουμένως έχει εξοφληθεί, για τη νέα απόδειξη λιανικής πώλησης που εκδίδεται, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.
Ομοίως τα προαναφερόμενα ισχύουν και στην περίπτωση επιστροφής αγαθών, εφόσον μεταγενέστερα η απαίτηση του ιδιώτη συμψηφισθεί με επόμενη αγορά αγαθών.
-Σε περίπτωση συναλλαγής που εξοφλείται, μερικώς ή ολικώς, με εκχώρηση από τον ιδιώτη προϊόντος δανείου που βαρύνει αυτόν, με κατάθεση του σχετικού ποσού στο λογαριασμό του πωλητή – επιτηδευματία, οι υποχρεώσεις της παρούσας αφορούν το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, ανεξαρτήτως αξίας, εφόσον η τιμολογούμενη αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ισχύον, κάθε φορά, όριο.
-Δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις της περίπτωσης αυτής οι αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, που το αντίτιμο της αξίας καλύπτεται με επί μέρους διαδοχικές καταβολές (προκαταβολές), διαφορετικών προσώπων από τον τελικό καταναλωτή. Το τυχόν επιπλέον, μη καλυπτόμενο κατά τα ως άνω ποσό, εξοφλείται με βάση τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον η συνολική αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ισχύον όριο (π.χ. αγορά αγαθών από ιδιώτη μέσω «λίστας γάμου» κ.λπ.).
  Κυρώσεις
Βάσει των νέων διατάξεων —εν αναμονή έκδοσης νέας εγκυκλίου— αλλά σε συνδυασμό και με όσα είχαν γίνει δεκτά με την ανωτέρω εγκύκλιο, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα —με επιφύλαξη πάντα— ότι, για πράξεις ή παραλείψεις που διαπιστώνονται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο, ανά φορολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.
Συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών  και ιδιωτών*
Ποσό Συναλλαγής
Κυρώσεις εάν η συναλλαγή δεν γίνει με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού
Έως 500,00 ευρώ
Δεν υπάρχουν κυρώσεις
Πάνω από 500,00
Επιβάλλεται στον επαγγελματία το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.
* Όπως σημειώσαμε και ανωτέρω αναφερόμαστε στις συναλλαγές που έχουν οι ιδιώτες με επιχειρήσεις (αγορές ιδιωτών από τα εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, κ.λπ.).
Σχετικά με τα ανωτέρω πρόστιμα όπως ήδη τονίσαμε διατηρούμε επιφυλάξεις και αναμένουμε τις διευκρινίσεις του υπ. Οικονομικών.
Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων σήμερα και τις επόμενες ημέρες

Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων σήμερα και τις επόμενες ημέρες
Έως τις 6 το απόγευμα θα είναι ανοικτά τα καταστήματα σήμερα Σάββατο, παραμονή Χριστουγέννων.
Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί  από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών έχει ως εξής για τις επόμενες ημέρες που ακολουθούν:
Σάββατο 24.12.2016 09.00 - 18.00
Κυριακή 25.12.2016 ΑΡΓΙΑ
Δευτέρα 26.12.2016 ΑΡΓΙΑ
Τρίτη 27.12.2016 09.00 - 21.00
Τετάρτη 28.12.2016 09.00 - 21.00
Πέμπτη 29.12.2016 09.00 - 21.00
Παρασκευή 30.12.2016 09.00 - 21.00
Σάββατο 31.12.2016 09.00 - 17.00
Κυριακή 01.01.2017 ΑΡΓΙΑ

Τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017 προτείνεται, όπως παραδοσιακά γίνεται, τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά.

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Που θέλουν να εργαστούν οι Έλληνες φοιτητές - Η φράση «καριέρα δημοσίου υπαλλήλου» προκαλεί μειδίαμα στους Έλληνες φοιτητές (ΕΡΕΥΝΑ)

Που θέλουν να εργαστούν οι Έλληνες φοιτητές - Η φράση «καριέρα δημοσίου υπαλλήλου» προκαλεί μειδίαμα στους Έλληνες φοιτητές (ΕΡΕΥΝΑ)
Που θέλουν να εργαστούν οι Έλληνες φοιτητές (ΕΡΕΥΝΑ) Ακόμα και είκοσι χρόνια νωρίτερα, η προσδοκία των Ελλήνων ήταν να τελειώσουν μια σχολή και μετά να χωθούν στο Δημόσιο. Προσδοκία που πολλές φορές έγινε πραγματικότητα με το απαραίτητο «ρουσφέτι», κυρίως για εκείνους που είχαν βγάλει ένα Γυμνάσιο ή Λύκειο. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην.
Η φράση «καριέρα δημοσίου υπαλλήλου» προκαλεί μειδίαμα, διότι, σε αυτές τις εποχές, δεν μπορούμε να μιλάμε για καριέρα σε οποιονδήποτε τομέα πλην ελαχίστων, ωστόσο θα την χρησιμοποιήσουμε εδώ.
Σύμφωνα με έρευνα του Παν/μίου Μακεδονίας μεταξύ 649 φοιτητών σε έντεκα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μόνο ένα ποσοστό 6,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών βλέπει στον δημόσιο τομέα προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης, όταν το ποσοστό σε αντίστοιχη έρευνα το 2013 ήταν στο 7,6%, το 2011 στο 10,1% και το 2008 στο 20,8%. Στην έρευνα συμμετείχε και το Παν/μιο Πελοποννήσου.
Σε βάθος πενταετίας μετά την αποφοίτηση, ο δημόσιος τομέας αποτελεί επιλογή μόλις για το 4,3% του ίδιου δείγματος, με τα ποσοστά στις αντίστοιχες έρευνες του 2013 να είναι στο 7,2%, του 2011 στο 11% και του 2008% στο 27,5%!
Γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα, εκτός από το ότι ο δημόσιος τοµέας δεν αποτελεί πλέον ελκυστική επιλογή, είναι ότι η επιχειρηµατικότητα, ως επιλογή καριέρας, πέντε χρόνια µετά την αποφοίτηση αποτελεί την πρώτη επιλογή, άλλα όχι αµέσως µετά την αποφοίτηση.
ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΟΙ ΝΕΟΙ
-Το 23,7% των ερωτηθέντων επιθυμούν να εργαστούν μετά το τέλος των σπουδών τους σε μικρή επιχείρηση που απασχολεί μέχρι 49 υπαλλήλους. Το ποσοστό υποχωρεί στο 2,2% ως επιλογή, πέντε χρόνια μετά την αποφοίτηση
-Το 22% των ερωτηθέντων επιθυμεί να εργαστεί σε μεσαία επιχείρηση (50-249 υπάλληλοι), ενώ το ποσοστό διαμορφώνεται στο 5,7% ως επιλογή πέντε χρόνια μετά.
-Σε μεγάλη επιχείρηση (250 και άνω υπαλλήλων) επιθυμεί να εργαστεί το 17,6% των ερωτηθέντων, ποσοστό που αυξάνεται στο 23,4% πέντε χρόνια αργότερα.
-Σε ΜΚΟ επιθυμεί να εργαστεί το 6,6% (3,1% 5 χρόνια μετά)
-Ακαδημαϊκή καριέρα επιθυμεί να ακολουθήσει το 5,7% ποσοστό που αυξάνεται ως προοπτική πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο 11,9%.
-Υπάλληλος στον δημόσιο τομέα επιλέγει ως καριέρα το 6,8% και 4,3% πέντε χρόνια μετά.
-Ιδρυτής επιχείρησης δηλώνει ως επιλογή αμέσως μετά τις σπουδές, μόλις το 4% και 32,7% πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.
-Διάδοχος οικογενειακής επιχείρησης επιλέγει το 3,7% και 2,2% 5 χρόνια μετά.
Πιο επιφυλακτικές απέναντι στην επιχειρηματικότητα οι γυναίκες
Οι φοιτητές έχουν σηµαντικά µεγαλύτερη επιχειρηµατική πρόθεση σε σχέση µε τις φοιτήτριες και συγκεκριμένα:
Άνδρες: Αμέσως μετά τις σπουδές, το 76,9% επιθυμούν να εργαστούν ως υπάλληλοι, 5,3% επιχειρηματίες, 8,3% διάδοχοι σε επιχειρήσεις. Πέντε χρόνια μετά την αποφοίτηση επιλέγουν κατά 48,5% υπάλληλοι, 34,5% επιχειρηματίες και 8,3% διάδοχοι επιχειρήσεων.
Γυναίκες: Σε ποσοστό 86,4% επιλέγουν μία καριέρα υπαλλήλου αμέσως μετά τις σπουδές, 3,1% επιχειρηματίες και 8,7% διάδοχοι επιχειρήσεων. Πέντε χρόνια αργότερα 51,7% εξακολουθούν να βλέπουν ένα εργασιακό μέλλον ως υπάλληλοι, 31,8 επιχειρηματίες και 8,4% διάδοχοι επιχειρήσεων.
Η πλειονότητα των φοιτητών πιστεύει ότι οι γνώσεις που πήραν στο πανεπιστήµιο ενίσχυσε την ικανότητά τους να εντοπίσουν επιχειρηµατικές ευκαιρίες, ενώ λίγο παραπάνω από το 1/3 των φοιτητών θεωρούν ότι υπάρχει ευνοϊκό κλίµα στο πανεπιστήµιό τους για να γίνει κάποιος επιχειρηµατίας. Οι πιο συνήθεις πηγές για την επιχειρηµατική ιδέα, είναι οι σπουδές στο πανεπιστήµιο και τα χόµπυ. Θετική είναι η στάση του κοινωνικού περίγυρου απέναντι στην προοπτική να γίνει κάποιος επιχειρηµατίας.
Το δείγμα της έρευνας περιελάμβανε και 40 ενεργούς επιχειρηματίες, εκ των οποίων οι 16 γυναίκες. Περισσότεροι από του μισούς προέρχονται από τον χώρο των Οικονομικών σπουδών και της Νομικής. Ο δείκτης ικανοποίησης των ενεργών επιχειρηματιών από την επιλογή καριέρας είναι 4,81% στην Ελλάδα, έναντι 5,28 σε όλες τις χώρες. 
Η ταυτότητα της έρευνας
Η σχετική έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για το επιχειρηματικό πνεύμα των φοιτητών, που πραγματοποιήθηκε παράλληλα σε περισσότερες από 50 χώρες και πάνω από 1.000 πανεπιστήμια, με συμμετέχοντες 122.000 φοιτητές. Για την Ελλάδα, την έρευνα συντόνισε το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας του πανεπιστημίου Μακεδονίας και η καθηγήτρια Κατερίνα Σαρρή. Το ελληνικό δείγμα αποτελείται από 649 άτομα (384 γυναίκες, 265 άνδρες), εκ των οποίων οι 524 είναι σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Η έρευνα έγινε μεταξύ φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Οικονοµικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Δηµοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, του Πάντειου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Τα Smartphone της Nokia και οι μηνύσεις κατά της Apple

