Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Open Rate, πως να το αυξήσετε

Open Rate, πως να το αυξήσετε

Open Rate είναι το ποσοστό των ανθρώπων που ανοίγουν τα email μας.

Όταν για παράδειγμα λέμε ότι έχουμε 35% Open Rate, σημαίνει ότι στα 100 email που στείλαμε το άνοιξαν 35 δυνητικοί πελάτες μας.

Στην παρακάτω λίστα βλέπουμε τους Μέσους Όρους στο Open Rate, σε διάφορους κλάδους από τα στατιστικά που μας δίνει το Mailchimp.

Agriculture and Food Services 24.71%

Architecture and Construction 24.78%

Arts and Artists 27.23%

Beauty and Personal Care 18.48%

Business and Finance 20.97%

Computers and Electronics 20.87%

Consulting 19.54%

Creative Services/Agency 22.41%

Daily Deals/E-Coupons 15.22% (LOW)

E-commerce 16.75%

Education and Training 22.00%

Entertainment and Events 21.21%

Health and Fitness 21.93%

Hobbies 28.46% (TOP)

Home and Garden 23.82%

Insurance 21.56%

Legal 22.49%

Manufacturing 21.74%

Marketing and Advertising 17.81%

Media and Publishing 22.14%

Medical, Dental, and Healthcare 22.43%

Music and Musicians 22.86%

Non-Profit 24.98%

Pharmaceuticals 20.02%

Real Estate 20.84%

Restaurant 21.17%

Software and Web App 20.95%

Sports 25.41%

Travel and Transportation 20.69%

Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι κλάδοι κινούνται μεταξύ 20-23%.

Το Open Rate ως δείκτης μας καθοδηγεί ώστε το email μας να έχει την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται ώστε να είναι πετυχημένος ο στόχος μας.

Παράδειγμα:

Εάν έχουμε κάποιο e-Shop και στείλουμε ένα email με στόχο να πουλήσουμε κάποιο προϊόν μας και έχουμε Open Rate 50% και πωλήσεις μηδέν(0) δεν είναι αποτελεσματικό το email μας.

Εάν έχουμε Open Rate 15% αλλά αγοράσουν 2 άτομα; Είναι αποτελεσματικότερο από το προηγούμενο παράδειγμα.

Να δούμε με ποιο τρόπο θα αυξήσουμε το ποσοστό μας από (πχ) 30% στο 40% ή και παραπάνω.

Καταρχήν θα στείλουμε το email μας κανονικά όπως το είχαμε προγραμματίσει.

Εάν είχε Open Rate 25,00% το οποίο είναι αρκετά καλό και πάνω από τον Μ.Ο. Έπειττα στέλνουμε το email αυτό ξανά μετά από 1 εβδομάδα, σε όσους ΔΕΝ άνοιξαν το προηγούμενο.

Είναι ακριβώς το ίδιο email με την διαφορά ότι έχουμε γράψει άλλο τίτλο (βάζουμε ένα νέο subject line για να φαίνεται διαφορετικό).

Εάν είχε Open Rate 18,30%, είναι πάρα πολύ καλό για 2ο email σε άτομα που δεν άνοιξαν το 1ο.

Το συνολικό Open Rate έφτασε το 43,30%.  Συνολική αύξηση σχεδόν κατά 50,00% στο Open Rate.

Συμπέρασμα:

Ακολουθούμε τα εξής βήματα για να αυξήσουμε το Open Rate:

1. Παίρνουμε το τελευταίο email που στείλαμε

2. Αφήνουμε να περάσουν τουλάχιστον 3-7 ημέρες

3. Βρίσκουμε αυτούς που ΔΕΝ άνοιξαν το 1ο

4. Αλλάζουμε μόνο τον τίτλο και το στέλνουμε ξανά