Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Δημόσιες Σχέσεις και Κοινή Γνώμη

Δημόσιες σχέσεις και κοινή γνώμη
Αποτέλεσμα άσκησης των δημοσίων σχέσεων είναι η δημοσιότητα, που χρησιμεύει για την πληροφόρηση της κοινής γνώμης.
Δημοσιότητα-πλεονέκτημα και διαφορά με τις δημόσιες σχέσεις
Μπορούμε να ορίσουμε ως δημοσιότητα «κάθε πληροφορία που παρέχεται με τη μορφή είδησης και αποσκοπεί στην προώθηση των συμφερόντων ενός ατόμου, μιας επιχείρησης, ενός ιδρύματος, ενός θεσμού ή ενός τόπου». Ή
Με μια διαφορετική προσέγγιση μπορούμε να ορίσουμε πως «δημοσιότητα είναι η χωρίς χρήματα μεταβίβαση πληροφοριών, ειδήσεων, γεγονότων, νέων κ.λ.π., που μπορεί να αφορούν ένα προϊόν, μια επιχείρηση, έναν οργανισμό, ή και ένα κράτος, προς τις κοινωνικές ομάδες ή προς το κοινό, με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους».
Πλεονέκτημα δημοσιότητας:
-Αυθεντική
-Αξιόπιστη
Γιατί φαίνεται ότι παρουσιάζεται και δημιουργείται από τα ίδια τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Διαφορά δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων
Σύμφωνα με τον D. Einn «στη διαφήμιση το πρόβλημα είναι να βρεθεί το μέσο με το οποίο θα φτάσουμε στο μεγαλύτερο μέρος του κοινού που μας ενδιαφέρει. Στη δημοσιότητα το πρόβλημα είναι να βρούμε τα νέα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους εκδότες των μέσων δημοσιότητας».
Τύποι δημοσιότητας
Δημοσιότητα με την ευρεία έννοια, όπου η πληροφόρηση γίνεται με τρόπο αντικειμενικό, χωρίς παράθεση σχολίων. Η κοινή γνώμη ενημερώνεται, παίρνει θέση  και βγάζει ελεύθερα τα δικά της συμπεράσματα.
Δημοσιότητα με την στενή έννοια, όπου η πληροφόρηση γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο ώστε από ανάλογους σχολιασμούς να οδηγηθεί η κοινή γνώμη να δει το συγκεκριμένο θέμα από την οπτική γωνία του φορέα του μηνύματος.