Τα Smartphone της Nokia και οι μηνύσεις κατά της Apple
Η Nokia έχει επιβεβαιώσει πολλές φορές με όλους τους τρόπους, την επιστροφή της στα smartphones μέσω της HMD Global. Ωστόσο, το comeback δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνει μόνο κινητά, αλλά και τις απαραίτητες μηνύσεις για παραβιάσεις πατεντών.
Η φινλανδική εταιρεία μηνύει την Apple σε ΗΠΑ και Γερμανία. Στην μήνυση η Nokia ισχυρίζεται ότι η Apple έχει παραβιάσει 32 από τις πατέντες της που αφορούν σε οθόνη, user interface, software, κεραίες, chipsets και τεχνολογίες video coding.
Η επίσημη ανακοίνωση δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πως παραβιάζει η Apple τις πατέντες αυτές. Επιπλέον, η Nokia αναφέρει ότι από την συμφωνία που έκανε με την Apple το 2011 και η οποία κάλυπτε κάποιες από τις πατέντες, η Apple έχει απορρίψει νέες προσφορές της Nokia για συμφωνίες που αφορούν σε πατέντες τις οποίες χρησιμοποιεί σε προϊόντα της. Αυτός είναι και ο λόγος που προβαίνει σε μηνύσεις.
Ο Ilkka Rahnasto, επικεφαλής του τμήματος Nokia Patent Business, δήλωσε: «Through our sustained investment in research and development, Nokia has created or contributed to many of the fundamental technologies used in today’s mobile devices, including Apple products. After several years of negotiations trying to reach agreement to cover Apple’s use of these patents, we are now taking action to defend our rights».
Information Technology Engineer - Developer

