Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Επιγραμματικοί ορισμοί δημοσιών σχέσεων

Επιγραμματικοί ορισμοί δημοσιών σχέσεων
«Δημόσιες σχέσεις είναι η κατάσταση, η πράξη, η λέξη που επηρεάζει το κοινό»
«Δημόσιες σχέσεις είναι, το να κερδίζει κανείς αναγνώριση».
«Δημόσιες σχέσεις είναι η καλή συμπεριφορά, συνοδευόμενη από την καλή επαφή».
«Δημόσιες σχέσεις είναι η προώθηση της καλής θέλησης».
«Δημόσιες σχέσεις είναι κάτι περισσότερο από μια τεχνική πληροφοριοδότησης, είναι ένας τρόπος ζωής».
Τι δεν είναι δημόσιες σχέσεις
Ο Sam Black ορίζει τις δημόσιες σχέσεις με μια προσπάθεια αντιθετικότητας του χαρακτηρισμού, και επισημάνει ότι,
«Δημόσιες σχέσεις δεν είναι:
Εμπόδιο μεταξύ της αλήθειας και του κοινού.
Προπαγάνδα, ώστε να επιβάλει μία άποψη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αλήθεια, η ηθική και το γενικό καλό.
Δημοσιότητα, ώστε να αποβλέπει άμεσα στην ανάπτυξη πωλήσεων, αν και οι δημόσιες σχέσεις είναι χρησιμότατες για την ανάπτυξη τους.
Ταχυδακτυλουργός και θαυματοποιός. Κάποιες εντυπωσιακές εκδηλώσεις είναι χρήσιμες καμιά φορά, αλλά αν επαναλαμβάνονται συχνά, καταλήγουν σε ολοκληρωτική αποτυχία.
Μη πληρωμένη διαφήμιση.
Μόνον «σχέσεις με τον τύπο», αν και ο τύπος έχει ουσιαστική σημασία στο πρόγραμμα των δημοσίων σχέσεων.
Όργανο της πολιτική. Κι όταν βρίσκονται στην υπηρεσία των κυβερνήσεων, δεν ανήκουν στην πολιτική. Προάγουν τη δημοκρατία και όχι τα συμφέροντα του κόμματος».