Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Σκοπός των δημοσίων σχέσεων

Σκοπός των δημοσίων σχέσεων
Οι Δημόσιες σχέσεις προσπαθούν να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο κέρδος και την κοινωνική αποδοχή. Η εποχή που το κύριο και μοναδικό ίσως μέλημα της επιχείρησης ήταν το κέρδος είναι παρελθόν.
Η σύγχρονη επιχείρηση έχει αποκτήσει κοινωνική ευθύνη και  στις δημόσιες σχέσεις υιοθετούν την αρχή πως το σπουδαιότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού είναι ο άνθρωπος. Απαραίτητη προϋπόθεση να μιλούν με ανθρώπινη γλώσσα και να συμμερίζονται τις ανησυχίες ολόκληρης της κοινωνίας. Έτσι μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίας κατανόησης καθιερώνουν τον διάλογο και :
Παρουσιάζουν στο κοινό τα προϊόντα, το πρόγραμμα, αλλά και τις εκδηλώσεις τους. Παράλληλα μεταφέρουν στη διοίκηση τις απόψεις του κοινού, τις αντιδράσεις και τις επιθυμίες του.
Η διοίκηση, αφού λάβει υπόψη της τις γενικότερες αντιλήψεις του κοινού, διαμορφώνει κατάλληλα το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
Συμπέρασμα:
Σκοπός των δημοσίων σχέσεων είναι, ο ευμενής επηρεασμός της κοινής γνώμης, ώστε να την κατακτήσουν για λογαριασμό μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.