Τέλος η αυτό-απογραφή στο ΓΕΜΗ πως θα γίνει αναδρομική διαγραφή επιχειρήσεων

Τέλος η αυτό-απογραφή στο ΓΕΜΗ πως θα γίνει αναδρομική διαγραφή επιχειρήσεων
Υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, επιτρέπεται πλέον η «αναδρομική» διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ όπως ορίζει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
Σκοπός είναι να διευκολυνθεί η εκκαθάριση του Γ.Ε.ΜΗ. «από επιχειρήσεις οι οποίες για διάφορους λόγους δεν είναι ενεργές. Ειδικότερα για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η προσπάθεια αφορά την εκκαθάρισή του είτε από επιχειρήσεις που μετέπεσαν σε αυτό αυτόματα από τα μητρώα των Επιμελητηρίων, χωρίς ποτέ να προβούν στην ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, είτε από επιχειρήσεις οι οποίες αν και έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ στην πραγματικότητα δεν είναι ενεργές.»
Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω διατάξεις αφορούν επιχειρήσεις υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα) των οποίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016.
Σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω διευκρινίζεται ότι η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. επιχειρήσεων (ν.π. ή ατομικών) των οποίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016 θα γίνεται αυτεπάγγελτα, ατελώς και χωρίς προσέλευσή τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.
Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών θα διαβιβάζει κάθε μήνα στη Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γ.Γ.Ε.Π.Κ. κατάσταση με τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών βάσει της ΠΟΛ 1163/2016 (ΦΕΚ 3779 Β'). Η εν λόγω κατάσταση θα διαβιβάζεται στη συνέχεια στην Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ, η οποία με τη σειρά της θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή από όλες τις βάσεις δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για τη διαγραφή τυχόν οφειλόμενων επιμελητηριακών τελών και τελών Γ.Ε.ΜΗ. για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής τους.
Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ θα ενημερώνει επιπλέον και τα Επιμελητήρια για τις πραγματοποιηθείσες διαγραφές, προκειμένου αυτά να μεριμνήσουν για την αντίστοιχη ενημέρωση των μητρώων τους και τη διαγραφή τυχόν οφειλόμενων τελών ή συνδρομών για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής.
Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ως υπεύθυνη εκ του νόμου για την άμεση και κατά χρονική ακολουθία λήψη και αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται στο ΓΕΜΗ και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων του ΓΕΜΗ, καλείται όπως σχεδιάσει τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιούνται τα ανωτέρω, σε συνεργασία, στο βαθμό που απαιτείται, με τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Επίσης διευκρινίζεται ότι είναι πλέον ανώφελη η διατήρηση σε λειτουργία της εφαρμογής εγγραφής εταιρειών στο ΓΕΜΗ δηλ. της περίφημης «αυτό-απογραφής». Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ καλείται να τη διακόψει τουλάχιστον ως προς το σκέλος που αφορά στις εγγραφές. Ως προς το σκέλος της εφαρμογής που αφορά στον έλεγχο των ήδη υποβληθέντων αιτήσεων αυτό-απογραφής, η ΚΥΓΕΜΗ μπορεί να το αφήσει διαθέσιμο στις ΥΓΕΜΗ εφόσον διαπιστώνεται, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, ότι υπάρχουν όντως ακόμα ανέλεγκτες τέτοιες.
Κλείνοντας τονίζεται και πάλι ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο επιχειρήσεις οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν κάνει παύση εργασιών πριν τις 23-11-2016, ήτοι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων της ΠΟΛ 1163/2016. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, των οποίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών είναι μεταγενέστερος της 23-11-2016, διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. στην εκάστοτε τρέχουσα ημερομηνία ακολουθώντας τις γενικές διατάξεις.
Έτσι, τα μεν νομικά πρόσωπα διαγράφονται από το ΓΕΜΗ ακολουθώντας τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ και οι δε ατομικές επιχειρήσεις διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. προσκομίζοντας βεβαίωση διακοπής εργασιών από το TAXIS.

