Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Ορισμός και απόψεις θεωρητικών για τις δημόσιες σχέσεις

Ορισμός και απόψεις θεωρητικών για τις δημόσιες σχέσεις
Ο όρος «Δημόσιες Σχέσεις» είναι μετάφραση του αντίστοιχου Αγγλικού όρου «Public Relations».
Ο όρος αυτός, επινοήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, με τη σημερινή του μορφή, στην Αμερική. Για πολλούς Έλληνες θεωρητικούς των δημοσίων σχέσεων, ο όρος«Public Relations», δεν έχει αποδοθεί σωστά στην Ελληνική γλώσσα. Η σωστότερη απόδοση είναι «σχέσεις με το κοινό», γιατί, «δημόσιες», σημαίνει συνήθως αυτό που έχει σχέση με το δημόσιο, δηλ. με το κράτος. Έτσι εύκολα μπορεί κάποιος μπορεί να παρανοήσει και να πιστέψει πως δημόσιες σχέσεις είναι «οι σχέσεις με το κράτος» ενώ πραγματικά σημαίνει  «σχέσεις με το κοινό».
Άποψη Αμερικανών θεωρητικών για τις δημόσιες σχέσεις
Δημόσιες σχέσεις είναι μια λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, χωρίς να παραγνωρίζεται και η σημασία των δημοσίων σχέσεων στον κοινωνικό τομέα.
Άποψη Γάλλων θεωρητικών για τις δημόσιες σχέσεις
Δημόσιες σχέσεις είναι κοινωνικό λειτούργημα το οποίο έχει «σαν βάση τη διασφάλιση της ανθρώπινης προσωπικότητας και την αποφυγή της προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και η σταθερή αναζήτηση της αρμονίας του κοινωνικού συμφέροντος».
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί των δημοσίων σχέσεων όπως:
Δημόσιες σχέσεις είναι οι προγραμματισμένες ενέργειες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, που αποβλέπουν στη δημιουργία και διατήρηση επικοινωνίας, κατανόησης και καλών σχέσεων με το κοινό.
Η Αμερικανική Εταιρεία δημοσίων σχέσεων αναφέρει ότι, «δημόσιες σχέσεις είναι η δραστηριότητα μιας επιχείρησης, ιδρύματος, κυβέρνησης  ή άλλου οργανισμού, για να δημιουργήσει και να διατηρήσεις σταθερές και παραγωγικές σχέσεις με ειδικά τμήματα του κοινού ( όπως καταναλωτές, υπάλληλοι, μέτοχοι ) και με το κοινό γενικά , σε τρόπο ώστε να προσαρμόζονται ( οι ενέργειες του οργανισμού) στο περιβάλλον και να διερμηνεύσουν τις απόψεις του κοινού στην κοινωνία»
Τον ίδιο ορισμό υιοθέτησε και το λεξικό Webster.
Ο Γάλλος θεωριτικός Leuis Salleron αναφέρει ότι, «δημόσιες Σχέσεις, στην αρχή τους είναι το σύνολο των μέσων που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στο προσωπικό τους, στους κύκλους που συναλλάσσονται και γενικά με το κοινό, με σκοπό να ενισχύσουν τη δραστηριότητα τους και να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη τους. Στο τέρμα τους είναι το αρμονικό σύνολο των κοινωνικών σχέσεων που δημιουργούνται από την οικονομική δραστηριότητα, μέσα σε ένα κλίμα ειλικρίνειας και αλήθειας».
Ο ορισμός του Βρετανικού Ινστιτούτου Δημοσίων Σχέσεων, τον οποίο δέχεται και η Ελληνική Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων θεωρεί ότι, « Δημόσιες Σχέσεις είναι η προμελετημένη, προδιαγραμμένη και συστηματικά καταβαλλόμενη προσπάθεια για τη δημιουργία και διατήρηση μιας αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ ενός οργανισμού και του κοινού».
Η Διεθνής Ένωση Δημοσίων Σχέσεων (I.P.R.A.) δίνει τον εξής ορισμό « δημόσιες σχέσεις είναι ένα λειτούργημα κατεύθυνσης με χαρακτήρα μόνιμο και οργανωμένο, με το οποίο μια επιχείρηση ή ένας δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός προσπαθεί να πετύχει και να διατηρήσει την κατανόηση, τη συμπάθεια και τη συνδρομή εκείνων με τους οποίους έχει σχέσεις ή επιθυμεί να σχετιστεί».
Ένας ακόμα γνωστός ορισμός είναι του Public Relations News όπου οι Αμερικάνοι θεωρητικοί G. Και D. Griswold ορίζουν ότι, «δημόσιες σχέσεις είναι μία λειτουργία διοίκησης, η οποία σταθμίζει τις απόψεις και τις τάσεις του κοινού, ρυθμίζει και συντονίζει την πολιτική και τους τρόπους ενέργειας ενός ατόμου ή ενός οργανισμού σύμφωνα με τα συμφέροντα της κοινής γνώμης και εκτελεί μια προγραμματισμένη δραστηριότητα, με σκοπό να κερδίσει την κατανόηση και την αποδοχή του κοινού».
Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια BRITANNIKA Δημόσιες Σχέσεις θεωρούνται «Η μορφή επικοινωνίας που ανάγεται στις σχέσεις μεταξύ μιας μονάδας η οποία υποκύπτει ή επιζητεί τη δημόσια προσοχή και ενός ποικιλόμορφου κοινού που ενδιαφέρεται ή μπορεί να ενδιαφερθεί γι αυτήν».
Ένας πολύ σύντομος αλλά ουσιαστικός ορισμός έχει διατυπωθεί από τον κ. Θαλή Κουτούπη, πρωτοπόρο στον χώρο της πολιτικής επικοινωνίας, ο οποίος έχει σχεδιάσει από το 1974 δεκάδες εκστρατείες πολιτικής και κοινωνικής επικοινωνίας, για λογαριασμό κομμάτων, κρατικών οργανισμών, ιδρυμάτων και πολιτικών, ενώ σήμερα είναι υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις των εταιρειών «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» Α.Ε. (1986), Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (2001), Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξύλου "Akritas" Α.Ε. (2003), Εφημερίδα «Εξπρές» (2004). Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν, «οι Δημόσιες σχέσεις είναι 90% να κάνεις το σωστό και 10% να μιλάς για αυτό».