Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού μηνύματος

Τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού μηνύματος
Για να είναι αποτελεσματικό ένα μήνυμα πρέπει:
Ο σχεδιασμός να είναι προσεκτικός ώστε το μήνυμα να διεγείρει και να προκαλεί την προσοχή του αποδέκτη.
Οι λέξεις, φράσεις και αισθητικά διεγερτήρια (φωτογραφίες, διαγράμματα κ.α.) που χρησιμοποιούνται για την μετάδοση του μηνύματος να είναι κοινά και να τα αντιλαμβάνονται το ίδιο και ο αποστολέας και ο αποδέκτης.
Η απόδοση του μηνύματος. Επιλογή του σωστότερου μέσου για την επίτευξη της μεγαλύτερης απήχησης στον αποδέκτη.
Η παράθεση των στοιχείων που να διεγείρουν την αναγνώριση της  ανάγκης του αποδέκτη και να υπόσχονται την ικανοποίηση της.
Απλότητα μηνύματος και κατανόηση, χωρίς περιττολογίες.