Προσφορά - Καμπύλη Προσφοράς - Νόμος Προσφοράς

Προσφορά - Καμπύλη Προσφοράς - Νόμος Προσφοράς
Η τιμή ενός αγαθού προσδιορίζεται σε μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. Η ζήτηση των αγαθών εκδηλώνεται από τους καταναλωτές, οι οποίοι επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας τους από την κατανάλωση διαφόρων αγαθών. Η προσφορά των αγαθών εκδηλώνεται από τις επιχειρήσεις-παραγωγούς, οι οποίες επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των κερδών τους .
Προσφορά (Supply): ενός αγαθού σε μια αγορά καλείται η ποσότητα του αγαθού που είναι διατεθειμένου σε παραγωγοί να προσφέρουν προς πώληση σε κάθε επίπεδο τιμής, κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής στιγμής.
Καμπύλη προσφοράς (Supply Cyrve): δείχνει την ποσότητα του αγαθού που είναι διατεθειμένοι να παράγουν και να προσφέρουν ένας ή πολλοί παραγωγοί σε κάθε τιμή του αγαθού.
Νόμος της προσφοράς (Law of Supply): όταν αυξάνεται η τιμή αυξάνεται και η προσφερόμενη ποσότητα και αντίστροφα όταν μειώνεται η τιμή μειώνεται και η προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Ο.Ε., Ε.Ε. ΚΑΙ Ι.Κ.Ε.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Ο.Ε., Ε.Ε. ΚΑΙ Ι.Κ.Ε.)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δύο (2) Καταστατικά  υπογεγραμμένα σε έντυπη μορφή (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή – αρχείο doc)
Δήλωση Έναρξης/  Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου M3
Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης όπου απαιτείται M6
Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου M7
Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου M8
Φορολογικές ενημερότητες των συμβαλλομένων
Φωτοτυπίες ταυτοτήτων συμβαλλομένων
Ηλεκτρονικό μισθωτήριο
Εναλλακτικά, σε περίπτωση Ι.Κ.Ε.: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 που φέρει το γνήσιο της υπογραφής για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας εκ μέρους των ιδρυτών (να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης, και η χρήση για την οποία προορίζεται)
Εξουσιοδότηση- Υπεύθυνη Δήλωση (εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους τους εταίρους, θεωρώντας το γνήσιο της υπογραφής τους.
Εντολή - Υπεύθυνη Δήλωση των Ιδρυτών ή του Εκπροσώπου για τη Σύσταση προσωπικής Εταιρείας. 
Δήλωση (εφόσον στην ΥΜΣ προσέλθουν όλοι οι ιδρυτές, δηλώνεται εγγράφως ένας εξ αυτών ως εκπρόσωπος). 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Αστυνομική ταυτότητα για Έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε, καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη χώρα (σε φωτοτυπία).
Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους εκτός Ε.Ε, που θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ι.Κ.Ε.
Συμπληρωμένα έντυπα «Δήλωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ / μεταβολής ατομικών στοιχείων» (Μ1) και Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου (Μ7) όπου απαιτείται για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δε διαθέτουν.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ
Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας
Εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
Απόφαση Γ.Σ. στην οποία να αναφέρεται ότι η εν λόγω εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στην υπό ίδρυση εταιρεια
Για τις ΕΠΕ, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία
Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του ΔΣ για τη συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Καταστατικό που φέρει σφραγίδα της Χάγης επίσημα μεταφρασμένο ή θεωρημένο από προξενική αρχή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας (good standing), με διαδικασία apostille.
Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
Συμπληρωμένα από τον υπόχρεο τα έντυπα M3 και Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.

Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων (Υ.Μ.Σ.)

Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων
Η Υπηρεσία μιας Στάσης  (Υ.Μ.Σ.) είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ πολλών υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί μέσω μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην πλατφόρμα του Γ.Ε.ΜΗ. και έχει ως σκοπό την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας κάθε μορφής εμπορικής εταιρίας στη χώρα μας. Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Μ.Σ. δεν εντάσσονται εταιρείες των οποίων η σύσταση δεν είναι πρωτότυπη, αλλά προέρχονται από μετασχηματισμό, όπως επίσης και εταιρείες των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας προϋποθέτει οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή απόφαση.
Πλεονεκτήματα Υ.Μ.Σ.
Δραστική μείωση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για το νέο επιχειρηματία
Μείωση διοικητικού κόστους
Καταπολέμηση φαινόμενων διαφθοράς που πηγάζουν από την πολυπλοκότητα του διοικητικού μηχανισμού,
Υ.Μ.Σ. – Επιμελητήρια – Συμβολαιογράφοι
Οι  Υ.Μ.Σ. που λειτουργούν στα επιμελητήρια ορίζονται ως αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ισχύοντος νόμου και είναι αρμόδιες για τη σύσταση προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. μη υγειονομικού ενδιαφέροντος και Ι.Κ.Ε.).
Για τη σύσταση εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, ορίζεται ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης, εφόσον αυτός πληροί τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις.
Συνοπτική Περιγραφή Διαδικασίας Ίδρυσης Εταιρίας μέσω ΥΜΣ - Επιμελητηρίων
Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα η σύσταση μιας επιχείρησης μέσω της Υ.Μ.Σ. πραγματοποιείται σε δύο φάσεις.
Κατά την Α΄ φάση συντελείται η παραλαβή του φακέλου, γίνεται έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ1-802 (23.3.2011), καθώς και των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων (δηλαδή ελέγχεται εάν οι εξουσιοδοτήσεις έχουν θεωρημένες τις υπογραφές). Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Οι χρόνοι ολοκλήρωσης της Α΄ φάσης δεν ξεπερνούν τα 15΄-30΄, αλλά απαιτούν τη φυσική παρουσία εντεταλμένου προσώπου.
Στη Β΄ φάση της διαδικασίας χρησιμοποιείται η διαδικτυακή εφαρμογή της Υ.Μ.Σ (https://www.geminet.gr/geminet/) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ιστοτόπου του Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr) και η σύσταση  της επιχείρησης λαμβάνει χώρα σε 3 επιμέρους στάδια :
1. Έλεγχος ΑΦΜ των εταίρων και του εκπροσώπου  της εταιρείας – αναζήτηση μέσω του ιστοτόπου της ΓΓΠΣ (taxisNet)
2. Καταχώρηση των κωδικών αριθμών δραστηριότητας, ΚΑΔ.
3. Εγγραφή στο μητρώο του επιμελητηρίου με αυτόματη μετάπτωση των συμπληρωμένων στοιχείων της επιχείρησης από την ηλεκτρονική εφαρμογή της Υ.Μ.Σ. και άμεση έκδοση του Α.Φ.Μ. της νέας εταιρείας.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της Β΄ φάσης ποικίλει και δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία του εκπροσώπου παρά μόνο στο τελικό στάδιο πληρωμών των σχετικών τελών. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται συνήθως εντός 24 ωρών. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν την εταιρεία ολοκληρωμένη μετά το πέρας μίας εργάσιμης μέρας!