Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Μάρκετινγκ Εκδηλώσεων (Event marketing)


Μάρκετινγκ Εκδηλώσεων (Event marketing)
Όταν μια επιχείρηση θέλει να επικοινωνήσει με το κοινό στόχο της, για να του μεταφέρει συγκεκριμένο μήνυμα, μπορεί να το κάνει τόσο με την χρήση διάφορων καναλιών επικοινωνίας (π.χ. τηλεόραση, ιντερνέτ, περιοδικά) όσο και με διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, δηλαδή με διαφορετικές στρατηγικές μάρκετινγκ. Μια από αυτές τις στρατηγικές είναι και το μάρκετινγκ εκδηλώσεων (event marketing), όπου η επιχείρηση επικοινωνεί, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη σχέσεων με το εκάστοτε κοινό στόχο. Είναι η ολοκλήρωση ενός συνόλου επικοινωνιακών στοχεύσεων της επιχείρησης σε έναν κοινό άξονα ή θεματολογία ένας προσεκτικός σχεδιασμός της επικοινωνιακής δράσης, με ξεκάθαρα ορισμένους στόχους. 
Αυτό που περιλαμβάνει σχεδιασμό της εκδήλωσης το εντάσσει στην συνολική επικοινωνιακή στρατηγική της επιχείρησης (διαφήμισης και δημόσιες σχέσεις). Το Μάρκετινγκ Εκδηλώσεων είναι  κομμάτι του προγράμματος ολοκληρωμένης επικοινωνίας( στόχοι, ιδέα, στρατηγική, εκτέλεση).
Στόχοι της Εκδήλωσης
Στον σχεδιασμό μιας εκδήλωσης οριοθετείτε ο στόχος του. Ανάλογα με τον στόχο που έχει τεθεί από την επιχείρηση τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θα αποφασιστεί και η ανάλογη εκδήλωση. Άλλη ενέργεια - δράση εάν ό στόχος της επιχείρησης είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας, ενώ, εάν ο στόχος είναι η ενίσχυση της σχέσης με συγκεκριμένο τμήμα των καταναλωτών, θα διοργανωθεί μια εκδήλωση με άλλη ενέργεια - δράση.
Στόχοι:
 • Η αύξηση του κοινού στο οποίο απευθύνεται η επιχείρηση
 • Η επιτυχημένη προσέγγιση του κοινού
 • Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας
 • Η αύξηση των πωλήσεων
 • Η αύξηση των κερδών
Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι απαραίτητοι για την επιχείρηση, προκειμένου να δικαιολογηθεί η επένδυση στην συγκεκριμένη εκδήλωση.
Βασική ιδέα της Εκδήλωσης (Event Concept)
Μετά τον ορισμό του στόχου της εκδήλωσης, με βάση αυτήν, θα ληφθούν και οι αποφάσεις για τον σχεδιασμό της.  Κάθε εκδήλωση μπορεί ως ενέργεια – δράση να είναι ένα ακόμη προϊόν της επιχείρησης. Συνεπώς, οι στρατηγικές μάρκετινγκ που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
 • Καθορισμός του προϊόντος (δηλαδή της εκδήλωσης)
 • Ορισμός τιμής (ή τιμών)
 • Διανομή (θέματα που αφορούν χώρο εκδήλωσης η και εισιτήρια)
 • Επικοινωνία της εκδήλωσης.
Επικοινωνία της Εκδήλωσης (Event Promotion)
Η επικοινωνία της εκδήλωσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι μέσα από μια σωστή επικοινωνία της, θα μπορέσει να γίνει γνωστή στο εκάστοτε κοινό, στόχο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν οι καταναλωτές να το δουν σαν κομμάτι της συνολικής επικοινωνιακής στρατηγικής, και όχι σαν ένα μεμονωμένο γεγονός που διοργάνωσε συγκυριακά η επιχείρηση. 
Αποφάσεις για σχεδιασμό μίας εκδήλωσης:
 • Θεματολογία εκδήλωσης
 • Χώρος
 • Πόροι
 • Διάρκεια
 • Διαμόρφωση χώρων
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις σε ήχο και εικόνα
 • Προμηθευτές 
 • Πιθανές ανάγκες διαμονής 
Αριθμός και εύρος αποφάσεων εξαρτάται από το μέγεθος, την έκταση και τον σκοπό της εκδήλωσης. Η αποτελεσματική σχεδίαση και η επικοινωνιακή στρατηγική της εκδήλωσης, της επιχείρησης οφείλει να ορίσει την επωνυμία της εκδήλωσης, την διαφημιστική στρατηγική αλλά και την στρατηγική δημοσίων σχέσεων της επιχείρησης. Ορίζοντας την επικοινωνία της εκδήλωσης, παραμένουν να οριστούν διαδικαστικά θέματα που αφορούν την διοργάνωσή της. 
Καταγραφή κάθε λεπτομέρειας που έχει να κάνει με την εκδήλωση:
 • Επιλογή Χώρου
 • Εγκαταστάσεις
 • Γεύματα και Διαμονή
 • Προσωπικό
 • Logistics και άλλες υποστηρικτικές διαδικασίες
 • Ασφάλεια και Προστασία της εκδήλωσης. 
Υπάρχουν διάφορα είδη εκδηλώσεων, από τα οποία μπορεί να επιλέξει η επιχείρηση. 
Ανάλογα με την στρατηγική της και τον εκάστοτε στόχο της, επιλέγει την πλέον κατάλληλη όπως:
 • Μάρκετινγκ ηλεκτρονικών εκδηλώσεων
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων σε φεστιβάλ – χώρους διασκέδασης
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν την επιχείρηση
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων σε εμπορικές εκθέσεις
 • Διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων