Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ
Με τον όρο στρατηγική marketing, εννοούμε ότι ένας Μάρκετερ (επιχειρησιακός σύμβουλος) αναφέρεται σε διαφημιστικές καμπάνιες και τακτικές εντυπωσιασμού. Η στρατηγική marketing αφορά την προώθηση ενός νέου προϊόντος, αλλά και την επιλογή του κατάλληλου αγοραστικού κοινού. Απαιτεί επιχειρηματίες που ξέρουν όχι μόνο πώς να δημιουργούν προϊόντα υψηλής αξίας, αλλά και πώς να αυξάνουν αυτή την αξία στα μάτια των πελατών τους, επιλέγοντας τον καταλληλότερο τρόπο παρουσίασης και επικοινωνίας.  
Τι είναι η στρατηγική marketing;
Στρατηγική Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία η οποία μπορεί να επιτρέψει σ’ έναν οργανισμό να προσηλώνεται στους περιορισμένους πόρους του με τις καλύτερες ευκαιρίες, ώστε να αυξάνει τις μικτές απολαβές και να επιτυγχάνει παράταση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μια στρατηγική μάρκετινγκ θα πρέπει να επικεντρώνεται γύρω από την έννοια κλειδί πως ο κύριος σκοπός είναι η ικανοποίηση του πελάτη.
Η στρατηγική μάρκετινγκ είναι μια μέθοδος εστίασης των ενεργειών και πόρων ενός οργανισμού σε μια διαδικασία δράσης που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες πωλήσεις και επικράτηση μιας στοχευόμενης θέσης στην αγορά.
Μια στρατηγική μάρκετινγκ συνδυάζει ανάπτυξη προϊόντων, προώθηση, διανομή, τιμολόγηση, σχέση με τη διοίκηση και άλλα στοιχεία, όπως εξακρίβωση των καθορισμένων στόχων μάρκετινγκ και πώς αυτοί μπορούν να επιτευχθούν ιδανικά εντός ενός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Η στρατηγική μάρκετινγκ προσδιορίζει την επιλογή των αντικειμενικών στόχων και την κατανομή των πόρων. Είναι αποτελεσματικότερο όταν αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της γενικής σταθερής στρατηγικής, καθορίζοντας πως ο οργανισμός θα προσελκύσει επιτυχημένα πελάτες, πιθανούς αγοραστές και ανταγωνιστές στο χώρο της αγοράς. Δεδομένου ότι ο πελάτης αποτελεί την εισοδηματική πηγή της εταιρείας, η στρατηγική μάρκετινγκ είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις πωλήσεις. Ένα βασικό συστατικό της στρατηγικής μάρκετινγκ είναι να κρατάς σε επικοινωνία το μάρκετινγκ με τη κυρίαρχη αποστολή της εταιρείας που έχει διακηρυχθεί.
Μία επιτυχημένη στρατηγική μάρκετινγκ πρέπει να είναι σωστά δομημένη με ξεκάθαρο προγραμματισμό πάνω στο οποίο θα καθοριστεί η μορφή παρουσίασης-επικοινωνίας και ο τρόπος λανσαρίσματος στην καταναλωτική αγορά, με σκοπό την κυριαρχία του προϊόντοςκαι στόχο το κέρδος της επιχείρησης.   
Μια στρατηγική μάρκετινγκ μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση ενός πλάνου μάρκετινγκ. Ένα πλάνο μάρκετινγκ περιλαμβάνει μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες που απαιτούνται ώστε να εκτελεσθεί επιτυχημένα μια στρατηγική μάρκετινγκ.
Μια στρατηγική αποτελείται από μια καλά μελετημένη σειρά από τακτικές, ώστε να γίνει ένα πλάνο μάρκετινγκ αποτελεσματικότερο. Οι στρατηγικές μάρκετινγκ χρησιμεύουν ως βασικό θεμέλιο των πλάνων μάρκετινγκ που σχεδιάστηκαν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αγοράς και να επιτύχουν τον αντικειμενικό σκοπό του μάρκετινγκ. Πλάνα και αντικειμενικοί στόχοι είναι συνήθως δοκιμασμένα για μετρήσιμα αποτελέσματα.
Μια στρατηγική μάρκετινγκ συχνά ενοποιεί τους στόχους του μάρκετινγκ, τις πολιτικές και τις επιπτώσεις πράξης (τακτικές) μιας εταιρίας σε ένα συνεκτικό σύνολο. Ομοίως, διάφορα σκέλη από τη στρατηγική, που θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν τη διαφήμιση, τα κανάλια μάρκετινγκ, το διαδικτυακό μάρκετινγκ, την προώθηση και τις σχέσεις του κοινού, μπορεί να είναι προγραμματισμένα να προκληθούν. Πολλές εταιρείες συνδέουν διαδοχικά μια στρατηγική σ’ ολόκληρο τον οργανισμό δημιουργώντας τακτικές στρατηγικής που έπειτα γίνονται στρατηγικοί στόχοι για την επόμενη βαθμίδα ή ομάδα. Κάθε μία ομάδα αναμένεται να λάβει αυτό το στρατηγικό στόχο και να αναπτύξει μια σειρά από τακτικές προκειμένου να τον επιτύχει. Και αυτό γιατί, είναι σημαντικό ώστε να επιτευχθεί ο κάθε στρατηγικός στόχος.
Οι στρατηγικές μάρκετινγκ είναι δυναμικές και διαδραστικές. Είναι εν μέρη προσχεδιασμένες και εν μέρη απροσχεδίαστες.
Ο Μάρκετερ χρειάζεται να χρησιμοποίηση διαφορετικές μεθόδους προώθησης και πολλαπλές δημιουργικές διαφημιστικές προσεγγίσεις. Η επιλογή του slogan και η παρουσίαση του προϊόντος-υπηρεσίας θα πρέπει να ξεχωρίσουν, να εντυπωσιάσουν.
Η έρευνα αγοράς για το νέο προϊόν-υπηρεσία θα βοηθήσει τον Μάρκετερ να έχει μια αναλυτική οπτική της τρέχουσας στρατηγικής των ανταγωνιστών και μία ξεκάθαρη ιδέα του κύκλου ζωής του.
Η στρατηγική μάρκετινγκ σε μια νέα επιχείρηση είναι:
Να επιλέξει το νέο όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας σου
Να υπολογίσει τον κύκλο ζωής του προϊόντος σου
Να αναπτύξει μία στρατηγική προώθησης, βασισμένη στο υπάρχον κεφάλαιό σου
Να βελτιώσει την υπάρχουσα στρατηγική προώθησής σου μέσω των λειτουργιών δυναμικού σχολιασμού
Ο Μάρκετερ με την στρατηγική μάρκετινγκ δίνει νέα ώθηση στην επιχείρησή σου, δημιουργεί νέες στρατηγικές προώθησης και προσέγγισης των νέων και παλαιών πελατών που εσύ θέλεις, δίνοντάς τους το προϊόν-υπηρεσία που ζητάνε.
Ο επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο και χρήμα από όσο μπορεί να διαθέσει ένα υποψήφιος επιχειρηματίας. Χρειάζεται υπομονή και διάθεση για πολλά, διαχειρίσιμα ρίσκα. Η στρατηγική μάρκετινγκ προσφέρει στον επιχειρηματία ολοκληρωμένες, αντικειμενικές συμβουλές για το πώς να προσεγγίσει και του παρουσιάζει την κατάταξή του σε σχέση με άλλους νέους επιχειρηματίες στην αγορά.