Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

MARKETING

MARKETING
"Η ικανοποίηση  αναγκών με επικερδή τρόπο"
Το μάρκετινγκ είναι μια κοινωνική διαδικασία και ταυτόχρονα μια διαδικασία μάνατζμεντ με την οποία τα άτομα και οι ομάδες αποκτούν ότι χρειάζονται και επιθυμούν μέσω της παραγωγής της προσφοράς και της ανταλλαγής προϊόντων/υπηρεσιών αξίας με άλλον.
Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία της πώλησης, είναι η διαφήμιση και προώθηση, είναι η έρευνα αγοράς.
Το πετυχημένο μάρκετινγκ είναι μια κερδοφόρα πώληση.  
Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία της διοίκησης με την οποία εντοπίζονται, προβλέπονται και ικανοποιούνται οι ανάγκες του καταναλωτή με κάποιο κέρδος για την επιχείρηση
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ)
Το Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της σύλληψης, της τιμολόγησης, της προώθησης και της διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών που θα προκαλέσουν ανταλλαγές, οι οποίες θα ικανοποιήσουν αντικειμενικούς στόχους των ατόμων και των οργανισμών.
Ένας άλλος ορισμός του Μάρκετινγκ είναι αυτός που ορίζει το Μάρκετινγκ ως τη διαδικασία που συνδυάζει τα μέσα της επιχείρησης με τις ανάγκες του καταναλωτή.
Η ιδέα της ικανοποίησης του καταναλωτή είναι το βασικότερο σύμβολο πίστης του Μάρκετινγκ. Αποτέλεσμα αυτής της φιλοσοφίας είναι:
    ·ευχαριστημένοι, σταθεροί και μόνιμοι πελάτες
    ·και συνεπώς σταθερά κέρδη για την επιχείρηση.
Όπως σωστά αναφέρει ο Ph. Kotler  Οι πωλήσεις της επιχείρησης, για κάθε περίοδο, προέρχονται από δύο ομάδες:
    ·τους καινούριους πελάτες και
    ·τους παλαιούς πελάτες.
Κοστίζει πάντα περισσότερο η προσέλκυση καινούριων πελατών, παρά η διατήρηση των παλιών πελατών.»
Ο ικανοποιημένος πελάτης:
    1.Αγοράζει ξανά.
    2.Λέει καλά λόγια στους άλλους για το προϊόν.
    3.Δίνει λιγότερη σημασία στις ανταγωνιστικές μάρκες και τη διαφήμιση.
    4.Αγοράζει και άλλα προϊόντα από την ίδια επιχείρηση.
Το μάρκετινγκ ασχολείται με τον εντοπισμό και την ικανοποίηση των ανθρώπινων και κοινωνικών αναγκών.
Διοίκηση του μάρκετινγκ είναι η τέχνη και η επιστήμη της επιλογής αγορών και της προσέλκυσης, της διατήρησης, και της αύξησης του αριθμού των πελατών μέσω της δημιουργίας , της προσφοράς, και της επικοινωνίας ανώτερης αξίας στον πελάτη.
Σκοπός του μάρκετινγκ είναι να μάθουμε και να καταλάβουμε τον πελάτη  τόσο καλά, ώστε το προϊόν ή υπηρεσία να του ταιριάζει και να πουλιέται από μόνη της.

Αποτέλεσμα του μάρκετινγκ πρέπει να έχει ένα πελάτη που είναι έτοιμος να αγοράσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: