Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Εμπορική επικοινωνία

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εμπορική επικοινωνία είναι η μορφή εκείνη επικοινωνίας που αποβλέπει να  μεταβιβάσει  μηνύματα στις κοινωνικές ομάδες έτσι ώστε να βελτιώσει και αναπτύξει την οικονομική λειτουργία της επιχείρησης.
Η εμπορική επικοινωνία τοποθετείται στην «πολιτική προώθησης» και μέσα στο ολοκληρωμένο «marketing mix» της επιχείρησης.
Το marketing mix είναι τα γνωστά 4P:
-Προϊόν (Product)
-Τιμή (Price)
-Προώθηση (Promotion)
-Τοποθέτηση στην αγορά (Place)
Η προώθηση προϊόντος (Product Promotion) αποτελείται από τέσσερις δραστηριότητες:
-Διαφήμιση (Advertising)
-Προσωπικές πωλήσεις (Personal Selling)
-Προώθηση πωλήσεων (Sales Promotion)
-Δημόσιες σχέσεις (Public Relations)
Βασικότερες δραστηριότητες της προώθησης θεωρούνται
-η διαφήμιση και
-η προσωπικές πωλήσεις,
συμπληρώματα της διαφήμισης και των προσωπικών πωλήσεων που επενεργούν και σαν συντονιστικά στοιχεία είναι:
-η προώθηση και
-οι δημόσιες σχέσεις
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επικοινωνία δεν περιορίζεται μόνον μεταξύ της επιχείρησης και του τελικού καταναλωτή αλλά υπάρχει και η ανάγκη επικοινωνίας με τους φορείς των καναλιών διανομής π.χ. χονδρέμπορους, λιανέμπορους κτλ.
Ο διαχωρισμός μεταξύ των τεσσάρων δραστηριοτήτων της προώθησης είναι δύσκολος γιατί πολλές φορές παρουσιάζουν ομοιότητες και υπάρχει αλληλοκάλυψη. Έχουν όμως και ουσιαστικές διαφορές και χρησιμοποιούν ορισμένα media για την επίτευξη του στόχου τους που είναι φυσικά ο επηρεασμός του αποδέκτη προς όφελος της επιχείρησης.