Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Ανάλυση μοντέλου επικοινωνίας

Ανάλυση μοντέλου επικοινωνίας
Για να έχει η επιχείρηση μια σχέση κατανόησης με το κοινό επιβάλλεται να υπάρχει μεταξύ τους επικοινωνία, για την επίτευξη της οποίας απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία και να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
«Ποιος» είναι ο φορέας του μηνύματος, ποιος είναι ο αποστολέας ή ο επικοινωνητής, αυτός δηλ. που θέλει κάτι να πει, να στείλει το μήνυμα. Η πηγή της πληροφόρησης μπορεί να είναι ένα άτομο, μια ομάδα, μια επιχείρηση, ένας δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός. Σκοπός τους μέσα από την πληροφόρηση να διεγείρουν το ενδιαφέρον μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ανθρώπων.
«Τι θα πει». Ιδιαίτερη προσοχή στο πως θα το πει και πότε, ποια χρονική στιγμή ώστε να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και θετικό αντίκτυπο με τον τρόπο που θα επιλέξει να στείλει το μήνυμα. Είναι σημαντικό η ερμηνεία του μηνύματος από τον αποδέκτη να γίνει σωστά για να γίνει κατανοητό και το μήνυμα. Προσοχή πολλές φορές πριν τον αποδέκτη υπάρχει άλλο άτομο που ερμηνεύει το μήνυμα όπως π.χ. η γραμματέας που προωθεί προς τον προϊστάμενο της το μέρος της αλληλογραφίας που εκείνη θεωρεί σημαντικό.
«Με ποιο μέσο». Από τα μεγαλύτερα προβλήματα αποτελεί η επιλογή του μέσου που μπορεί να είναι ο προφορικός λόγος, οι επιστολές, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, το ράδιο, η τηλεόραση κ.α.. Συνήθως επιλέγονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και εκεί πρέπει να γίνει σύγκριση και επιλογή του σωστότερου κατά περίπτωση.
«Σε ποιον» απευθύνεται. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας κρίνεται από τη γνώση του αποδέκτη από τον αποστολέα. Να γνωρίζει που θέλει να στείλει το μήνυμα, ποιες είναι οι ανάγκες του, το περιβάλλον του, οι δραστηριότητες του.
Ανάδραση ή επαναπληροφόρηση (feedbac). Πληροφορίες και γνώμες από το κοινό επιστρέφουν στον αποδέκτη. Αυτό κυρίως πραγματοποιείται με την έρευνα δημοσίων σχέσεων, για εξακρίβωση της εντύπωσης και τον αντίκτυπο που είχε το μήνυμα στον αποδέκτη.