Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στη σύγχρονη επιχείρηση

Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στη σύγχρονη επιχείρηση
Η δημιουργία όμως μιας καλής εικόνας της επιχείρησης ή ενός οργανισμού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές δυσκολίες γιατί το κοινό τηρεί συχνά στάση προκατάληψης και εχθρικότητας απέναντι τους. Εδώ αντιλαμβανόμαστε και την σπουδαιότητα του ρόλου των δημοσίων σχέσεων που είναι, με σωστό σχεδιασμό και κατάλληλους χειρισμούς να ενισχύσουν την εικόνα της επιχείρησης ή του οργανισμού, να μειώσουν τις συγκρούσεις και να κάνουν αποδεκτή την επιχείρηση ή τον οργανισμό στην κοινωνία. 
Αναλυτικότερα:
-Προσπαθούν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την εικόνα του οργανισμού.
-Επιδιώκουν να μετατρέψουν διάφορες δυσάρεστες και δυσμενείς καταστάσεις, όπως την εχθρότητα, την προκατάληψη του κοινού απέναντι στις επιχειρήσεις, την απάθεια και την άγνοια σε ευμενείς δηλαδή σε συμπάθεια, αποδοχή, ενδιαφέρον και γνώση αντίστοιχα.
-Επιδιώκουν την αύξηση της φήμης και πελατείας αναπτύσσοντας την κατανόηση του κοινού.
-Επιδιώκουν ευρεία καταναλωτική αποδοχή των προϊόντων της εταιρείας. Κάνουν πιο εύκολη την εισαγωγή νέων προϊόντων.
-Προσπαθούν να προωθήσουν σωστές εργασιακές σχέσεις και να μειώσουν τις εργασιακές συγκρούσεις.
-Διευκολύνουν τις επενδύσεις της επιχείρησης ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν τις συγχωνεύσεις και συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις.
-Κρατούν ενήμερη τη διοίκηση των επιχειρήσεων για τις απόψεις και τις εντυπώσει που το περιβάλλον έχει για αυτές.