Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Δημόσιες Σχέσεις: «ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ».

Δημόσιες Σχέσεις: «ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ».
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν την εικόνα αυτή ώστε να επιδιώκουν οι ομάδες κοινού τη συνεργασία με τον οργανισμό. Δημιουργούν αρμονικές σχέσεις μεταξύ των στελεχών αυξάνοντας την αποδοτικότητα τους.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ένας τομέας δράσης της διοίκησης, που με συγκεκριμένες ενέργειες βελτιώνουν την εικόνα ενός ατόμου μίας επιχείρησης ή ενός προϊόντος. Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι στην ουσία η εγγύηση πως θα φτάσει το κατάλληλο μήνυμα στο κοινό που στοχεύουμε. Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το τμήμα αυτό στην επιχείρηση που επηρεάζει άμεσα την κοινή γνώμη, αλλά και μεταφέρει τα μηνύματα αυτής στα τραπέζια των συναντήσεων των στελεχών.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις ενισχύουν το κύρος του ατόμου, μια ομάδας ενός οργανισμού μιας επιχείρησης.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν και διατηρούν θετικές σχέσεις με τους δημοσιογράφους, τα στελέχη, με την κοινωνία, με τους επενδυτές και με κάθε κοινωνική ομάδα στην οποία απευθύνει μηνύματα ο οργανισμός. Τα τμήματα των Δημοσίων Σχέσεων εισπράττουν και μεταδίδουν.
 •  Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν και εφαρμόζουν πλήρες στρατηγικό πλάνο, μέσα στο οποίο εντάσσουν πλήρη προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις βοηθούν τον οργανισμό να κάνει γνωστά τα προτερήματα του και τα προσόντα του, όπως βέβαια και στις προσωπικότητες που εφαρμόζουν προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δίνουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για τον οργανισμό, στην κοινή γνώμη.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις τείνουν στο να καταστήσουν πιο ανθρώπινες τις επιχειρήσεις, δηλαδή να τις κάνουν να ενεργούν όχι σαν ανώνυμες οντότητες αλλά σαν ανθρώπινα όντα, σε όλες τις σχέσεις τους με τα ανθρώπινα όντα.
 • Oι Δημόσιες Σχέσεις είναι η τέχνη του να παρακινήσεις τους ανθρώπους να κάμουν δουλειές μαζί σου.
 • Oι Δημόσιες Σχέσεις είναι οι ενέργειες αυτές που φροντίζουν η κοινή γνώμη να μάθει αυτό που κάνουν καλά οι επιχειρήσεις.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις εξαφανίζουν όλες αυτές τις αναρίθμητες απάτες που χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις ώστε να ξεγελούν την κοινή γνώμη.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το ιδανικό εργαλείο για τη διαχείριση μιας εταιρείας.
Οι Δημόσιες Σχέσεις εργάζονται στους ακόλουθους τομείς:
 • Ερευνούν και μελετούν. Διαβάζουν ενημερώνονται.
 • Παρέχουν συμβουλές, και καταστρώνουν στρατηγικό πλάνο.
 • Αναπτύσσουν σχέσεις αλληλοσεβασμού, με τις ομάδες κοινού.
 • Δημιουργούν σχέσεις εντός των οργανισμών.
 • Οργανώνουν δεκάδες δραστηριότητες που εντάσσονται στα προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων.
 • Συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων δίνοντας πληροφορίες.